Hramadstva

«Pradać ciala i ŭratavać kachańnie». Ź jakimi prablemami da čynoŭnikaŭ źviartalisia biełarusy hetym letam

Čas ad času biełaruskija čynoŭniki pravodziać pryjomy i haračyja telefonnyja linii. Ludzi kali-nikali źviartajucca da staršyń rajvykankamaŭ pa dapamohu ŭ nadziei vyrašyć navat asabistyja prablemy. Vydańnie Palatno daśledavała ŭsie biełaruskija rehijony i raskazvaje, ź jakimi prablemami źviartajucca da čynoŭnikaŭ ludzi: ad łavak u dvary i hałuboŭ na haryščy da źmianieńnia času pracy adzinaj kaviarni i iržavaj vady ŭ vioscy.

U Biełarusi adna z hałoŭnych prablema — darohi

Adna z samych raspaŭsiudžanych prablem va ŭsich biełaruskich rehijonach — stan daroh u haradach, a jašče čaściej — u sielskaj miascovaści. Na Astravieččynie prasili pierakłaści asfalt, nasypać hravij. Z takoj prośbaj išli praz kamunalnyja słužby i źviarnulisia da staršyni rajvykankama. I heta nie adziny vypadak u Biełarusi. Amal takija ž prablemy i ŭ Maładziečanskim rajonie Minskaj vobłaści: u pryvatnym siektary ŭ Maładziečnie haradžanie prasili adramantavać darohu, a ŭ vioscy Kačany — chočuć novuju.

U Dziaržynsku pastar źviarnuŭsia prosta da staršyni rajvykankama, kab toj dapamoh prakłaści darohu kala carkvy. Vyśvietliłasia, što prakłaści darohu tam płanavali jašče letaś, ale hrošaj na heta ŭ čynoŭnikaŭ nie chapiła. Tam ža, u Dziaržynsku, miascovaja žycharka paskardziłasia na toje, što la šmatkvaternaha doma nie mianiali asfaltu amal 30 hadoŭ. U ŽKH adkazali, što hetaj prablemy pakul što nie mohuć vyrašyć, bo zajmajucca «śmiećcievym» pytańniem.

U Jelsku miascovyja žycharki prasili adramantavać darohu kala doma. Žančyny skardzilisia, što im ciažka pierasoŭvacca pa jamach. Pa ich słovach, navat taksisty admaŭlajucca zajazdžać da ich u dvor praz kiepski stan darohi. Vidavočna, taja daroha stała surjoznaj prablemaj, bo navat praŭładnyja žurnalisty zrabili adtul repartaž.

Va Ušackim rajonie prablema z darohami vyrašajecca siłami samich žycharoŭ viosak, jakija padsypajuć na kiepskija darohi ziamlu ci piasok. Razam z hetym, miascovym čynoŭnikam dziakujuć za budaŭnictva tratuara la balnicy.

U Iŭi staršynia rajvykankama vyrašaŭ prablemu z prachodam da centra horada, jaki byŭ zakryty z-za pažaru ŭ zakinutym dziciačym sadku. Vyśvietliłasia, što taja vulica navat nie zaasfaltavanaja, a pobač niama kram. Miascovyja, u asnoŭnym — piensijaniery, čakajuć chutkaha vyrašeńnia. Staršynia adkazaŭ, što asfaltavać pačynajuć z centra (tamu treba pačakać), a adkryćcio darohi chutka adbudziecca (ale taksama treba pačakać).

Kantralavać žančyn z ałkahalizmam i hałuboŭ

Pa ŭsioj Biełarusi rajonnyja haziety časam raskazvajuć, jak u taho ci inšaha staršyni rajvykankama prajšli sustrečy ź miascovymi žycharami i ź jakimi prablemami ludzi źviartajucca da čynoŭnikaŭ. Adnak takija spravazdačy možna znajści nie ŭ kožnaj rajoncy, a staršyni nie vielmi časta spravazdačacca ab vykananaj pracy. Niekatoryja čynoŭniki štomiesiac raskazvajuć praŭładnym žurnalistam, jak dapamahli z dobraŭparadkavańniem dvoryka abo z pandusam dla ludziej ź invalidnaściu ci stałaha vieku.

Tak, jašče da pačatku leta ŭ maładziečanskaha staršyni Juryja Horłava było šmat pracy. Jaho prasili pastavić łaŭku ŭ adnym z maładziečanskich dvaroŭ, abmiežavać dostup hałuboŭ na haryšča doma, abnavić raźmietku piešachodnych pierachodaŭ u Radaškavičach, pieraličyć piensiju. Rajonka adrapartavała, što ŭsie pytańni byli ŭziatyja na kantrol.

Žychar vioski Traščany na Astravieččynie sprabavaŭ vyśvietlić u staršyni miascovaha rajvykankama Ihara Šałudzina, jaki da čynoŭnickaj pracy byŭ ahranomam, jak pradać ciala. U mužčyny nichto nie kupiŭ žyviołu pa abjavie, tamu jon zapytaŭsia, kudy možna jaho pradać. Šałudzin «obraŝienije vysłušał i vział na karandaš».

U Klecku dva miascovyja žychary źviarnulisia da staršyni Juryja Karłoviča, kab toj dapamoh im z pracaj. Hetyja pytańni, pa kłasicy, «byli ŭziatyja na kantrol». Lelčycki staršynia Siarhiej Dyluk vyrašaŭ pytańni z avaryjnymi drevami. I, jak adznačyła miascovaja rajonka, «zaniał v etom voprosie principialnuju poziciju»: daručyŭ kamunalnikam daśledavać drevy.

U Pastavach staršynia rajvykankama Siarhiej Čepik uvohule nie sutykaŭsia z prablemnymi pytańniami hetym letam. Da jaho na pryjom pryjšła tolki adna žančyna, jakaja dziakavała za pryhažość la Doma kultury.

U Haradku miascovyja žychary paskardzilisia na toje, što ich šmatkvaterny dom treba apieratyŭna adramantavać. I na miesca adrazu ž vyjechała staršynia Iryna Palakova. Vyśvietlić, čym ža skončyłasia historyja, nie atrymałasia. Viadoma, što Palakova jašče raz sustrełasia z žycharami doma i parazmaŭlała ź imi.

U Drybinie da staršyni Iryny Strečyn pryjšła zaniepakojenaja hramadzianka, jakaja skardziłasia na znajomuju žančynu, što złoŭžyvaje ałkaholem i maje niepaŭnaletnich dziaciej.

U Kaściukovičach staršynia Alaksandra Michiejenka vysłuchoŭvała skarhi miascovaha žychara na toje, što čas ad času praryvaje truby i zalivaje aharod z dvarom. Śpiecyjalisty vodakanała pytańnie vyrašyć nie zmahli. U rajvykankamie skazali, što treba prosta pačakać.

U Kruhłym staršynia Siarhiej Jermalicki ratavaŭ kachańnie: da jaho źviarnułasia miascovaja žycharka, jakaja pryjechała ŭ horad pa raźmierkavańni, a jaje muž žyvie ŭ Minsku. Dziaŭčyna prasiła admianić raźmierkavańnie ŭ Kruhłym i pakinuć mahčymaść zastacca z mužam u stalicy. A jašče Jermalicki surjozna stavicca da zaniadbanych ziamielnych nadziełaŭ, pahražaje adabrać ich i addać tym, kamu jany sapraŭdy patrebnyja.

Viaskovyja chočuć čystaj vady, ziamli i raźvićcia

Čas ad času čynoŭniki jeździać pa vioskach. Ušacki staršynia Siarhiej Sadoŭski pryjechaŭ u adnu ź viosak, dzie vysłuchoŭvaŭ prablemy žycharoŭ i abiacaŭ usio vyrašyć, a pakul «bieriot na karandaš». Naprykład, u vioscy Dvor Plina hadami z-pad kranu ciače iržavaja vada. Hetu prablemu pavinny byli vyrašyć za košt srodkaŭ ad Jeŭrapiejskaha banka rekanstrukcyi i raźvićcia, ale paśla ŭviadzieńnia sankcyj finansavańnie było spynienaje. Novyja srodki na čystuju vadu ŭ vioski va Ušackim rajonie čynoŭniki tak i nie znajšli.

Žycharki pasiołka Raduń pryjšli da staršyni rajvykankama ŭ Voranavie z prablemaj raźvićcia svajho nasielenaha punkta. Žančyny skardzilisia, što tam nie budujuć novaje žyllo, nie dobraŭparadkujuć centr, a adzinaja kaviarnia skaraciła čas pracy. Staršynia Dźmitryj Zacharčuk, naadvarot, pierakonvaŭ žančyn, što ŭ Raduni ŭsio dobra, a jany prosta nie zaŭvažajuć pazityŭnyja źmieny.

U Biešankovičach ledź nie adbyŭsia pieradzieł terytoryj, ale na dapamohu pryjšła staršynia Halina Unukovič. Miascovy žychar zachacieŭ kupić ziamielny nadzieł, ale toj naležyć sielskaj haspadarcy rajona, i na prodaž ziamli fiermieru dziaržaŭnaja ŭłada pajści nie zmahła.

U Dziaržynsku staršynia rajvykankama Maksim Łysienka sutyknuŭsia sa skarhaj žychara vioski Bielikoŭščyna. Mužčyna prasiŭ pačyścić vadajom u miascovaści, ale staršynia patłumačyŭ, što heta nie prosty vadajom, a sažałka. A sažałki, jak vyśvietliłasia, čynoŭniki čyścić nie buduć, i paraiŭ zaniacca hetym miascovym žycharam svaimi siłami.

Ad sacyjalnych pytańniaŭ da rytaryčnych: navošta ludzi prychodziać sa skarhami

Dziaržynski kiraŭnik Łysienka vyrašaje nie tolki prablemy viaskoŭcaŭ, ale i idzie pa šlachu raźvićcia sacyjalnaj dziaržavy. Da jaho źviarnułasia maci dziciaci ź invalidnaściu: prasiła, kab rajvykankam pastaviŭ pandus u padjeździe. Pa jaje słovach, heta kaštavała b 1 000 rubloŭ. Stavić pandus nichto tak i nie źbirajecca — žančynie paraili źviarnucca pa dadatkovyja sacyjalnyja vypłaty, a častku sumy sabrać z žycharoŭ doma.

Heta nie adzinaja historyja ŭ biełaruskich rehijonach, kali sacyjalnyja słužby sumiesna ź dziaržaŭnymi čynoŭnikami admaŭlajucca iści nasustrač ludziam ź invalidnaściu. Tak, u Krupkach piensijanierka zakranuła «tiemu obieśpiečienija ravienstva vozmožnostiej vsiech ludiej». Jana chacieła b samastojna siabie absłuhoŭvać, ale nie maje mahčymaści, bo žyvie na druhim paviersie. Piensijanierka źviarnułasia z prośbaj abmianiać svaju kvateru na sacyjalnaje žyllo na pieršym paviersie z pandusam. Sacyjalnyja rabotniki prapanavali joj piersanalnaha asistenta, a voś žyllo — nie, bo jaho niama i nichto nie źbirajecca budavać.

U Mastach kiraŭnik rajvykankama Andrej Sańko zmahajecca ź dziciačaj placoŭkaj. U miascovych razharnułasia sapraŭdnaja vajna: žychary adnaho doma chočuć mieć pad voknami dziciačuju placoŭku, a žychary inšaha navat dajšli da suda, kab jaje prybrali. Sud vyrašyŭ, što placoŭku ŭstalavali z parušeńniem normaŭ, ale ŭžo šmat času jaje nie prybirajuć. Sańko pastanaviŭ nastupnaje: vyrašyć hetaje pytańnie jak haspadary, što b heta ni aznačała.

U Kareličach čynoŭniki zaŭvažyli pavieličeńnie kolkaści zvarotaŭ ad miascovych žycharoŭ. Ludzi iduć z prośbami dapamahčy adkryć biznes, pa kansultacyi pa padklučeńni elektryčnaści h. d. Karelicki staršynia rajvykankama Hienadź Šutaŭ ličyć, što pavieličeńnie zvarotaŭ — heta dobry znak: «Značyć, ludzi daviarajuć miascovaj uładzie, viedajuć, što ich vysłuchajuć i dapamohuć. <…> Dla hetaha my i pracujem».

U Čavusach miascovy staršynia Dźmitryj Akulič, jak i jaho kalehi ź inšych biełaruskich rehijonaŭ, vyrašaŭ pytańni jakaści daroh, dobraŭparadkavańnia na mohiłkach i vyvazu śmiećcia. Adnak, u adroźnieńnie ad inšych čynoŭnikaŭ, Akulič usio-taki znajšoŭ samuju hałoŭnuju prablemu i adkaz na pytańnie, čamu biełarusy praciahvajuć iści źviartacca pa dapamohu:

— Mnohija zvaroty pakazali niedapracoŭku słužbaŭ i śpiecyjalistaŭ z nasielnictvam. Ludziam treba tłumačyć, čamu prymajucca tyja ci inšyja rašeńni, tady zvarotaŭ i pytańniaŭ nie budzie.

Čytajcie taksama:

U Słucku pastavili pamiatny znak z pamyłkaj u imieni piśmieńnika, ale čynoŭniki jaje nie pryznajuć

Sudzili rajonnaha čynoŭnika, jakoha niadaŭna pa telefonie adčytvaŭ kanał «Rudabielskaja pakazucha»

Kiraŭnik Kobryna pravioŭ sustreču «z pradstaŭnikami ŚMI i błohierami». Na joj, akramia jaho, było dva čałavieki, i tyja nievypadkovyja

U Horackim rajonie praviaduć hramadskaje abmierkavańnie pa pytańni vyrazańnia troch kustoŭ jadłoŭcu

Kamientary

Prapahanda pakazała film pra Kryhiera. Ź jaho vynikaje, što niemca moh padstavić KDB, a pytańniaŭ bolej, čym adkazaŭ1

Prapahanda pakazała film pra Kryhiera. Ź jaho vynikaje, što niemca moh padstavić KDB, a pytańniaŭ bolej, čym adkazaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ27

Sikorski: Biełaruś viedaje, što treba zrabić, kab adnosiny palepšali5

Siońnia pačynajuć sudzić 24-hadovuju minčanku za ŭdzieł u akcyi pratestu

Zvarot Bajdena da nacyi nahadvaŭ pachavalny marš — Bild

U Biełarusi źmianili praviły abmienu valut. Try hałoŭnyja novaŭviadzieńni

Suprać mamy anarchista Franckieviča, asudžanaha na 16 hadoŭ kałonii, zaviali kryminalnuju spravu1

Stała viadoma, dzie buduć vučycca studenty zakrytych pryvatnych VNU1

Stryžak raskazaŭ, ci maje prezidenckija ambicyi6

«Dačka Mara płakała ad hora». U Maładziečnie družalubny łabrador niečakana dla ŭsich źjeŭ nutryju Kapibaru — usieahulnuju lubimicu11

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Prapahanda pakazała film pra Kryhiera. Ź jaho vynikaje, što niemca moh padstavić KDB, a pytańniaŭ bolej, čym adkazaŭ1

Prapahanda pakazała film pra Kryhiera. Ź jaho vynikaje, što niemca moh padstavić KDB, a pytańniaŭ bolej, čym adkazaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →