Hramadstva1414

«Pozna pić baržomi». Na Delfi abmierkavali vostruju reakcyju biełarusaŭ na vychad filma pra pratesty 2020 hoda

«Lepš tak, čym nijak, albo Skandał vakoł filma «Chronika sučasnaści» karysny biełaruskamu hramadstvu» — kałonka biełarusa Kiryła Kaściana z takoj nazvaju vyjšła na litoŭskim partale Delfi. Heta praciah abmierkavańnia skandału paśla vychadu na hetym partale filma Mikałaja Maminava ab pratestach 2020 hoda. U videa było šmat bujnych kadraŭ ź niezabluranymi tvarami pratestoŭcaŭ. Siłaviki zajavili pra zatrymańni niekatorych ź ich.

Paśla skandału z mnohimi adkrytymi tvarami pratestoŭcaŭ Delfi źniaŭ videa z YouTube-kanała i zabluryŭ tvary bolš. Na dniach film byŭ apublikavany znoŭ

Dakumientalny film Mikałaja Maminava «Chronika sučasnaści», pryśviečany biełaruskim pratestam 2020 hoda i vykładzieny 24 lipienia na YouTube-kanale Delfi, vyklikaŭ šmat dyskusij, sprečak i emocyj, kanstatuje vydańnie. Aŭtar kałonki Kirył Kaścian pryznaje, što hałoŭnym pradmietam dyskusii stała biaśpieka tych, chto trapiŭ u kadry.

Ale aŭtar nastojvaje, što ŭ filmie niama novych kadraŭ, usio heta ŭžo jość u internecie i, pry žadańni, usio heta možna adšukać. Chacia i pryznaje, što «ŭ niejkaj miery film skampilavaŭ hetyja kadry i «ablahčyŭ» pracu śpiecsłužbam režymu Łukašenki».

Kaścian stavić pytańnie inakš: a «chto zabiaśpiečyŭ biaśpieku pratestoŭcaŭ u druhoj pałovie 2020 hoda, kali pratesty znachodzilisia ŭ aktyŭnaj fazie, i potym, pakul režym pracavaŭ nad pryniaćciem novaj Kanstytucyi i adaptacyjaj zakanadaŭstva da novych realij?» Aŭtar piša, što sam jon daŭno pra heta zadumvaŭsia, ale ad surazmoŭcaŭ-biełarusaŭ adkazu nie čuŭ. 

«Dyskusija vakoł filma — heta ŭ niejkaj stupieni bravada tych, chto pakinuŭ Biełaruś pierad tymi, chto zastaŭsia. Bolšaść apošnich razumieje, u jakoj situacyi jany znachodziacca, ale padobnyja historyi mohuć padšturchnuć ich da emihracyi. Tamu pretenzii da aŭtaraŭ filma «Chroniki sučasnaści» i Delfi datyčna adkrytych tvaraŭ z boku častki biełaruskaj apazicyjnaj hramadskaści možna acharaktaryzavać frazaj «pozna pić Baržomi».

Aŭtar stavić pytańnie, a ci patrebny byŭ chajp vakoł filma? I adkazvaje na jaho stanoŭča. 

«Delfi — heta litoŭski partał, i tym samym prablema biełaruskaha hramadstva vyjšła za ŭnutrybiełaruski «mižsabojčyk».

Maŭlaŭ, paśla 24 lutaha 2022 hoda Biełaruś kali i nie źnikła ź mižnarodnych navin, to tolki z-za dziejańniaŭ i vykazvańniaŭ Alaksandra Łukašenki i biełaruskich čynoŭnikaŭ pieravažna ŭ kantekście vajny va Ukrainie.

«Heta sadziejničaje ŭkaranieńniu niehatyŭnaha vobraza Biełarusi, jaki mižvoli raspaŭsiudžvajecca na biełaruskaje hramadstva», — piša aŭtar.

«Tamu jak zjaŭleńnie filma «Chronika sučasnaści» na YouTube-kanale Delfi, tak i nastupnuju dyskusiju treba razhladać jak mahčymaść dla taho, kab biełaruski paradak navin zamiežnych ŚMI choć by častkova pierafakusavaŭsia na prablemy, jakija adčuvaje biełaruskaje hramadstva jak unutry krainy, tak i ŭ vymušanaj emihracyi», — miarkuje aŭtar.

«Čym bolš budzie zjaŭlacca takich filmaŭ jak «Chronika sučasnaści», tym lepiej. Bo horš — heta tolki nijak», — reziumuje doktar jurydyčnych navuk Kirył Kaścian.

Pra hałoŭnuju pretenziju da filma — niajakasny randomny blur tvaraŭ — Kaścian ničoha nie napisaŭ. 

Biełarusy ŭžo adreahavali na novuju kałonku vydańnia.

Kamientary14

 • *
  17.08.2023
  Infantilnyje i odnovriemienno ciničnyje **.
 • Viedzyń
  17.08.2023
  Prapanuju taki siužet filma pra papadancaŭ: kaścian z maminavym traplajuć u akupavanuju Biełaruś 1942 hoda, prychodziać da kamiendatury i kažuć: "hier obieršturmbanfiurer, my viedajem, dzie habrei chavajucca"... I adrazu tytry iduć...
 • Baba Łaba
  17.08.2023
  Chaj Dełfi henaje zajmiecca prablemaj tualetaŭ u Pałanzie, a potym lezie da biełarusaŭ sa svaimi paradami, jak žyć.

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Usie naviny →
Usie naviny

Vyśvietliłasia, što pad Maskvoj patanuŭ kiraŭnik delehacyi vajskoŭcaŭ KNDR

Rabočamu z Baranavičaŭ dali hod za łajki pad karykaturami na Łukašenku. Ciapier pahražaje jašče da 12 hadoŭ2

Zamach na Donalda Trampa płanavaŭ Iran — CNN9

Minenierha paviedamiła pra adnaŭleńnie elektrazabieśpiačeńnia Mazyra1

Mazyrskaja viertykalščyca dałažyła pra adnaŭleńnie vodazabieśpiačeńnia. U kamientarach joj piarečać

Ad siońnia Litva maje namier uvieści abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami28

Minskaje «Dynama» na apošnich chvilinach prabiłasia ŭ druhi raŭnd kvalifikacyi Lihi čempijonaŭ VIDEA1

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska22

Pasłableńni dla biełaruskich turystaŭ uvodzić Tajłand

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Hałoŭnaje
Usie naviny →