Hramadstva55

Ad Turcyi da Maldyvaŭ. Jakija samyja darahija tury kuplajuć biełarusy ŭ hetym siezonie?

Kožny hod na mory — idealnaja karcina va ŭjaŭleńni mnohich biełarusaŭ. Adnak jość siarod nas i tyja, chto moža dazvolić sabie plažny adpačynak rehularna — i nie prosta sa standartnym «usio ŭklučana», a na ŭłasnaj vile, ź indyvidualnym basiejnam, u samym luksavym hateli i, naturalna, ź pieralotam u biznes-kłasie. Jakija turystyčnyja kirunki ŭ siehmiencie «luks» vybirajuć biełarusy i kolki hrošaj jany hatovyja tracić na padarožžy, daviedaŭsia «Anłajnier».

«Užo 68 tysiač jeŭra, i heta nie stol»

Žurnalisty patelefanavali amal u 20 turahienctvaŭ, jakija śpiecyjalizujucca na arhanizacyi elitnych turaŭ. Praŭda, nie ŭsie dzielacca infarmacyjaj achvotna.

«Treba razumieć, što my pradajom nie pakietnyja tury, a indyvidualnyja. Z «pakietami» ŭsio banalna: ciapier heta tolki Turcyja i Jehipiet, biudžet — 3 tysiačy jeŭra na dvaich. My ž z vami havorym pra luks-siehmient, kali ŭ košt adpačynku ŭvachodzić apłata viertalota i samaha krutoha hatela, — tłumačać u adnoj z turfirmaŭ. — Heta ŭžo zusim inšy biudžet — ad 25 tysiač jeŭra za 5—6 dzion i da 100 tysiač jeŭra».

U jašče adnym turahienctvie sprabujuć rastłumačyć roźnicu zvyčajnaha adpačynku i katehoryi «łakšery». Da prykładu, tur pa Italii za 500 jeŭra na čałavieka ŭklučaje pierajezd na aŭtobusie i standartny ekskursijny pakiet, a adpačynak na vostravie Sardzinija pačynajecca z 5 tysiač jeŭra na čałavieka.

Pra ciapierašni turystyčny siezon i vytančanyja patrabavańni bahatych biełarusaŭ raskazvaje dyrektar turahienctva Coral Travel Kaciaryna Hałavina. U turystyčnaj śfiery jana pracuje bolš za 20 hadoŭ, a svoj pieršy darahi tur pradała 10 hadoŭ tamu — za 22 tysiačy dalaraŭ.

Ekśpiertka pryznajecca: sioleta ŭ jaje pradajecca šmat darahich turaŭ. Ceny pačynajucca ad 15 tysiač dalaraŭ i zakančvajucca 38 tysiačami dalaraŭ.

«U našaj krainie jość siemji, jakija mohuć dazvolić sabie adpačyvać jakasna i doraha, — padkreślivaje Kaciaryna. — Z mnohimi siemjami ja siabruju hadami, bo čaściej za ŭsio takija klijenty stanoviacca stałymi. Da prykładu, adzin z maich klijentaŭ — znakamity były spartsmien. Mnohija majuć bujny biznes. Jany ceniać jakaść, kamfort i servis».

Kaciaryna adznačaje, što elitnyja tury praduhledžvajuć indyvidualny padychod. Niadaŭna ŭ jaje praktycy byŭ vypadak, kali čałaviek chacieŭ pabyvać u Panamie i parybačyć u peŭnym miescy. Chtości źviartajecca z prośbaj arhanizavać kruhaśvietnaje padarožža, chtości — adpačynak na kruiznym łajniery.

U hetym siezonie ŭlubionym miescam zamožnych biełarusaŭ stali Maldyvy. Ceńnik pačynajecca z 5 tysiač dalaraŭ za dvaich i da bieskaniečnaści. Chočaš adpačyvać na vile — kali łaska, adno tolki pražyvańnie abydziecca ŭ 20 tysiač dalaraŭ, nie kažučy pra poŭny pakiet. Dadajom pieralot biznes-kłasam — taryf pavialičvajecca ŭdvaja.

«Ja jakraz ciapier padbiraju dla adnoj siamji tur, dzie košt užo dasiahaje 68 tysiač jeŭra, i heta jašče nie stol. Tam troje dziaciej, ekskluziŭnaja viła, pieralot biznes-kłasam», — kaža Kaciaryna.

Na druhoje miesca pa papularnaści ŭ bahatych biełarusaŭ vychodziać Abjadnanyja Arabskija Emiraty. Sapraŭdy, siehmient cen vielmi rozny. Možna žyć u Dubai ŭ hateli katehoryi «try zorki» z opcyjaj «usio ŭklučana», jeździć na plaž na tranśfiery i ŭkłaścisia ŭ 1,5 tysiačy jeŭra ci adpačyvać na vostravie ŭ VIP-hateli z ułasnaj viłaj. Adpaviedna, i košt uźlataje minimum razoŭ u 10.

«U hetym siezonie ŭ mianie było niekalki puciovak u AAE, dzie ludzi abjadnoŭvalisia siemjami. Na adnu siamju atrymałasia pa 15 tysiač dalaraŭ, pryčym heta deluks-hatel, navat nie viła, dva pakoi padvyšanaj kamfortnaści, vychad na indyvidualny basiejn. Pahadziciesia, u Biełarusi daloka nie kožny čałaviek moža dazvolić sabie taki adpačynak».

Za treciaje miesca pa zapytach bahatych turystaŭ zmahajucca Turcyja i Jeŭropa. U Turcyju možna z kamfortam źlatać vialikaj siamjoj z šaści čałaviek za 15 tysiač jeŭra. Dla paraŭnańnia: niadaŭna klijenty Kaciaryny viarnulisia z vostrava Korfu ŭ Hrecyi. Jany adpačyvali ŭ ekskluziŭnym hateli, pryčym numary braniravalisia ŭ apošni momant. Košt turu dla adnoj siamji skłaŭ 22 tysiačy jeŭra, dla druhoj — 18 tysiač jeŭra.

Adpačyvać možna ŭ Turcyi, a piasok budzie jak na Maldyvach

Dyrektar turystyčnaj kampanii «Naturłend Trevieł» Kanstancin Maciuškin paćviardžaje, što darahija i ad hetaha nie mienš zapatrabavanyja kirunki ŭ hetym siezonie — AAE i Turcyja.

Kampanija nie śpiecyjalizujecca na elitnych turach, pucioŭki daražejšyja za 10 tysiač dalaraŭ pradajucca vielmi redka. Heta adzinkavyja vypadki, kali klijenty źviartajucca pa rekamiendacyi.

«Košt na darahija pucioŭki zaležyć ad koštu hatela i jaho pasłuh. Tak jak darahija hateli katehoryi «piać zorak» nie padajuć u canie praktyčna nikoli, košt pieralotu ŭ takim tury nie źjaŭlajecca vyrašalnym faktaram. Ale byvaje i pieryjad vysokaha popytu na kirunak, kali navat hatel «try zorki» ŭ pakietnym tury kaštuje niatanna. Tut užo hraje rolu popyt na avijabilety, jakija iduć pa vysokich taryfach. U zaležnaści ad zapaŭnialnaści rejsa cana pucioŭki pavyšajecca na 200—300 jeŭra, — tłumačyć Kanstancin faktary, jakija ŭpłyvajuć na košt adpačynku. — Naprykład, AAE sami pa sabie — heta kirunak darahoha adpačynku. Kali čałaviek choča žyć u novym hateli na vostravie Palma, na adkryćci jakoha vystupała Biejonse, to heta adnaznačna budzie kaštavać vielmi doraha».

Kali mierkavać pa dośviedzie pracy kampanii ŭ hetym siezonie, samyja darahija pucioŭki ŭ AAE na dvaich kaštavali 10 tysiač dalaraŭ, kali brać Turcyju — heta 7—8 tysiač jeŭra na dvaich čałaviek.

Pa słovach ekśpierta, Turcyja ciapier pryciahvaje turystaŭ vialikaj kolkaściu pasłuh. Košt pucioŭki zaležyć ad taho, ci budzie ŭ vas asabisty kuchar, niańka dla dziaciej, indyvidualnaje absłuhoŭvańnie viły, asobny basiejn.

Mnohija karystajucca pasłuhaj pryvaznych piaskoŭ: heta značyć, adpačyvać možna ŭ Turcyi, a piasok budzie jak na Maldyvach. Cudoŭna, ci nie tak?

Ceny na adpačynak u Turcyi taksama praktyčna nie majuć stoli. Da prykładu, kali spynicca ŭ prezidenckaj vile ŭ adnym z najlepšych hatelaŭ, to košt pucioŭki dachodzić da 150 tysiač jeŭra. Možna addać 15 tysiač jeŭra za tydniovy adpačynak.

«Elitnyja tury ŭ nas biaruć zvyčajna ludzi 40+»

«Pa fakcie samym papularnym kirunkam u biełarusaŭ zastajecca Turcyja. Usio prosta: tudy bližej za ŭsio lacieć, ź Minska praktyčna kožny dzień lotajuć pramyja rejsy, — raspaviadaje dyrektar «Salemare Tur» Jaŭhien Skudny. — Biełarusy byvajuć u Turcyi navat zimoj, kali nie kupaješsia ŭ mory. Zatoje možna pahulać, uziać ekskursijnuju prahramu. Cana startuje ad 1,5 tysiačy dalaraŭ za dvaich na tydzień. Adpaviedna, taki adpačynak moža dazvolić sabie bolš ludziej».

Kali ŭ Turcyi hetaja cana raspaŭsiudžvajecca na «ŭsio ŭklučana», to ŭ AAE ź jaje startujuć pucioŭki tolki sa śniadankami. Heta druhi raspaŭsiudžany kirunak ciapier, tamu što tudy taksama jość pramy rejs ź Minska.

Na trecim miescy — Maldyvy. Tut cana pačynajecca z 3—4 tysiač dalaraŭ za tur na dvaich. Miažy niama, heta moža być 20 tysiač dalaraŭ i vyšej u zaležnaści ad hatela, typu charčavańnia, katehoryi numara, praciahłaści adpačynku i siezona.

«Elitnyja tury ŭ nas biaruć zvyčajna ludzi 40+, jakija mocna stajać na nahach. Jeduć siemjami, adpaviedna, patrabujecca bolš kvitkoŭ, kamfartabielnyja numary ź niekalkimi spalniami, a heta aŭtamatyčna vysoki ceńnik», — praciahvaje Jaŭhien.

Naprykład, niadaŭna kampanija Jaŭhiena arhanizoŭvała adpačynak dla siamji ź piaci čałaviek u Dubai. Piacizorkavy hatel deluks, usio ŭklučana, indyvidualnyja tranśfiery — za ŭsio 30 tysiač dalaraŭ.

Kamientary5

 • imieniem revalucyi
  13.08.2023
  Nie zavidujci im. Eta očień ustavšije ludzi. Ani očyń charašo trudziacca, i im pastajanna trebujecca otdych. Priedłahaju daže našiemu obŝestvu sabirać im dzienieh, štob ani ješčo kačiestvieńnieje atdychali.A ješčo łutše budit, jeśli ich vsiech vziať, i atpravić na viečnyj otdych.
 • Žvir
  13.08.2023
  Saūki adpisálisia, chto b sumniavaūsia...:)
 • Maksim Dizajnier
  13.08.2023
  rom

  Otličnyj kommientarij!Let 15 nazad sdiełał dla siebia anałohičnyj vyvod.

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta6

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Usie naviny →
Usie naviny

Za «abrazu pradstaŭnika ŭłady» mastačcy z Połacka pryznačyli prymusovaje lačeńnie. Jana viarnułasia z Polščy3

«Ź lohkim vietram» i «Narešcie, bro» — što pišuć Bajdenu ŭ tvitary

Stryžak raskazaŭ, ci ŭziaŭ by miljon dalaraŭ ad Čyža6

U Biełarusi źjavicca nacyjanalny videachostynh — vidieo.bieł 10

Džej Ło pierastała nasić zaručalny piarścionak. Kaniec historyi kachańnia

Adesit za $6 tysiač źbieh ad mabilizacyi ŭ Rasiju, dzie staŭ kantraktnikam. A kali trapiŭ na front, to zdaŭsia ŭkraincam9

Čamu Bajden vyrašyŭ vyjści z honki? Voś što pra heta pišuć suśvietnyja miedyja4

Sotni busłoŭ sabralisia na adnym poli la Hrodna FOTAFAKT2

Kolkaść lehkavikoŭ na biełaruska-polskaj miažy vyrasła da hihanckich 3501

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta6

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Hałoŭnaje
Usie naviny →