Usiaho patrochu77

Ludzi, jakija rehularna vitajucca z susiedziami, majuć vyšejšy pakazčyk dabrabytu

Novaje daśledavańnie pakazała, što dastatkova šeść razoŭ na dzień pavitacca z susiedziami, kab palepšyć svoj dabrabyt.

Greeting Neighbors Vitańnie susiedziaŭ Privietstvije sosiediej
Pakazčyk dabrabytu amierykancaŭ niaŭchilna raście ŭ zaležnaści ad kolkaści pryvitanych susiedziaŭ. Fota: Getty Images

Novaje daśledavańnie Nacyjanalnaha indeksa zdaroŭja i dabrabytu Instytutu Hełapa pakazała, što darosłyja ŭ ZŠA, jakija rehularna vitajucca ź niekalkimi ludźmi pa susiedstvie, majuć vyšejšy dabrabyt za tych, chto vitajecca ź mienšaj kolkaściu susiedziaŭ ci zusim nie vitajecca ź imi.

Pakazčyk dabrabytu amierykancaŭ niaŭchilna raście ŭ zaležnaści ad kolkaści pryvitanych susiedziaŭ: z 51,5 siarod tych, chto nie vitajecca z susiedziami, da 64,1 siarod tych, chto vitaje šeść susiedziaŭ. Pry hetym nie nazirajecca značnaha palapšeńnia dabrabytu pry kolkaści pryvitanych susiedziaŭ bolšaj za šeść čałaviek.

Well-Being Index Indeks dabrabytu Indieks błahopołučija

Indeks dabrabytu byŭ raźličany pa škale ad nula da 100, dzie nul adpaviadaje samamu nizkamu ŭzroŭniu dabrabytu, a 100 — jaho maksimalnamu ŭzroŭniu. Acenka indeksa dabrabytu ŭklučaje pakazčyki, jakija ŭpłyvajuć na ahulny dabrabyt i kožny ź piaci jaho asnoŭnych elemientaŭ:

Karjerny dabrabyt: vam padabajecca toje, čym vy zajmajeciesia kožny dzień.

Sacyjalny dabrabyt: u vašym žyćci jość značnyja siabroŭskija adnosiny.

Finansavy dabrabyt: vy dobra kirujecie svaimi hrašyma.

Fizičny dabrabyt: u vas jość enierhija, kab dabicca mety.

Hramadski dabrabyt: vam padabajecca miesca, dzie vy žyviacie.

Vyniki apytańnia, praviedzienaha instytutam Hełapa z 30 maja da 6 červienia 2023 hoda, zasnavanyja na apytańni 4556 darosłych amierykancaŭ z usich 50 štataŭ, jakoje było praviedziena ŭ internecie.

Daśledavańnie taksama pakazała, što nie tolki ahulny pakazčyk indeksa dabrabytu čałavieka ciesna źviazany z kolkaściu susiedziaŭ, ź jakimi jon rehularna vitajecca. Takaja ž zaležnaść nazirałasia va ŭsich piaci elemientach pakazčyku.

Jak i ŭ vypadku z ahulnym indeksam dabrabytu, sacyjalny, hramadski, karjerny i fizičny dabrabyt dasiahajuć piku pry pryvitańni šaści susiedziaŭ. U toj čas jak finansavy dabrabyt dasiahaje svajho maksimumu pry 11—15 takich uzajemadziejańniaŭ.

Five Elements of Wellbeing Piať eleijentov błahosostojanija Piać elemientaŭ dabrabytu

Apytańnie taksama pakazała, što ź vitańniem susiedziaŭ najbolš źviazany finansavy, hramadski i sacyjalny dabrabyt. Mienavita ŭ ich nazirajecca najbolšy razryŭ u bałach pamiž adsutnaściu pryvitańnia i pryvitańniem šaści susiedziaŭ.

Amierykancy paviedamili, što rehularna vitajucca ŭ siarednim ź piaćciu susiedziami, pryčym 27% adznačyli, što vitajucca z šaściu ci bolš. Adnak heta istotna zaležyć ad uzrostu. Maładyja ludzi (maładziejšyja za 30 hadoŭ) vitajucca ŭ siarednim z 2,9 susiedziami ŭ paraŭnańni z 6,5 susiedziami dla ludziej va ŭzroście 65 hadoŭ i starejšych.

Z šaściu ci bolš susiedziami vitajecca prykładna kožny siomy čałaviek maładziejšy za 30 hadoŭ (14%) u paraŭnańni z 41% ludziej va ŭzroście 65 hadoŭ i starejšych.

Novaje apytańnie taksama paraŭnała kolkaść pryvitańniaŭ z tym, nakolki paśpiachovym adčuvaje siabie čałaviek. Kab vymierać pakazčyk paśpiachovaści, instytut Hełapa vykarystoŭvaje škału samapryviazki (škału imknieńnia) Kantryła (Cantril). Ludziej prosiać pradstavić siabie ŭ aktualny momant i praź piać hadoŭ na stupieńkach dasiahnieńniaŭ, dzie 10 — heta ich najlepšaje mahčymaje žyćcio, a nul — najhoršaje mahčymaje žyćcio. Ludzi, jakija aceńvajuć siabie na 7 abo vyšej u svaim ciapierašnim žyćci i na 8 abo vyšej u svaim budučym žyćci, ličacca paśpiachovymi.

Apytańnie pakazała, što siarod tych, chto ni z kim nie vitajecca, paśpiachovymi siabie ličać tolki 38,1%. A voś siarod tych, chto vitajecca ź piaćciu susiedziami, dola paśpiachovych składaje 60,5%.

Ale, zaŭvažajuć daśledčyki, kali čałaviek vitajecca z bolšaj kolkaściu susiedziaŭ, heta nie pryvodzić da rostu adčuvańnia paśpiachovaści.

Čytajcie jašče:

Mietamarfozy jeŭrapiejskaha hramadstva — na jakija vysnovy naviali daśledčyka mihranty i vinahradniki

Ekanamist tłumačyć, jak dabrabyt biełarusa źviazany z canoj na harełku i śvininu

Kamientary7

 • Varik
  17.08.2023
  ?, eto isklučienije)
 • Sneed
  17.08.2023
  isnavanne karelacyi jašče nie značyć, što isnuje pryčynna-vynikovaja suviaź
 • ?
  17.08.2023
  Varik, a kali dakładna nie viedaješ, ale padazraješ. voś ty siońnia vitaješsia, a zaŭtra akažacca, što jon z hetych...

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby5

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Usie naviny →
Usie naviny

U Lidzie zatrymali ŭładalnika kaviarni «Tutaka»

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom27

Z-kanał: Imavierna, Kryhier arhanizoŭvaŭ dyviersii ŭ Branskaj vobłaści5

Raiła bić nahoj u skivicu kožnamu maskvarotamu, nazyvała akupacyju Maryupala karmaj — chto takaja Iryna Faryjon, jakuju zabili ŭ Lvovie37

U Vilejskim rajonie kiroŭca pahruzčyka ledź nie ŭrezaŭsia ŭ pachavalnuju pracesiju

Ukraina śpiašajecca stvaryć vajennyja bieśpiłotniki sa štučnym intelektam1

Zialenski pavinšavaŭ Trampa z abrańniem kandydatam ad Respublikanskaj partyi i nazvaŭ jaho prezidentam7

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby5

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Hałoŭnaje
Usie naviny →