Hramadstva

«Rehistrujem numary mašyn u Litvie, firmy — u Polščy i praciahvajem vazić». Dalnabojniki raskazali, jak ciapier jeździać praz polska-biełaruskuju miažu

Uvieś hruzapatok praz polska-biełaruskuju miažu ciapier idzie praz adziny dziejny punkt propusku «Kukuryki — Kazłovičy». Žurnalistka Mostmedia.io źjeździła da polskaj miažy i parazmaŭlała z dalnabojnikami ab pracy va ŭmovach abmiežavańniaŭ.

Fota: Maryja Dulevič / Mostmedia.io

Maršrut pačynajecca ŭ Biełaj Padlascy. Da KPP «Kazłovičy» adsiul usiaho 52 kiłamietry. Tut kiroŭcy vielikahruzaŭ spyniajucca ŭ prydarožnych hatelach, pry nieabchodnaści ramantujuć mašyny i rychtujucca da prachodžańnia miažy.

Niedaloka ad vyjezdu z horada — vialikaja stajanka z zapraŭkaj. Tam, pa słovach miascovych žycharoŭ, zaŭsiody možna ŭbačyć niamała ciahačoŭ. Na parkoŭcy staić minimum 20 aŭtamabilaŭ.

«Kali vyjazdžać nočču, to ranicaj užo budu ŭ Breście»

Sabraŭšysia kala adnoj z mašyn, vadzicieli hutarać pra toje, kolki času hetym razam zojmie prachodžańnie miažy.

Alaksandr zaviaršaje maršrut ź Jeŭropy ŭ Biełaruś. Kaža, u žniŭni čerhaŭ amal nie było. Pavodle jahonych padlikaŭ, na darohu ad Biełaj Padlaski da Bieraścia z ulikam prachodžańnia miažy jamu spatrebicca blizu vaśmi hadzin — adna źmiena.

«Ciapier u adzin bok staić kala 90 mašyn, — tłumačyć Alaksandr. — Kali vyjazdžać ź Biełaj Padlaski ŭnačy, to ranicaj užo budu ŭ Breście. A jašče ŭ pačatku žniŭnia čarha na Varšaŭcy była bolšaj, ale i jana nie paraŭnajecca z čarhoj, jakaja była ŭ pačatku hoda.

Tady praciahłaść čarhi dasiahała 25—30 kiłamietraŭ, a chutkaść prachodžańnia miažy była nižejšaj u razy.

«Tady składanaściaŭ było bolš, — uspaminaje Alaksandr. — Treba było šukać abjaznyja šlachi abo biez usialakaha soramu abjazdžać mašyny, jakija stajali pobač. Za heta, praŭda, i pa mordzie možna było atrymać, ale i dobra zarabić — pracadaŭca dapłačvaŭ minimum 200 jeŭra za abjezd».

«Polski pryčep rehistrujuć u Litvie, i jon spakojna prachodzić miažu»

Pa nazirańniach kiroŭcaŭ, jakija rehularna jeździać ź Biełarusi ŭ Zachodniuju Jeŭropu praz Polšču, čerhaŭ stała značna mienš paśla ŭviadzieńnia biełaruskim uradam zabarony na ŭjezd hruzavikoŭ, zarehistravanych u Polščy.

Da ŭviadzieńnia pastanovy čarha da miažy pačynałasia ad samaj Biełaj Padlaski, heta značyć raściahvałasia na 50 kiłamietraŭ. Ale abyści hetuju zabaronu akazałasia nieskładana.

«Abmiežavańni dziejničajuć tolki dla polskich vielikahruzaŭ, — tłumačyć inšy dalnabojnik Vital. — Ale polski pryčep rehistrujuć u Litvie, i jon spakojna prachodzić miažu: zajazdžajuć, pieračeplivajucca i jeduć dalej pa maršrucie. Im nie treba pierazahružacca i prachodzić dadatkovyja pravierki».

«Razmytnioŭku prachodzim u Polščy, a dalej jedziem praź Litvu»

Z 1 červienia 2023 novaje abmiežavańnie: Polšča zabaraniła subjektam haspadarańnia krain Jeŭrasajuza rabić pieračepku biełaruskich i rasijskich pryčepaŭ. A ŭžo 1 lipienia zabaranili vyvozić kabiny i šasi praz Polšču.

«Ale i tut abmiežavańni ni na što istotna nie paŭpłyvali. Razmytnioŭku prachodzim u Polščy, a dalej jedziem praź Litvu. Pa televizary Naŭsieda kryčyć, što jon vyhanić usich biełarusaŭ i rasijan z krainy, ale pa fakcie — sucelnaja kryvadušnaść. — Vital smačna maciukajecca i tłumačyć dalej: — My rehistrujem numary mašyn u Litvie, a firmy — u Polščy i praciahvajem vazić tavar, jak i vazili.

Jany havorać pa televizary pra embarha i sankcyi. Pa fakcie —handal pamiž Litvoj, Biełaruśsiu i Rasijaj jak byŭ, tak i budzie, tamu što nichto nie choča adno adnamu vypłačvać niaŭstojku».

Vielikahruzy nie ŭsiudy puskajuć praź miažu. Naprykład, litoŭski ciahač moža ŭjechać u Litvu, a polski ŭ Litvu i dalej u Biełaruś — nie.

«Pačniecca siezon sadžancaŭ i jełak — budziem ich vazić»

Niahledziačy na aptymistyčny na pieršy pohlad nastroj, dalnabojniki zaŭvažajuć źmieny. Na biełaruskaj mytni ciapier bolš dbajna praviarajuć mašyny, ładziać poŭny nadhlad hruzu i asabistych rečaŭ. Naprykład, ježy dla asabistaha spažyvańnia ŭ kiroŭcaŭ pavinna być minimum, u advarotnym vypadku mohuć prymusić vykinuć.

«Možna pravozić pradukty tolki na try dni, — raspaviadaje jašče adzin dalnabojnik Dźmitryj. — Ale mnohija ž tak nie robiać — napaŭniajuć chaładzilnik jak u apošni raz, spadziejučysia na cud. Ja biaru stolki, kab nie było škada vykinuć na miažy, kali paprosiać».

Sankcyi zakranuli i struktury hruzapatoku. Kiroŭcy, jakija pahadzilisia pahavaryć z žurnalistami, ciapier u asnoŭnym voziać pradukty charčavańnia: piva, čypsy, kavu i ałkahol.

«Chutka pačniecca siezon sadžancaŭ i jełak — budziem ich vazić».

«Łahisty składuć maršruty praz Rasiju»

Na pytańni ab PVK «Vahnier», jakuju z polskaha boku miažy ličać pahrozaj biaśpiecy, dalnabojniki adkazvajuć z uśmieškaj.

«Ja navat nie adrazu daviedaŭsia, što jany ŭžo la miažy pravodziać vučeńni, — raspaviadaje Vital. — A kali praz heta zakryjuć miažu, to biady vialikaj nie budzie — łahisty składuć maršruty praz Rasiju (Kalininhradskuju vobłaść). Jechać tudy ni za jakija hrošy nie chočacca, tamu što darohi žudasnyja, ale ŭ krajnim vypadku pryjdziecca.

Drenna budzie, napeŭna, tolki tym kiroŭcam, jakija, naprykład, žyvuć u Breście. Jany dadomu zvyčajna zajazdžajuć na paru dzion, ź siamjoj sustrakajucca. A kali zakryjuć miežy dla vielikahruzaŭ, to ŭ ich naŭrad ci budzie čas na heta».

Kamientary

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →