Śviet44

Padčas vajny Pucin zakłapočany novaj jachtaj. U hetym jamu nasustrač iduć jeŭrapiejcy FOTY

Fond Navalnaha apublikavaŭ rasśledavańnie pra vydatki ŭ 32 miljony dalaraŭ na rekanstrukcyju jachty Pucina padčas viadzieńnia vajny. I pakazaŭ, jak vyhladaje abnoŭlenaja jachta. U rasśledavańni taksama pryvodziacca prykłady abychodu sankcyj i supracoŭnictva z Rasijaj firmaŭ ź Jeŭropy.

Jachta Graceful
Jachta «Hrejsfuł». Fota: navalny.com

U rasśledavańni Fondu Navalnaha zhadvajecca, što ŭ Pucina try marskija jachty. Samuju pieršuju — «Alimpija» — koštam 50 miljonaŭ dalaraŭ jamu padaryŭ u 2002 hodzie aliharch Raman Abramovič. Aformlena jana na afšor z Kajmanavych vyspaŭ.

Druhaja jachta — «Hrejsfuł» («Hracyjoznaja») — była pabudavana ŭ Hiermanii i spuščana na vadu ŭ 2014 hodzie. Jana kaštavała 100 miljonaŭ dalaraŭ.

Treciaja, samaja raskošnaja — «Šachierazada» — koštam u 700 miljonaŭ dalaraŭ biez azdableńnia i daŭžynioj u 140 mietraŭ źjaviłasia ŭ 2020 hodzie. Hetaja jachta paśla pačatku vajny była aryštavanaja i znachodzicca ŭ Italii. Było dakazana, što jana — padarunak dla Uładzimira Pucina ad siabroŭ-aliharchaŭ.

«Hrejsfuł»

Jašče da pačatku vajny jachta «Hrejsfuł» znachodziłasia ŭ Hamburhu, dzie pravodziłasia jaje maštabnaja rekanstrukcyja. Ale ŭ studzieni 2022 hoda sudna było śpiešna adbuksiravana ŭ Kalininhrad. Tam raboty pravodzilisia jašče bolš za hod, i ŭ červieni 2023 hoda jachta prybyła ŭ Sankt-Pieciarburh.

Aŭtary rasśledavańnia znajomiać z koštam asobnych vidaŭ rabot i abstalavańnia jachty. A taksama publikujuć fota.

Tolki na draŭlanyja vyraby było patračana 240 miljonaŭ rasijskich rubloŭ (2,5 miljona dalaraŭ, kali ličyć pa ciapierašnim kursie). Adna kanapa kaštavała 4 miljony rubloŭ (42,5 tysiačy dalaraŭ) plus miechanizm adkidvańnia za 1,2 miljona. Zakupka dyvanoŭ kaštavała 6 miljonaŭ rubloŭ (63,7 tysiačy dalaraŭ). Byŭ nabyty časopisny stolik za 8 miljonaŭ (85 tysiač dalaraŭ). Try miljony pajšli na zakupku francuzskaha vina.

U 208 miljonaŭ rubloŭ (2,2 miljona dalaraŭ) abyšłosia ŭstalavańnie «śpiecyjalizavanaha marskoha zbudavańnia dla arhanizacyi plažnaha i marskoha adpačynku» — marskoha basiejna, jaki stykujecca da jachty. U takim basiejnie možna adnačasova płavać u mory, ale pry hetym znachodzicca ŭ miežach borcikaŭ.

Zbudavańnie hihanckaje — 85 mietraŭ u daŭžyniu i 25 u šyryniu. Dno basiejna raźmiaščajecca na trochmietrovaj hłybini i maje vyhlad sietki, kab abaranić ad marskoj fłory i fauny. U techničnym zadańni prapisanaja zona ekspłuatacyi — uźbiarežža Čornaha i Azoŭskaha moraŭ.

Marski basiejn Moskoj baśsiejn sea basin
Fota: navalny.com

Aŭtary rasśledavańnia padličyli, što ahulny biudžet jachty z usim ramontam i abstalavańniem tolki na 2022 hod, kali Rasija viała vajnu i pałovu krainy prymušali źbirać hrošy na trusy i škarpetki mabilizavanym, skłaŭ try miljardy rasijskich rubloŭ (32 miljony dalaraŭ).

Aŭtary śćviardžajuć, što da niadaŭniaha času jachta była aformlena na afšor z Brytanskich Virhinskich vyspaŭ — Olneil Assets Corp, zapisany na inšy afšor — Mischositos Investment. Kančatkovy bienieficyjar schiemy — Piotr Kołbin, siabar dziacinstva Uładzimira Pucina i čałaviek, na jakoha razam z Hienadziem Cimčankam byli zapisanyja vinahradniki pry pucinskim pałacy.

U śniežni 2020 hoda sudna nibyta pradali inšamu ŭłaśniku, rasijskamu akcyjaniernamu tavarystvu «Arhumient», uładalniki jakoha zasakrečanyja.

Aŭtary vyśvietlili, što na jachcie «Hrejsfuł» pracujuć tyja ž supracoŭniki Fiederalnaj słužby achovy (FSA), jakija pracavali na jachcie «Šachierazada». A sama jachta chodzić pa mory z kartežam. Naprykład, u vieraśni 2022 hoda jana była zaŭvažanaja ŭ vodach Estonii na šlachu ź Pieciarburha ŭ Kalininhrad u supravadžeńni rasijskaha katera bierahavoj achovy. Dla kanśpiracyi jachtu pierajmienavali ŭ «Kasatku».

U dokaz prynaležnaści jachty Pucinu aŭtary publikujuć fota kabinieta ŭładalnika jachty, u jakim na stale raźmieščany telefon uradavaj suviazi. A z akna bačnaje sudna z emblemaj FSB.

Kabiniet na jachcie Graceful Kabiniet na jachtie Graceful Cabinet on Graceful
Kabiniet na jachcie «Hrejsfuł». Fota: navalny.com

Abstalavańnie jachty

Na adkrytaj pałubie znachodzicca viertalotnaja placoŭka. Jana moža prymać viertaloty masaj da troch ton. Pobač znachodzicca kupalnaja zona. U joj vialikaja vanna i dźvie kantrasnyja kupieli — chałodnaja i haračaja. Jany jość usiudy, dzie žyvie i byvaje Pucin — u kožnym jaho domie ad pałaca ŭ Hielendžyku da rezidencyi ŭ Nova-Aharovie.

Na hałoŭnaj pałubie raźmieščany 25 mietrovy basiejn-tancplacoŭka. Pamiaškańnie možna vykarystoŭvać, naprykład, jak kinateatr, a zatym z dapamohaj śpiecyjalnaha miechanizmu, jaki kirujecca naciskańniem adnoj knopki, prybrać padłohu i kupacca ŭ basiejnie.

basiejn-tancplacoŭka pool-dance floor baśsiejna-toncpoł
Fota: navalny.com

Takaja kanstrukcyja była tolki na adnoj jachcie ŭ śviecie — «Šachierazadzie».

Baśsiejn Basiejn pool
Fota: navalny.com

Pobač raźmiaščajecca abiedziennaja zała sa stałom na 12 čałaviek i kaminam.

stałovaja stołovaja dining room
Fota: navalny.com

Za imi — dźvie kajuty-spalni dla haspadara i haspadyni. Žurnalisty śćviardžajuć, što hetak ža zroblena ŭ rezidencyi Pucina na Vałdai i jahonym pałacy ŭ Hielendžyku. U spalni haspadara na padłozie lažyć indyjski dyvan płoščaj 100 kvadratnych mietraŭ i koštam amal 5 miljonaŭ rubloŭ (53 tysiačy dalaraŭ).

Spalnia haspadara Spalnia choziaina The owner's bedroom
Spalnia haspadara. Fota: navalny.com

Z kajut haspadara i haspadyni pa schodach možna spuścicca ŭ spartzału. U joj raźmieščanyja trenažory dla noh amierykanskaj kampanii Hoist. Žurnalisty pisali, što mienavita takija i nijakija inšyja supracoŭniki FSA patrabavali pastavić u bronieciahnik Uładzimira Pucina.

Na hetaj ža pałubie raźmiaščajucca kajuty dla haściej i ekipaža. A taksama niekalki hidracykłaŭ i dva katery.

Aŭtary rasśledavańnia źviartajuć uvahu na asobnyja pradmiety, zakuplenyja dla jachty. Spodački pa 25 tysiač rasijskich rubloŭ za kožny, parcalanavyja kvietački pa 50 tysiač rubloŭ za štuku. Rasčoski koštam 11 tysiač za štuku. Nardy za paŭmiljona rubloŭ. Akramia hetaha, byli nabytyja try braniravanyja parasony pa 1,2 miljona rubloŭ. Ich raspracavali dla prezidenta Francyi.

Parason Zont umbrella
Fota: navalny.com

Sankcyi nie pieraškoda

Aŭtary nahadvajuć, što jachta «Hrejsfuł» praź niekalki miesiacaŭ paśla pačatku vajny była ŭklučanaja ŭ amierykanskija sankcyi, heta značyć ź joj zabaroniena vieści naohuł jakija-niebudź spravy. Kali chto parušyć — budzie kryminalnaje pakarańnie.

Ale atrymlivajecca, što samoha Pucina hetyja sankcyi nie tyčacca ŭvohule nijak. Dziela ramontu jachty była vybudavanaja składanaja sistema, cełaja infrastruktura z pamahatych u Jeŭropie, Turcyi i Dubai, jakija dapamahajuć abychodzić amierykanskija sankcyi. I heta pracuje idealna.

U jakaści prykładu aŭtary raspaviadajuć historyju ab nabyćci va ŭmovach sankcyj złamanych dysplejaŭ sistemy MTU — manitorynhu pracy ruchavikoŭ. Jany śćviardžajuć, što estonskaja firma «Bryz Maryn» pahadziłasia nie tolki kupić i pryvieźci ŭ Rasiju dysplei dla jachty, ale i dapamahčy ź ich pieraprahramavańniem. Estonski pasiarednik zabraŭ abstalavańnie ŭ Pieciarburhu, znajšoŭ kurjera (prosta pryvatnaja asoba), jaki advioz usio ŭ Niamieččynu na zavod, a zatym adramantavanaje viarnułasia ŭ Rasiju. I heta ŭsio adbyvajecca viasnoj 2023 hoda.

correspondence pierapiska pieriepiska
Fota: navalny.com

Rasśledavańnie pakazała, što nie spynilisia i pastaŭki formy dla ekipaža, jakuju vyrablajuć u Italii. Apłata była praviedziena praz zhadanuju vyšej estonskuju firmu. Italjancy, kab nie ryzykavać, paprasili hrošy pieravieści nie ŭ Italiju, a na rachunak śpiecyjalnaha ahienta ŭ Turcyi, dzie sankcyj niama. Ale tak nie atrymałasia, i ŭ vyniku formu apłaciła niejkaja firma z Dubaja. Paśla apłaty ź Italii tavary adpravili ŭ Litvu, kab adtul dastavić u Kalininhrad, prosta da jachty.

Aŭtary rasśledavańnia śćviardžajuć, što takim ža čynam vieźli i parasony dla jachty — pa maršrucie Turcyja — Litva — Kalininhrad.

Dla maskiroŭki zakupak dla jachty, jakaja znachodzicca pad sankcyjami, vykarystoŭvajuć jachtu «Rachil», uładalnikam jakoj źjaŭlajecca siabar Pucina Arkadź Ratenbierh.

Aŭtary źviartajuć uvahu, što absalutna ŭsie zadziejničanyja ŭ hetych schiemach kampanii i ludzi (z Estonii, Italii, Turcyi, Hiermanii) šmat hadoŭ pracujuć z «Hrejsfuł» i dakładna viedajuć, kamu ciapier, padčas vajny, što pradajuć. Jany viedajuć, što heta dla Pucina.

Šlach jachty puť jachty yacht path
Fota: navalny.com

U dadzieny momant jachta sa śpiecyjalnym supravadžeńniem praz uvieś śviet, pa Paŭnočnym marskim šlachu, idzie ŭ Sočy.

Čytajcie jašče:

U Pucina znajšli jachtu za 700 miljonaŭ dalaraŭ VIDEA

Niamieckaja palicyja aryštavała 30 karcin ź jachty aliharcha Usmanava. Siarod ich była karcina Marka Šahała

Na Sardzinii źnikła jachta rasijskaha aliharcha Maziepina

Kamientary4

 • Gorliwy Litwin
  23.08.2023
  A ci jość tam admysłovy pakoj dla całavańnia chłopčykaŭ u puzika?
 • Taras
  23.08.2023
  Dorohije biełarusskije siabry, vy strašno naivnyje ožidaja nakazanija kołaborantov iz Jevropy, kto nakazał francuzskich kałoborantov pośle 2j mirovoj ili Vienhierov ili Turkov … vojna prinosit kołossalnyje dochody storonam nie vojuiuŝim, jeśli by chotieli davno by ukraincam dali oružije s kotorym by oni došli užie do Moskvy …. no kak viditie ujediat po kapielkie … vojna dołžna idti i čiem dolšie tiem bolšie dochody vsiech, žizń ludiej kapitalista intieriesujet stolko žie stolko i Putina , ich jachty mašiny turpojezdki vot čto ich intieriesujet a bydło- pušiečnoje miaso suŝiestvujet hdie-to tam … paru milliardov bydła mieńšie - ekołohičnieje dla ziemli - vot ich ociena situacii… a vy poka sami nie voźmietieś za topory viły , bułyžniki i nie sdiełajetie u siebia poriadok nikto vam nie pomožiet, vsie oni takiježie łukašienki , niekotoryje jeŝie chužie - vory i krivodušnyje parazity
 • Niemcy zaŭsiody byli i buduć za rašku
  25.08.2023
  Voś i ŭsio što varta viedać pra niemcaŭ

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY13

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →