Usiaho patrochu88

«Paryž prosta kišyć pacukami». Amierykanski błohier pakazaŭ, jak šmat hryzunoŭ biehaje pa francuzskaj stalicy

Tyktokier Hrej Devis apublikavaŭ videa, jakoje pakazvaje, jak vyhladajuć vulicy Paryža nočču. Na videa možna ŭbačyć mnostva pacukoŭ amal na kožnym kroku. Videa za čatyry dni nabrała bolš za 1,5 miljonaŭ prahladaŭ.

Paryž zajmaje čaćviortaje miesca ŭ śviecie pa kolkaści pacukoŭ. Pavodle acenak ekśpiertaŭ, u hetym horadzie naličvajecca da čatyroch miljonaŭ hryzunoŭ. A ŭ 2020 hodzie mer Paryža navat zrabiŭ zmahańnie z haradskimi pacukami častkaj svajoj vybarčaj kampanii.

U kamientaryjach pad videa karystalniki žartujuć, što mulcik «Ratatuj» ciapier nabyŭ novy sens.

Kamientary8

 • 1
  17.08.2023
  tut chutčej nie Ratatuj, a Ratuj
 • VVV
  17.08.2023
  Hałoŭnyja tam pacuki, heta  ruskomircy
  A tam ich niemała...
 • Helgi
  17.08.2023
  Dziela hetaha Amierykancu nie treba u Paryž jechać. U nas tut u Čykaha ich šče udvaja bolej.

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być3

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

U Lvovie stralali ŭ palityka Irynu Faryjon. Jana ŭ krytyčnym stanie18

MZS Hiermanii paćvierdziŭ infarmacyju pra śmiarotny prysud svajmu hramadzianinu ŭ Biełarusi5

Kiraŭnik «Biełsata» adkazaŭ na abvinavačańni ŭ finansavych złoŭžyvańniach na kanale

Zasnavalnik Jandeksa daŭ pieršaje intervju paśla ŭciokaŭ z Rasii. Pryznaŭ svaje pamyłki10

U Vaŭkavysku zatrymali maci i ciotku anarchista Franckieviča. Jany pryvieźli palitviaźniu pieradaču4

Pra što maŭčaŭ Piotra Sierhijevič2

U Minsku ŭčora zatapiła sałon pryhažości. Jon całkam syšoŭ pad vadu VIDEA1

Andreju Kudziku ź Vilejki dali jašče čatyry hady kałonii1

U Dniapry ŭ rybie zavioŭsia strašny parazit. Pierachodzić na čałavieka!2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być3

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →