Vieranika Lindarenka. Fota: archiŭ Ū Hub

Vieranika Lindarenka. Fota: archiŭ Ū Hub

«U kamjunici ciapier 1590 udzielnikaŭ»

Stvarać supolnaść startapieraŭ Vieranika pačała ŭ mai 2021-ha — placoŭku nazvali Ū Hub.

«U Varšavie mocny siektar padtrymki startapaŭ, šmat fondaŭ, jość aksieleratary, hrantavyja prahramy», — tłumačyć jana pra mahčymaści, jakija pabačyła. 

Jašče ŭ 2014-m u Biełarusi Vieranika rabiła chakatony i mitapy, pracujučy markietołaham u XB Software i zajmajučysia prasoŭvańniem JS Library Webix i EnjoyCSS.

Z 2012 da 2020 pracavała jak markietynhavy śpiecyjalist u IT. Kansultacyjami startapaŭ pačała zajmacca z krasavika 2020-ha, paśla adychodu z AgTech startapa OneSoil. 

Zapuskała Vieranika i svoj startap SwaPlants — mabilnuju prahramu dla abmienu vazonami i infarmacyjaj pra ich dohlad.

Pačaŭsia Ū Hub sa stvareńnia čata ŭ telehramie, dzie biełaruskija startapiery razmaŭlali i abmieńvalisia spasyłkami. Potym čat atrymaŭ infarmacyjnuju padtrymku ad Poland.Business Harbour_Belarus — heta dapamahło pryciahnuć biełarusaŭ, jakija pa adnajmiennaj vizie pierajazdžali ŭ Polšču. Paźniej startapiery pačali sustrakacca afłajn — spačatku prosta ŭ varšaŭskich barach. Ciapier u Ū Hub 1590 udzielnikaŭ.

«Ja rabiła šmat apytanak u kamjunici, — raskazvaje Vieranika. — Treba było zrazumieć, jakaja tut aŭdytoryja, jakija ŭ jaje isnujuć zapyty.

Paśla stali rabić iventy, mitapy, z pamiaškańniem tady dapamahli polskija IT-kampanii, Biełaruski dom. Usio heta ja arhanizoŭvała z nulom hrošaj, ja nie płaciła za arendu, kavu i astatniaje. Tady finansavaj padtrymki nijakaj nie było. 

Na trecim mitapie paznajomiłasia z Volhaj, jana stała maim partnioram i kafaŭndaram Ū Hub u dalejšym. 

Vieranika i Volha — kafaŭndary Ū Hub. Fota: archiŭ Ū Hub

Vieranika i Volha — kafaŭndary Ū Hub. Fota: archiŭ Ū Hub

Siarod ludziej, jakija vystupali na našych mierapryjemstvach, byli mnohija zorki industryi. Naprykład, Hanna Buhłakova — Head of Vochi Product u Pinterest — raspaviadała pra Product / Market Fit. 

Maksim Karabanovič — Brand Design Lead u prahramie Locals — raskazvaŭ pra svoj dośvied stvareńnia brenda dla praduktu i pra toje, navošta naohuł heta ŭsio treba ŭ startape. 

Adnojčy da nas pa videasuviazi navat dałučyŭsia inviestar i faŭndar z Kramianiovaj daliny Mikałaj Davydaŭ». 

Niekalki miesiacaŭ tamu Ū Hub atrymaŭ finansavuju padtrymku ad amierykanskaj arhanizacyi USAID. Heta dazvoliła kamandzie zrabić redyzajn, naniać supracoŭnikaŭ, padrychtavać dakumienty, pravodzić mieraprymstvy samastojna.

U chabie jość pitč-siesii dla startapieraŭ — kožny ź ich maje mahčymaść na praciahu piaci chvilin prezientavać svaju ideju inviestaram i atrymać karysnyja parady.

«Dla mianie tut hałoŭnaja meta, kab startapy znajšli finansavuju padtrymku, atrymali viedy, kantakty, — tłumačyć Vieranika. — Taksama robim varkšopy, jość zakryty kłub faŭndaraŭ startapaŭ, dzie vyklučna SEO startapaŭ sustrakajucca i abmiarkoŭvajuć ułasny dośvied.

Jość u nas pierśpiektyŭny nakirunak — Ū_Jobs — heta ab pracy ŭ startapach. Možna raźmiaścić svajo reziume ci znajści supracoŭnika sabie ŭ startap».

«My aryjentavanyja na biełarusaŭ-emihrantaŭ, jakija robiać startapy»

Ciapier u kamandzie U-Hub čatyry čałavieki. 

«Dalej chočam Ū_Jobs pieratvaryć u samastojny pradukt, kab jon vyhladaŭ bolš prafiesijna. U nas jość šmat infarmacyi ab startapach, mientarach, na asnovie hetaha chočam stvaryć zručnyja hajdy dla ŭdzielnikaŭ supolnaści», — kaža Vieranika. 

U chabie čatyry siehmienty aŭdytoryi. Pieršy — heta zasnavalniki startapaŭ.

«Im patrebny viedy, znajomstvy, jany iduć na mitapy albo na pitč-siesii, kab pahladzieć, jakija isnujuć startapy, ci samim raskazać pra svoj pradukt. U červieni na ivencie nakont jurydyčnych pytańniaŭ było 107 udzielnikaŭ, u mai na ivencie pra dyzajn — 120. Kolkaść startapaŭ u kamjunici — kala 70, heta tyja, chto ŭdzielničaŭ u našych pitč-siesijach pačynajučy z sakavika ci ŭdzielničaje ŭ kłubie faŭndaraŭ». 

Druhi siehmient — ludzi, jakija pracujuć u startapach, tyja, chto choča znajści klijenta, čałavieka ŭ kamandu, partnioraŭ. 

Treci — ludzi ź IT, jakija pracujuć u kampanijach, ale dumajuć pra toje, kab zapuścić svoj startap. 

Padčas adnaho ź mierapryjemstvaŭ Ū Hub. Fota: archiŭ Ū Hub

Padčas adnaho ź mierapryjemstvaŭ Ū Hub. Fota: archiŭ Ū Hub

Čaćviorty — prosta naviedniki mierapryjemstvaŭ.

«Heta pacihoŭerzy, jakim nie chapaje sacyjalizacyi ŭ Polščy, i jany chodziać na roznyja mierapryjemstvy. Šukajuć siabroŭ u novaj krainie. Zvyčajna paśla našych iventaŭ jany kažuć, što chočuć zrabić svoj startap», — tłumačyć Vieranika. 

U supolnaści startapieraŭ bolš biełarusaŭ, čym palakaŭ. 

«U ramkach adnaho iventu na anhielskaj movie ja sprabavała zapuskać rekłamu na Varšavu, ale ŭsio ž taki pryjšli biełarusy. U palakaŭ chapaje svaich supolnaściej (darečy, praź ich ja i znachodziła pieršyja kantakty). Pa-druhoje, śpiecyfika naša takaja, što my pramoŭcimsia praź biełaruskija miedyja i prajekty. My aryjentavanyja na biełarusaŭ-emihrantaŭ, jakija robiać startapy. A voś u jakaści žury prychodziać palaki z roznych fondaŭ», — tłumačyć Vieranika.

Pa infarmacyi Innovatebelarus, kolkaść viadomych i aktyŭnych biełaruskich startapaŭ na kaniec 2022 hoda składaje 380. 

Z 2015 hoda nazirajecca tendencyja rostu kolkaści dziejnych startapaŭ ź biełaruskimi karaniami. U 2022-m pakazčyk upaŭ upieršyniu za apošnija siem hadoŭ: kolkaść startapaŭ skaraciłasia na 4% u paraŭnańni z rostam na 17% u 2021 hodzie.

«U Polščy dobra padtrymlivajucca industryjalnyja prajekty»

Siarod značnych biełaruskich startapaŭ Vieranika nazyvaje Amacare.

«Mabilnaja prahrama, jakaja dapamahaje abirać dohlad tvaru. Robiš fotazdymak srodkaŭ dla tvaru — atrymlivaješ infarmacyju pra ich sastaŭ, a ŭžo srodak padbirajecca pad tvoj typ skury z dapamohaj danych, jakija ty pakidaješ u aplikacyi. Na bazie štučnaha intelektu raspaznajecca pa fotazdymku, što heta za kaśmietyka i ci padychodzić jana da vašaj skury. Pradukt kampiluje infarmacyju z adkrytych krynic i hienieruje apisańnie. 

U budučyni stvaralniki taksama płanujuć raspracavać parady, jak dahladać tvar, ukłaści heta ŭ prahramu». 

Inšy cikavy prajekt, jaki nazyvaje Vieranika, — Ligo. Heta łahistyčny startap, u jakim ludzi sami robiacca dastaŭščykami. Naprykład, chtości jedzie z Varšavy ŭ Krakaŭ i moža ŭziać niejkuju pasyłku. Asabliva taki prajekt aktualny dla biełarusaŭ za miažoj, ludzi časta šukajuć, chto jedzie ŭ Biełaruś i nazad. 

Vieranika Lindarenka. Fota: archiŭ Ū Hub

Vieranika Lindarenka. Fota: archiŭ Ū Hub

«Stvaralniki buduć prapanoŭvać fiksavanuju apłatu ci płatu za pajezdku, taksama ŭ metach biaśpieki stanuć dziejničać trek-kody. Vielmi pierśpiektyŭny startap», — miarkuje Vieranika. 

Taksama jana adznačaje startap LINA, pra mientalnaje zdaroŭje i art-terapiju. Ludzi buduć malavać svaje emocyi, a štučny intelekt na bazie malunkaŭ budzie padkazvać, što adbyvajecca z čałaviekam.

Pa słovach Vieraniki, adna z samych pierśpiektyŭnych niš dla startapaŭ u Polščy — smartsici prajekty. Jany nakiravanyja na palapšeńnie ŭmoŭ žyćcia ŭ horadzie. 

«Taksama łahistyčnyja prajekty, jakija dapamahajuć šukać i pradavać tyja ci inšyja pasłuhi. U Polščy dobra padtrymlivajucca prajekty, źviazanyja ź sielskaj haspadarkaj. Ale kab tudy iści, na praciahu doŭhaha času treba vyvučać rynak i być vielmi pahružanym u hetu tematyku», — kaža jana. 

Čaściej za ŭsio inviestary hatovyja dać hrošy tym startapam, u kamandzie jakich nie adzin čałaviek, a bolš za dva. Taksama važna mieć daradcu ci nastaŭnika, kaža Vieranika.

«Heta vyhladaje stabilniej, adzin moža adpačyć, a inšy praciahvać pracu. Taksama važna znajści mientara ci advajziera, jaki budzie nakiroŭvać. My voś ciapier chočam stvaryć takuju bazu ludziej, bo faŭndary — heta daloka nie zaŭsiody ludzi, jakija raźbirajucca ŭ startapach. Mientary zmohuć dać hruntoŭnuju padtrymku», — dzielicca jana. 

Vieranika raskazvaje, što bracca ciapier za prajekty ŭ Biełarusi startapieram składana, bo isnujuć techničnyja prablemy.

«Heta kreatyŭny siektar, i dla jaho raźvićcia treba svaboda, — tłumačyć jana. — U krainie navat nielha rabić supołki, moj prajekt dakładna tam by nie zmoh isnavać. 

Akramia taho, u Biełarusi nie zastalisia inviestary, a brać hrošy z Rasii — heta vielmi niedalnabačna, bo, chutčej za ŭsio, prajekt nie zmoža potym atrymać hrošy ź ES ci ZŠA. My ŭsie viedajem, jakaja situacyja ŭ śviecie, i pradprymalniki nie chočuć ryzykavać u hetym pytańni», — padsumoŭvaje Vieranika. 

Клас
11
Панылы сорам
4
Ха-ха
3
Ого
2
Сумна
1
Абуральна
0