Ekanomika

Kupić dalary pa rublovaj karcie ŭ bankamacie ci za najaŭnyja ŭ kasie — što vyhadniej?

Ci vyhadna kuplać valutu pa rublovaj karcie ŭ bankamacie? Akazvajecca, pry źniaćci valuty ŭ «svaim» bankamacie možna stracić prystojnuju častku srodkaŭ, asabliva kali vam patrebna niemaleńkaja suma. Jak lepš dziejničać, padličyŭ Myfin.by.

U čytački vydańnia Maryi była kartka ŭ biełaruskich rublach. U pryładzie banka jana źniała zapłanavanuju sumu. Adnak, akramia 1550 BYN (500 USD), ź jaje karty niečakana «źnikli» jašče 62 BYN. 

U ŹbierBanku, u jakim była aformlena karta toj čytački, raspaviali, što pry źniaćci valuty z karty ŭ biełaruskich rublach u ich bankamatach prymianiajecca kamisija 4% ad sumy (minimum 5 BYN) za valutna-abmiennuju apieracyju. Atrymlivajecca, što Maryja straciła 62 BYN za kuplu 500 USD bieznajaŭnym sposabam. Kurs prodažu dalara pa apłatnaj karcie byŭ 3,1, kali zychodzić z ahulnaj sumy (1550 BYN). Ale pry ŭliku 62 BYN kurs vyras da 3,22: 1550 BYN+62 BYN/500 USD = 3,224. Zvyčajna takoj roźnicy pamiž kursami, prapanavanymi bankami na praciahu dnia, nie nazirajecca. Biez strat Maryja mahła b kupić valutu ŭ kasie banka, źniaŭšy papiarednie najaŭnyja z karty tam ža abo ŭ bankamacie. U «čužych» bankamatach za valutna-abmiennyja apieracyi z boku ŹbierBanka taksama prymianiajecca kamisija 4%, minimum 5 BYN.

U Pryjorbanku jość padobnaja kamisija pry «kupli» valuty praz bankamat, ale tolki pa karcie «Jarkaja» i zvyš 1000 BYN u ekvivalencie. Jana składaje 3%, minimum 5 BYN. U astatnich vypadkach dadatkovaja płata nie spahaniajecca. Kali vykazać zdahadku, što ŭ Maryi była b «Jarkaja» karta Pryjorbanka ŭ biełaruskich rublach i jana źniała b u bankamacie 500 USD kursam 3,1, to kamisija skłała b 46,5 BYN. Taksama niamała.

U BSB Banku pry źniaćci valuty z karty CryptoCourse u biełaruskich rublach prymianiajecca kamisija 0,5%. Adpaviedna, pry «kupli» 500 USD pa kursie 3,1 u bankamacie dadatkovaja płata — 7,75 BYN. Heta ŭžo lepš, asabliva kali kurs pa płaciežnych kartach u momant nabyćcia USD budzie mienšym, čym u kasie. Pa astatnich kartach banka — biez kamisii.

A jość šerah bankaŭ, u bankamatach jakich valutu źniać nielha. U ich lik uvachodziać: Biełahraprambank, Bielinviestbank, Bank Dabrabyt i Paritetbank. U bankamatach Cepter Banka valutu nielha źniać z kart u biełaruskich rublach, bo adsutničaje funkcyja kanviertacyi. Valutna-abmiennyja apieracyi pravodziacca tolki ŭ kasach. U Statusbanka, jak viadoma, niama bankamataŭ, ale možna skarystacca pryładami Biełhazprambanka, Biełahraprambanka i BNB-Banka — kamisii nie budzie. U astatnich bankamatach — 3%, minimum 4 BYN.

Pa ŭsich kartach u biełaruskich rublach Alfa-Banka, Biełarusbanka, Banka BiełVEB, Biełhazprambanka, BNB-Banka, BTA Banka, Banka VTB (Biełaruś), MTBanka, Banka Rašeńnie, RRB-Banka i Technabanka abmianiać valutu ŭ bankamacie možna biez kamisii.

U vyniku 3 banki spahaniajuć kamisiju za valutna-abmiennyja apieracyi ŭ bankamacie: ŹbierBank — 4% pa ŭsich kartach, Pryjorbank — 3% pa karcie «Jarkaja», BSB Bank — 0,5% pa karcie CryptoCourse. 11 bankaŭ nie biaruć płaty za «kuplu» valuty ŭ pryładach. 4 banki nie vydajuć zamiežnych hrošaj u bankamatach pa kartach u luboj valucie. U bankamatach adnaho banka nielha źniać valutu pa kartach u biełaruskich rublach. U adnaho banka niama bankamataŭ u pryncypie.

Dzie bolš vyhadna kuplać valutu: u bankamacie ci kasie?

Pry źniaćci valuty z karty ŭ biełaruskich rublach u bankamacie prymianiajecca kurs pa płaciežnych kartach, abo kartačny kurs. Jon, jak praviła, na praciahu dnia niekalki razoŭ mianiajecca — adsačyć možna na sajcie patrebnaha vam banka. Naprykład, pavodle źviestak na viečar 22 žniŭnia, kartačny kurs u ŹbierBanku składaje 3,18 BYN za USD, u kasach — 3,17. Heta značyć, pry kupli 500 USD u kasie Maryja na biahučy momant zapłacić 1585 BYN, a ŭ bankamacie — 1590 BYN + 63,6 BYN kamisii. Ahulnaja pierapłata — 68,6 BYN (kala 21,4 USD).

Zvyčajna kartačny kurs trochi vyšejšy, čym najaŭny, to-bok u kasie za keš niaznačna, ale bolš vyhadna nabyvać valutu. Adnak byvaje i pa-inšamu. Naprykład, u Technabanku 22 žniŭnia kurs prodažu USD pa kartach byŭ nižejšy, čym najaŭny, — 3,16 i 3,165-3,17 adpaviedna. Atrymlivajecca, pry abmienie rubloŭ na dalary ŭ bankamacie možna było zekanomić kala 5 BYN.

Infarmacyja ab najaŭnych kursach padavałasia pa horadzie Minsku.

A možna jašče tańniej?

Niekatoryja banki prapanujuć śpiecyjalnyja servisy dla abmienu valuty pa bolš nizkim kursie abo dajuć takuju mahčymaść u svaich prahramach. Samy ŭdały kurs prodažu USD na 22 žniŭnia byŭ jakraz u prahramie «ŹbierBank Anłajn» (pasłuha «Kuplaj valutu vyhadna») — 3,155. Dla kupli zamiežnych hrošaj praz prahramu nieabchodna mieć 2 karty: adnu — u rublach, druhuju — u valucie. Taki kurs za najaŭnyja 22 žniŭnia prapanoŭvali tolki 3 banki: Bank Rašeńnie, BSB Bank i BTA Bank.

Krychu vyšejšy, ale taksama pryjemny, byŭ kurs u dadatku UP Banka BiełVEB — 3,158. Kab ździejśnić pieravod z rachunku na rachunak (heta značyć «kupić/pradać» valutu), treba taksama mieć jak minimum 2 karty ŭ adpaviednych valutach. Takim sposabam u prahramie možna abmianiać nie mienš za 100 USD/EUR u ekvivalencie. U isnych servisach astatnich bankaŭ kurs prodažu USD 22 žniŭnia byŭ taki ž, jak najaŭny/kartačny, abo vyšejšy.

Kamientary

Kruty: Boh pasłaŭ urahan, kab prezident paradavaŭsia, što stvoranaja im sistema vystajała

Kruty: Boh pasłaŭ urahan, kab prezident paradavaŭsia, što stvoranaja im sistema vystajała

Usie naviny →
Usie naviny

Pomnik na mahile Pryhožyna ŭ Pieciarburhu ablili biełaj farbaj. A ŭ ruku ŭstavili fałaimitatar FOTAFAKT4

«Pa kodavym słovie «Barysaŭna» vykinuła ŭ akno €760 tysiač». 16-hadovy kurjer zabraŭ u dvaich piensijanieraŭ 2,7 młn rubloŭ14

Što adbudziecca, kali Bajden vyjdzie z prezidenckaj honki?1

Ukrainski front na Danbasie pasypaŭsia ŭ niekalkich miescach — analityk Bild10

Biełaruski ajcišnik pierajechaŭ u Aŭstraliju i trapiŭ pad skaračeńni. I zadaŭsia adviečnym pytańniem «Što rabić»?14

U Lidzie zatrymali ŭładalnika kaviarni «Tutaka»

Z-kanał: Imavierna, Kryhier arhanizoŭvaŭ dyviersii ŭ Branskaj vobłaści5

Raiła bić nahoj u skivicu kožnamu maskvarotamu, nazyvała akupacyju Maryupala karmaj — chto takaja Iryna Faryjon, jakuju zabili ŭ Lvovie37

U Vilejskim rajonie kiroŭca pahruzčyka ledź nie ŭrezaŭsia ŭ pachavalnuju pracesiju

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Kruty: Boh pasłaŭ urahan, kab prezident paradavaŭsia, što stvoranaja im sistema vystajała

Kruty: Boh pasłaŭ urahan, kab prezident paradavaŭsia, što stvoranaja im sistema vystajała

Hałoŭnaje
Usie naviny →