Hramadstva

Palitviaźnia Alaksieja Kudasava, asudžanaha da 11-ci hadoŭ kałonii, pryznali vinavatym pa novaj kryminalnaj spravie

U Homielskim abłasnym sudzie 11 žniŭnia vynieśli jašče adzin prysud pa palityčnaj spravie palitźniavolenamu minčuku Alaksieju Kudasavu. Viasnoj 2022 hoda jaho ŭžo asudzili da 11-ci hadoŭ kałonii pavodle čatyroch artykułaŭ Kryminalnaha kodekca, u tym liku za stvareńnie telehram-kanała «Kaskad», piša «Viasna».

Alaksiej Kudasaŭ. Fota: sacsietki

Ciapier jaho sudzili pavodle č. 2 art. 361-1 KK (stvareńnie ekstremisckaha farmavańnia, ździejśnienaje paŭtorna). Sud prachodziŭ u zakrytym režymie, tamu padrabiaznaści spravy nieviadomyja.

Sudździa Vadzim Bobyraŭ pryznačyŭ palitviaźniu siem hadoŭ kałonii. Šlacham častkovaha składańnia terminaŭ da 11-ci hadoŭ dadali jašče šeść miesiacaŭ źniavoleńnia.

Kamientary

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ2

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Zialenski pavinšavaŭ Trampa z abrańniem kandydatam ad Respublikanskaj partyi i nazvaŭ jaho prezidentam7

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie3

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie21

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ2

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →