Ekanomika

Śvietłahorski CKK adnaviŭ paśla vybuchu vytvorčaść bielenaj celułozy 

Śvietłahorski celułozna-kardonny kambinat adnaviŭ vytvorčaść sulfatnaj bielenaj celułozy, vypusk jakoj byŭ prypynieny paśla vybuchu ŭ pačatku červienia.

Fota: sckk.by

«Śvietłahorski celułozna-kardonny kambinat vyjšaŭ na bieśpierapynny i biaśpiečny režym pracy. Na siońniašni dzień zavieršanyja adnaŭlenčyja raboty ŭ vytvorčaści sulfatnaj bielenaj celułozy paśla incydentu ŭ červieni hetaha hoda ŭ cechu rehienieracyi vyparvalnaj stancyi. U ciapierašni čas staić zadača vyjści na prajektnuju mahutnaść i zaviaršyć ahulnabudaŭničyja raboty», — paviedamiła pres-słužba pradpryjemstva.

7 červienia ŭ cechu vyparki škipinaru pry praviadzieńni prafiłaktyčnych i ramontnych rabot adbyŭsia vybuch. Try čałavieki zahinuli, dva atrymali cialesnyja paškodžańni. Śledčy kamitet raspačaŭ kryminalnuju spravu pavodle artykuła ab parušeńni praviłaŭ biaśpieki. 

Kamientary

Padaje kurs dalara — čamu tak?7

Padaje kurs dalara — čamu tak?

Usie naviny →
Usie naviny

Siońnia pačynajuć sudzić 24-hadovuju minčanku za ŭdzieł u akcyi pratestu

Zvarot Bajdena da nacyi nahadvaŭ pachavalny marš — Bild

U Biełarusi źmianili praviły abmienu valut. Try hałoŭnyja novaŭviadzieńni

Suprać mamy anarchista Franckieviča, asudžanaha na 16 hadoŭ kałonii, zaviali kryminalnuju spravu1

Stała viadoma, dzie buduć vučycca studenty zakrytych pryvatnych VNU1

Stryžak raskazaŭ, ci maje prezidenckija ambicyi6

«Dačka Mara płakała ad hora». U Maładziečnie družalubny łabrador niečakana dla ŭsich źjeŭ nutryju Kapibaru — usieahulnuju lubimicu10

Zołatavalutnyja reziervy Polščy pieravysili rekordnyja $200 miljardaŭ7

Chto taki Vadzim Krasikaŭ, u jakim tak zacikaŭlenaja Rasija?1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Padaje kurs dalara — čamu tak?7

Padaje kurs dalara — čamu tak?

Hałoŭnaje
Usie naviny →