Ekanomika

Ustupili ŭ siłu novyja jeŭrapiejskija praviły dla technałahičnych hihantaŭ. Voś jak jany pracujuć

Google, Facebook, TikTok dy inšyja bujnyja technałahičnyja kampanii, jakija pracujuć u Jeŭropie, pavinny rehulavać toje, što ludzi bačać u internecie. Inavacyjnyja ličbavyja praviły Jeŭrapiejskaha sajuza dla najbujniejšych płatformaŭ ustupili ŭ siłu siońnia, 25 žniŭnia, paviedamlaje AP.

Zakon «Ab ličbavych pasłuhach» — heta častka kompleksu narmatyŭnych aktaŭ, aryjentavanych na technałohii i raspracavanych błokam 27 krain.

DSA pryznačany dla stvareńnia biaśpieki karystalnikaŭ u internecie i praduchileńnia raspaŭsiudžvańnia škodnaha kantentu, jaki albo źjaŭlajecca niezakonnym, albo parušaje ŭmovy absłuhoŭvańnia płatformy (naprykład, prapahanduje hienacyd abo anareksiju). Jon taksama zaklikany abaranić fundamientalnyja pravy jeŭrapiejcaŭ, takija jak niedatykalnaść pryvatnaha žyćcia i svabodu słova.

Na jakija płatformy jon raspaŭsiudžvajecca?

Na ciapierašni momant ich 19. Heta vosiem sacyjalnych sietak: Facebook, Tik Tok, X (raniej viadomaja jak Twitter), YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest i Snapchat, piać handlovych anłajn-placovak: Amazon, Booking.com, kitajskija Alibaba, AliExpress i niamieckaja Zalando, dźvie kramy mabilnych prahram — Google Play i Apple App Store. Taksama ŭ śpisie — Google Search, pošukavaja sistema Microsoft Bing, karty Google i Vikipiedyja.

Insajdary z Brusiela pryznali za chibu, što ŭ śpis nie ŭklučyli eBay, Airbnb, Netflix i navat PornHub. Adnak śpis nie źjaŭlajecca kančatkovym, i mahčyma, paźniej u jaho dadaduć inšyja płatformy. Luby biznes, jaki prapanuje ličbavyja pasłuhi jeŭrapiejcam, urešcie pavinien budzie vykonvać DSA.

Što mianiajecca?

Płatformy ŭkaranili novyja sposaby paznačać niezakonny anłajn-kantent i sumnieŭnyja pradukty. Umoŭna kažučy, skardzicca na kantent stanie praściej.

Amazon adkryŭ novy kanał dla paviedamleńnia ab padazronych tavarach. TikTok daŭ karystalnikam dadatkovuju mahčymaść paznačać videa, naprykład, jak toje, što raspalvaje nianaviść abo moža być stvorana machlarami. Takija videa dadatkova prahledziać hrupy ekśpiertaŭ.

Google prapanuje bolš «bačnaści» rašeńniaŭ pa maderacyi kantentu i bolš roznych sposabaŭ suviazi karystalnikaŭ z kampanijaj. U adpaviednaści z DSA, Google i inšyja płatformy pavinny dać dadatkovuju infarmacyju pra toje, čamu publikacyi vydalajucca.

Facebook, Instagram, Twitter i Snapchat ciapier dajuć ludziam mahčymaść adklučyć aŭtamatyzavanyja sistemy, jakija rekamiendujuć videa i publikacyi na asnovie ich profilaŭ. Takija sistemy abvinavacili ŭ tym, što jany padšturchoŭvajuć karystalnikaŭ sacyjalnych sietak da ŭsio bolš ekstremalnych publikacyj.

DSA taksama zabaraniaje aryjentavać rekłamu na ŭraźlivyja katehoryi ludziej, u tym liku na dziaciej. U pryvatnaści, Snapchat i TikTok pavinny pierastać dazvalać rekłamie nacelvacca na padletkaŭ na asnovie ich aktyŭnaści ŭ internecie.

A što, kali kampanii nie buduć vykonvać praviły?

Čynoŭniki papiaredzili, što parušeńni mohuć paciahnuć za saboj štrafy ŭ pamiery da 6% ad ich hłabalnaha dachodu, jakija mohuć vyličacca miljardami, ci navat zabaronu kampanii ŭ ES.

Pa sutnaści, technałahičnym kampanijam pryjdziecca dazvolić Jeŭrapiejskaj kamisii i vykanaŭčamu orhanu ES «zazirnuć pad kapot», kab ubačyć, jak pracujuć ich ałharytmy.

Bujnyja płatformy pavinny vyjavić i acanić patencyjnyja ryzyki i praanalizavać, ci dastatkova jany robiać dla źnižeńnia hetych ryzyk. Acenki pavinny być zrobleny da kanca žniŭnia, a potym kampanii projduć niezaležnuju pravierku. Čakajecca, što aŭdyty stanuć asnoŭnym instrumientam pravierki vykanańnia patrabavańniaŭ, choć płan ES krytykavali z-za adsutnaści detalaŭ: pakul nichto nie viedaje, jak mienavita buduć adbyvacca hetyja aŭdyty.

Heta datyčyć tolki ES?

Źmieny ŭ Jeŭropie paciahnuć za saboj «chvalevy efiekt» va ŭsim śviecie. Tak, naprykład, Vikipiedyja karektuje ŭmovy vykarystańnia, kab davać bolš infarmacyi ab «prablemnych karystalnikach i kantencie». Hetyja źmieny nie abmiažujucca Jeŭropaj i «buduć realizavanyja va ŭsim śviecie», zajavili ŭ niekamiercyjnaj arhanizacyi Wikimedia Foundation.

Snapchat zajaviŭ, što jaho novy praces spravazdačnaści i apielacyj dla paznačeńnia niezakonnaha kantentu abo akaŭntaŭ, jakija parušajuć praviły słužby paviedamleńniaŭ, budzie razhornuty ŭ nastupnyja miesiacy spačatku ŭ ES, a zatym — va ŭsim śviecie.

 

 

Kamientary

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł16

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam20

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba4

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty12

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

Chutka sud nad mužčynam z «terarystyčnaha śpisu». Vierahodna, sprava tyčycca kamientaroŭ, ale jamu pahražaje da 12 hadoŭ

Ihar Słučak napisaŭ rezki kamientar pra ruskamoŭnych biełarusaŭ. Nie vytrymaŭ navat Paźniak114

Tramp aficyjna pryniaŭ naminacyju kandydata ŭ prezidenty ad Respublikanskaj partyi

Ajcišnika z A1 buduć sudzić za danaty. Jamu pahražaje da 10 hadoŭ kałonii

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł16

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →