Hramadstva55

Viciebski abłvykankam abnaŭlaje interjery. Źjaviacca halereja hubiernataraŭ vobłaści i sakrataroŭ abkama, kijeŭskaja kniahinia i saviecki orden

150 000 rubloŭ źbirajecca vydatkavać Viciebski abłvykankam na novaje afarmleńnie interjeraŭ svajho budynka ŭ duchu eklektyzmu, pišuć «Narodnyja naviny Viciebska».

Uviesnu abłvykankamam była praviedziena zakupka z adnoj krynicy pasłuh pa prajektavańni interjeraŭ 2-ha paviercha ŭ budynku Viciebskaha abłasnoha vykanaŭčaha kamiteta na vulicy Hohala, 6. Košt prajektnych rabot tady skłaŭ 5500 rubloŭ.

Ciapier ža abjaŭleny elektronny aŭkcyjon na vykanańnie rabot pa vyrabie hetych interjeraŭ. Jaho aryjencirovačny košt składaje 150 000 rubloŭ.

Pavodle dakumientacyi zakupki, u kalidorach budynka abłvykankama raźmieściać niekalki pano i kampazicyj, zaklikanych ilustravać Viciebskuju vobłaść. Usie nadpisy, nakolki možna mierkavać, vykanajuć na ruskaj movie.

U pryvatnaści, tam budzie kampazicyja «Hubiernatary Viciebskaj vobłaści» z partretami čatyroch byłych staršyniaŭ Viciebskaha abłvykankama.

Simietryčna joj raźmieściać halereju z partretami pieršych sakrataroŭ Arhbiuro CK KP(b)B. Charakterna, što savieckich funkcyjanieraŭ «hubiernatarami» nie nazvali. Akramia taho, čamuści vykarystoŭvali nazvu Kampartyi Biełarusi, jakaja ŭžyvałasia da 1952 hoda, kali XIX źjeździe Usiesajuznuju Kamunistyčnuju partyju (balšavikoŭ) pierajmienavali ŭ Kamunistyčnuju partyju Savieckaha Sajuza (KPSS), adpaviedna, źmienieny byli i nazvy respublikanskich kampartyj.

Taksama ŭ interjery pavinny źjavicca try pano z histaryčnymi asobami: biełaruskim pieršadrukarom Francyskam Skarynam i manachiniaj dy aśvietnicaj pieryjadu Połackaha kniastva śviatoj Jeŭfrasińniaj Połackaj, a taksama kijeŭskaj kniahiniaj Volhaj, jakoj prypisvajecca zasnavańnie Viciebska ŭ 974 hodzie (praz 5 hadoŭ paśla jaje śmierci).

Pano z Volhaj i Jeŭfrasińniaj vyklikajuć peŭnaje ździŭleńnie.

Pa-pieršaje, Volha namalavanaja na fonie baročnych viciebskich chramaŭ XVIII stahodździa, tam ža namalavanyja hierby Viciebska 1597 i 1781 hadoŭ, a taksama pryvilej Połacku na mahdeburhskaje prava, vydadzienyja vialikim kniaziem Alaksandraŭ u 1498 hodzie, h. zn. — vidavočnyja anachranizmy.

Pa-druhoje, nakolki možna mierkavać pa ilustracyi, sprava ad malunka Jeŭfrasińni Połackaj praciahvajecca tekst pra Volhu.

Akramia taho, čamuści kijeŭskaja kniahinia ŭdastoiłasia malunka dvojčy — druhi jaje partret užo ŭ vyhladzie ikony raźmieščany ŭ centry kampazicyi z pryntami fatahrafij i paštovak druhoj pałovy XIX — pačatku XX stahodździaŭ.

Jašče adna kampazicyja budzie pryśviečanaja savieckamu ordenu Lenina, jakim Viciebskaja vobłaść była ŭznaharodžanaja zhodna z ukazam Prezidyuma VS SSSR ad 8 lutaha 1967 hoda, u ramkach śviatkavańnia 50-hodździa Kastryčnickaj revalucyi.

Taksama praduhledžanaja kampazicyja z hierbami rajonnych centraŭ, jakija buduć raźmiaščacca z dvuch bakoŭ ad malunka karty Viciebskaj vobłaści. I hierby, i karta, padobna buduć manachromnymi — vykananymi roznymi adcieńniami załacistaha koleru.

Leśvičnuju placoŭku ŭpryhožać prazrystyja paneli z arnamientam, jaki vykarystoŭvajecca na dziaržaŭnym ściahu Respubliki Biełaruś, Dziaržaŭny hierb i centralnaja pałasa arnamientu taksama buduć załacistaha koleru. Pa bakach ad panelaŭ ustanoŭleny dziaržaŭny ściah i ściah vobłaści.

Zhodna z umovami zakupki, abnavić interjery budynka Viciebskaha abłvykankama pavinny da 9 listapada. Finansujucca raboty za košt abłasnoha biudžetu.

Kamientary5

 • Chałopam sarcir, a dla viertykali - załatyja ŭnitazy!
  21.08.2023
  Doraha-bahata - łukašyckija čynoŭniki zamaŭlajuć sabie čyrvonyja dyvany dy załatyja ŭnitazy na 150 tysiač, a na narmalnyja prybiralni dla ludziej u ich hrošaj niama. Vuń niadaŭna była navina jak u Čerykavie zbudavali sarcir z šalovak u haradskim parku. Chałopam sarcir, a dla viertykali - załatyja ŭnitazy!
 • mla
  21.08.2023
  nu. a toje tut paprakajuć redakcyju niekatoryja kamientatary, čaho, maŭlaŭ, pišuć "hubiernatary"?
  ciapier bačacie - załatym pa biełym napisata - "hubiernatory"
 • jak jość
  21.08.2023
  Łoł
  U hetaj krainie paŭsiul prafanacyja. Deputaty nijakija nie deputaty, a maryjanietki, sud - sudzilišča, prafsajuzy - nahladčyki za pracoŭnymi, dziarž ŚMI - rupar prapahandy, vybary - falsifikacyja, BPC nijakaja nie biełaruskaja carkva, a filijał RPC, prezident - uzurpatar i h.d. I "hubiernatary" nijak nie vybivajucca z hetaha šerahu prafanacyj. Takoho iłžyvaha i kryvadušnaha režyma historyja mabyć jašče nia viedała. 

Stryžak pra Pratasieviča: Sa mnoj takoha adbycca nie mahło3

Stryžak pra Pratasieviča: Sa mnoj takoha adbycca nie mahło

Usie naviny →
Usie naviny

Chłopiec źnik u lesie pad Siannom i znajšoŭsia tolki praz 25 hadoŭ. Jaho siastra raskazvaje, jak tak atrymałasia5

U Minsku raspačaŭsia «forum patryjotaŭ», pryśviečany 30-hodździu kiravańnia Łukašenki15

U centry Kijeva źnieśli siadzibu Zialenskich4

U rasijskim Krasnadary ludzi pierakryli vulicu z-za adklučeńniaŭ śviatła1

Žančynu-mera na Filipinach abvinavačvajuć u špijanažy na Kitaj. Vyśvietliłasia, što jana nie taja, za kaho siabie vydavała1

Skarlet Jochansan nazvała kiraŭnika OpenAI Altmana vydatnym pratatypam dla złydnia Marvel

Pomnik na mahile Pryhožyna ŭ Pieciarburhu ablili biełaj farbaj. A ŭ ruku ŭstavili fałaimitatar FOTAFAKT4

«Pa kodavym słovie «Barysaŭna» vykinuła ŭ akno €760 tysiač». 16-hadovy kurjer zabraŭ u dvaich piensijanieraŭ 2,7 młn rubloŭ14

Što adbudziecca, kali Bajden vyjdzie z prezidenckaj honki?1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stryžak pra Pratasieviča: Sa mnoj takoha adbycca nie mahło3

Stryžak pra Pratasieviča: Sa mnoj takoha adbycca nie mahło

Hałoŭnaje
Usie naviny →