Fota: Getty Images

Fota: Getty Images

Uradavyja navukoŭcy ZŠA druhi raz dasiahnuli čystaha pryrostu enierhii ŭ reakcyi termajadziernaha sintezu, kali 30 lipienia łaziery znoŭ syšlisia na malusieńkim załatym cylindry, jaki źmiaščaje dejteryjeva-trytyjevuju paliŭnuju tabletku z ałmaznym pakryćciom, paviedamlaje TechCrunch. Kali 192 pramiani traplajuć unutr cylindra, ich enierhija pieratvarajecca ŭ renthienaŭskaje vypramieńvańnie. Zatym hetyja renthienaŭskija pramiani «bambardujuć» śpiecyjalnuju paliŭnuju tabletku, prymušajučy jaje vybuchnuć.

U minułym śniežni pieršaja paśpiachovaja reakcyja jadziernaha sintezu vyzvaliła 3,15 miehadžoŭla enierhii, što składała prykładna 150 pracentaŭ ad 2,05 MDž u łazierach. Hetym razam navukoŭcy atrymali bolš za 3,5 miehadžoŭla, pra što paviedamili dva čałavieki, znajomyja z papiarednimi vynikami. Hetaj enierhii było b dastatkova dla pracy bytavoha prasa na praciahu hadziny.

Łabaratoryja paćvierdziła paśpiachovaje paŭtareńnie ekśpierymienta, dadaŭšy, što analiz vynikaŭ praciahvajecca i łabaratoryja maje namier paviedamić padrabiaznaści albo na navukovaj kanfierencyi, albo ŭ recenzavanaj publikacyi.

Niahledziačy na ​​toje, što ŭžo druhi padobny ekśpierymient nie źjaŭlajecca takoj siensacyjaj u navukovym śviecie, jakoj byŭ śniežański, — jon usio ž nie mienš važny. Praryŭ biessensoŭny, kali jaho nielha paŭtaryć. Tamu toj fakt, što navukoŭcy dvojčy dasiahnuli čystaj stanoŭčaj mahutnaści termajadziernaha sintezu, pavinien padbadzioryć inviestaraŭ, jakija ŭkłali bolš za čatyry miljardy dalaraŭ u halinu ŭ 2021 i 2022 hadach.

FT cytuje ministarku enierhietyki ZŠA Dženifier Hrenchałm, jakaja ŭ śniežni nazvała dasiahnieńnie zapalvańnia «adnym z samych uražalnych navukovych podźvihaŭ XXI stahodździa». Dasiahnieńnie čystaha pryrostu enierhii dziesiacihodździami razhladałasia jak važny krok u dokazie mahčymaści kamiercyjnych elektrastancyj termajadziernaha sintezu. Adnak jość jašče niekalki pieraškod, jakija treba pieraadoleć.

Pryrost enierhii ŭ hetym kantekście paraŭnoŭvaje tolki atrymanuju enierhiju z enierhijaj u łazierach, a nie z ahulnaj kolkaściu enierhii, jakaja vyciahvajecca ź sietki dla siłkavańnia sistemy, što vidavočna značna vyšejšaja. Pavodle acenak navukoŭcaŭ, kamiercyjny sintez zapatrabuje reakcyj, jakija hienierujuć u 30—100 razoŭ bolš enierhii ŭ łazierach.

Da taho ž ciapierašniaja ŭstanoŭka robić maksimum adzin streł u dzień, u toj čas jak pracoŭnaja siłavaja ŭstanoŭka, mahčyma, pavinna budzie zrabić niekalki strełaŭ za siekundu.

Čytajcie taksama:

Technałohii mahnitnaha pola nablizili pryručeńnie termajadziernaj enierhii

Ciaham niekalkich hadoŭ zapracuje pieršy ŭ śviecie kamiercyjny termajadzierny reaktar — The Wall Street Journal

Fiziki tłumačać, što budzie dalej paśla praryvu ŭ termajadziernym sintezie

Клас
37
Панылы сорам
0
Ха-ха
1
Ого
7
Сумна
5
Абуральна
3