Ekanomika22

Dola «Biełaruśkalija» na suśvietnym rynku ŭhnajeńniaŭ skaraciłasia ŭdvaja — Alejnik

Dola Biełarusi na suśvietnym rynku kaliju ŭpała z 20 da 9% u 2022 hodzie. Pra heta raskazaŭ kiraŭnik MZS Biełarusi Siarhiej Alejnik, vystupajučy na samicie BRIKS.

Ministr rastłumačyŭ, što handlu biełaruskimi ŭhnajeńniami na mižnarodnym rynku pieraškadžajuć zachodnija sankcyi. Mienavita z hetaj pryčyny, maŭlaŭ, ciapier sfarmavaŭsia deficyt kalijnych uhnajeńniaŭ na hłabalnym rynku i nazirajecca rost cenaŭ.

Na afrykanskim rynku kalijnych uhnajeńniaŭ dola Biełarusi skaraciłasia z 42 da 3%. I heta, maŭlaŭ, pryviało da źnižeńnia ŭradžaju zbožžavych na 16%.

Alejnik pry hetym dadaŭ, što Biełaruś praciahvaje farmavać novyja łahistyčnyja łancužki dla adnaŭleńnia adhruzak uhnajeńniaŭ. Dla hetaha vykarystoŭvajucca «niestandartnyja rašeńni i novyja instrumienty».

Raniej pra źmianšeńnie doli «Biełaruśkalija» na suśvietnym kalijnym rynku napałovu kazali kankurenty biełaruskaj kampanii. 

U toj ža čas, jak adznačaje Office Life, u červieni ceny na kalijnyja ŭhnajeńni praciahvali padać, niahledziačy na značnaje skaračeńnie ekspartu z Rasii ŭ 2022 hodzie i sankcyi, jakija abciažarvajuć pastaŭki biełaruskaha chłorystaha kaliju.

Popyt na kalijnyja ŭhnajeńni ŭ cełym vielmi nizki. Kaciroŭka na bazisie CFR Tajłand/Vjetnam pry kancy traŭnia apuściłasia z 670 da 460 dalaraŭ za tonu na pačatku 2023 hoda. U Brazilii ž ceny za tonu chłorystaha kaliju pry kancy traŭnia ŭpali prykładna z 530 da 380 dalaraŭ.

Kamientary2

  • Spadar
    26.08.2023
    Viejeielmi dobra!!!!
  • Alek. Ru
    26.08.2023
    Zatoje sankcyi biełaruskaj (dy i rasiejskaj) ekanomicy na karyść)))))

Błohierku ź dziciom nie puścili ŭ restaran «na minskich Patrykach». Čakajcie, dzie?5

Błohierku ź dziciom nie puścili ŭ restaran «na minskich Patrykach». Čakajcie, dzie?

Usie naviny →
Usie naviny

U Hiermanii biełarus pabiŭsia z małdavaninam. Apošni byŭ parezany

U Indyi ženicca syn samaha bahataha čałavieka krainy. Na viasielle patracili šalonyja hrošy10

Łukašenka achviaravaŭ ministram: jak i za što pazbaŭlalisia ad samych važnych čynoŭnikaŭ jaho sistemy

Marharyta Laŭčuk vypuściła pieśniu, jakuju zapisała razam z mužam5

Eduardu Babaryku prysudzili dadatkova bolš, čym paŭtara hoda1

Kolki biełarusaŭ chočuć mieć dziaciej, a kolki ŭchvalajuć razvody7

Pa Viciebsku prakaciŭsia brazilski karnavał. Voś jak heta vyhladała ŠMAT FOTA44

Jak za 20 kiłamietraŭ ad Biełarusi prachodzić fiestyval Tutaka ŠMAT FOTA12

Iłan Mask: Mianie dvojčy sprabavali zabić za apošnija vosiem miesiacaŭ7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Błohierku ź dziciom nie puścili ŭ restaran «na minskich Patrykach». Čakajcie, dzie?5

Błohierku ź dziciom nie puścili ŭ restaran «na minskich Patrykach». Čakajcie, dzie?

Hałoŭnaje
Usie naviny →