Doksicyklin Doksiciklin Doxycycline

U apošniaje dziesiacihodździe zaniatkam nieabaronienym seksam ź nizkaj ryzykaj zaražeńnia VIČ dapamahaje štodzionny pryjom preparataŭ dakantaktnaj prafiłaktyki (PrEP). Ale ludzi, jakija ich prymali, zastajucca ŭsprymalnymi da bakteryjalnych mikrobaŭ, jakija vyklikajuć takija chvaroby, jak sifilis, hanareja i chłamidyjoz.

Novaje daśledavańnie, vyniki jakoha apublikavanyja na sajcie Nacyjanalnaha instytuta zdaroŭja ZŠA pakazvajuć, što antybijotyk doksicyklin, jaki prymajecca paśla pałavoha aktu, dziejničaje jak postkantaktnaja prafiłaktyka dla praduchileńnia hetych infiekcyj. Ale ekśpierty taksama zaniepakojenyja niepradbačanymi nastupstvami.

Jak adznačaje The Washington Post, amierykanski Centr kantrolu i prafiłaktyki zachvorvańniaŭ płanuje apublikavać kliničnyja rekamiendacyi pa vykarystańni hetaha preparatu ŭ jakaści srodku prafiłaktyki (DoxyPEP).

Sam antybijotyk zvyčajna vykarystoŭvajecca dla lačeńnia infiekcyj, jakija pieradajucca pałavym šlacham. Jaho pryjom u zaležnaści ad chvaroby moža składać ad siami dzion da čatyroch tydniaŭ.

Ale vykarystańnie doksicyklinu dla prafiłaktyki vyklikaje aściarohu ŭ nieefiektyŭnaści preparatu ŭ pacyjentaŭ, što vykarystoŭvajuć hety antybijotyk rehularna. Akramia taho, ekśpierty vykazvajuć dapuščeńni, što doksicyklin moža sadziejničać raźvićciu ŭstojlivych da antybijotykaŭ štamaŭ patahienaŭ.

Prychilniki preparatu havorać, što hetaja aściaroha pierabolšanaja. Metavaja hrupa dla vykarystańnia DoxyPEP dastatkova vuzkaja. Jana ŭklučaje transhiendarnych žančyn i mužčyn, jakija praktykujuć seks z mužčynami, i tolki ŭ tym vypadku, kali jany zajmalisia seksam biez preziervatyva i zarazilisia infiekcyjami, što pieradajucca pałavym šlacham (IPPŠ) ciaham apošnich 12-ci miesiacaŭ.

Vučonyja praviali daśledavańnie 500 pacyjentaŭ u San-Francyska i Sietle. Usie ŭdzielniki mieli mužčynski poł pry naradžeńni i paviedamili ab seksualnaj suviazi z mužčynami ŭ papiarednim hodzie. Taksama ŭ ich u papiarednim hodzie byli dyjahnastavanyja hanareja, chłamidyjoz ci rańniaja stadyja sifilisu. 327 udzielnikaŭ prymali PrEP ad VIČ, a 174 užo žyli ź VIČ.

Usie ŭdzielniki byli padzielenyja na dźvie hrupy dla atrymańnia DoxyPEP ci standartnaha lačeńnia. Pacyjentam ź pieršaj hrupy było prapanavana prymać adnu tabletku doksicyklinu (200mh) u ideale na praciahu 24 hadzin, ale nie paźniej jak praz 72 hadziny paśla pałavoha aktu biez preziervatyva.

Vučonyja kožnyja try miesiacy aceńvali vykanańnie ŭdzielnikami režymu pryjomu lekaŭ i najaŭnaść pabočnych efiektaŭ. Taksama pravodzilisia testy na IPPŠ. 

U čas daśledavańnia było zarehistravana źnižeńnie prykładna na 65% vypadkaŭ sifilisu, hanarei i chłamidyjozu ŭ tych, chto vykarystoŭvaŭ antybijotyk u pieryjad z 2019 pa 2022 hod. Tak, vypadki zaražeńnia adnoj ci niekalkimi IPPŠ byli dyjahnastavanyja ŭ 10,7% štokvartalnych naviedvańniaŭ kliniki siarod hrupy, udzielniki jakoj prymali doksicyklin. U toj čas jak u kantrolnaj hrupie hety pakazčyk skłaŭ 31,9%.

Pry hetym 86% udzielnikaŭ zajavili ab pastajannym pryjomie doksicyklinu na praciahu 72 hadzin paśla seksu biez preziervatyva. Hetyja vyniki adpaviadajuć vynikam anałahičnych jeŭrapiejskich daśledavańniaŭ.

Vučonyja, jakija daśledujuć DoxyPEP, staranna vyvučajuć, ci moža doksicyklin zrabić lačeńnie antybijotykami mienš efiektyŭnym. U toj ža čas jany taksama adznačajuć i toj fakt, što vykarystańnie DoxyPEP pryviadzie da taho, što daktary buduć pryznačać mienš antybijotykaŭ, bo ludzi buduć paźbiahać zaražeńnia, i heta źnizić raspaŭsiudžvańnie IPPŠ.

Ekśpierty zaŭvažajuć, što ŭsie vyjhrajuć ad taho, što vykarystańnie DoxyPEP budzie abmiežavana tymi, chto padviarhajecca najbolšaj ryzycy, bo na rańnim etapie razarvie łancužki pieradačy i źnizić imaviernaść bolš šyrokaha raspaŭsiudžvańnia infiekcyi.

Niekatoryja miedycynskija rabotniki, łajalnyja da ŁHBT+ supolnaści, padazrajuć, što pad aściarohaj daktaroŭ adnosna taho, što DoxyPEP vykliča ŭstojlivaść da antybijotyku, zamaskiravana ich niehatyŭnaje staŭleńnie da adnapołaha seksu biez preziervatyva. Jany źviartajuć uvahu na toj fakt, što sifilis jašče nie staŭ ustojlivym da pienicylinu, chacia jon im lečycca z 1940-ch hadoŭ. Jany taksama zaŭvažajuć, što doksicyklin šyroka vykarystoŭvajecca pry inšych chvarobach, u tym liku dla doŭhaterminovaha lačeńnia akne i prafiłaktyki malaryi.

Ekśpierty spadziajucca, što vykarystańnie DoxyPEP dapamoža značna źnizić rost zachvaralnaści na IPPŠ. Hetaja prablema aktualnaja i dla Biełarusi. Tak, pa apošnich źviestkach, u krainie nazirajecca rost zachvorvańniaŭ na sifilis. Kali ŭ 2020-m hodzie było 8,1 vypadku na 100 tysiač nasielnictva, to ŭ 2022 hodzie hety pakazčyk vyras na 50% i skłaŭ užo 12,1 vypadku na 100 tysiač nasielnictva.

Čytajcie jašče:

Štodzionny pryjom aśpirynu moža škodzić zdaroŭju pažyłych 

Pałova novych lekaŭ na rynku nie maje dadatkovaj terapieŭtyčnaj kaštoŭnaści

Amierykanskija navukoŭcy raspracavali novy mietad baraćby z rakam

Клас
16
Панылы сорам
8
Ха-ха
2
Ого
3
Сумна
1
Абуральна
1

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?