Śviet33

Jak kiraŭnik «Vahniera» Pryhožyn straciŭ častku palca

«Heta vielmi mocna adbiłasia na psichicy budučaha kiraŭnika najmitaŭ».

Jaŭhien Pryhožyn. Fota: Getty Images

Kiraŭnik PVK «Vahnier» Jaŭhien Pryhožyn užo daŭno chodzić z adsiečanaj fałanhaj bieznazoŭnaha palca na levaj ruce. Zasnavalnik arhanizacyi «Hułahu.niet» Uładzimir Asiečkin raskryŭ padrabiaznaści i pryčynu hetaha zdareńnia. 

Adpaviednaj infarmacyjaj jon padzialiŭsia ŭ intervju ŭkrainskaj žurnalistcy Alesie Bacman na jaje jutub-kanale.

Pavodle źviestak Asiečkina, zasnavanych na pakazańniach adrazu niekalkich ludziej, blizka znajomych ź situacyjaj, Jaŭhiena Pryhožyna pazbavili častki palca za supracoŭnictva z administracyjaj papraŭčaj kałonii, u jakoj toj siadzieŭ jašče ŭ 1980-ych hadach.

«Pryhožyna takim čynam pakarali inšyja asudžanyja za jaho supracoŭnictva z apieratyŭnikami kałonii, bo jon byŭ tak zvanym ahientam, stukačom i byŭ na vielmi niadobrym rachunku. Heta ŭsio adbyłosia ŭ jahony pieršy kryminalny termin u 1980-yja hady. Heta pakinuła vielmi hłyboki psichałahičny śled u charaktary budučaha kiraŭnika vahnieraŭcaŭ», — raspavioŭ Asiečkin.

Jak adznačaje zasnavalnik «Hułahu.niet», Pryhožyn zataiŭ dzikuju złość paśla pazbaŭleńnia častki palca i tych, chto heta ź im zrabiŭ, užo niama ŭ žyvych.

Akramia hetaha, ličyć Asiečkin, Pryhožyn pieranios usiu svaju złość i strachi ŭ PVK «Vahnier», zrabiŭšy adsiačeńnie palca i inšych kancavinaŭ adnym z asnoŭnych vidaŭ fizičnaha pakarańnia, jakoje ŭ tym liku aktyŭna ŭžyvajecca padčas vajny va Ukrainie.

Nahadajem, što ŭ dadzieny momant niekalki tysiač vahnieraŭcaŭ znachodziacca ŭ Biełarusi pad Asipovičami i trenirujuć biełaruskich vajskoŭcaŭ. Sam Pryhožyn z momantu zakančeńnia miaciažu niekalki razoŭ byvaŭ u Biełarusi i navat paśpieŭ aficyjna zarehistravać tut jurydyčnuju asobu.

Kamientary3

 • Śnid
  24.07.2023
  vtf pryhožyn ustupiu u braterstva asasinau??? 🤯🤯
 • ))
  24.07.2023
  Nie suń tuty palcy, kuda sobaka """ nie sunie)))
 • a moža adsiekli iinšy biezymienny palec?
  24.07.2023
  jak vy skazali? adsasinau?

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?19

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

U časie bury mocna paciarpieli ptuški. Adziny ŭ krainie prytułak dla ich nie daje rady — jamu patrebnaja dapamoha

Ukrainskija ambicyi mieć F-16 raźbivajucca ab moŭny barjer, uźlotna-pasadačnyja pałosy i zapčastki — Bloomberg29

Cierciel zajaviŭ, što Ukraina adviała vojski ad biełaruskaj miažy jašče 3—4 lipienia1

«Au! Kudy vy źnikli?» Jak minčanka pierajhrała kvaternych afierystaŭ

Biez elektryčnaści zastajecca 851 nasieleny punkt Homielskaj vobłaści. U Mazyry niama śviatła, vady, nie pracujuć pradpryjemstvy

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?19

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →