Usiaho patrochu44

Biełarus dasłaŭ u rasijskija škoły zahad pravieści malebien. Jaho praviali, ale daviałosia surova nahadvać

Biełaruski mastak-akcyjanist, a raniej nastaŭnik historyi, Uładzisłaŭ Bochan dasłaŭ u niekalki škoł Kurskaj vobłaści list. U im jon, vystupajučy ad imia partyi «Adzinaja Rasija», pradpisvaŭ pravieści chresny chod «Usierasijski malebien ab Pieramozie». Taksama ŭdzielnikam akcyi zahadvałasia ŭziać płakaty ź pierafrazavanymi nacysckimi łozunhami.

Heta nie pieršaja takaja akcyja Uładzisłava Bochana. Raniej aktyvist nieadnarazova rassyłaŭ padobnyja listy ŭ biełaruskija škoły i patrabavaŭ pravodzić akcyi z roznaj nahody, a paśla dasyłać jamu fotaspravazdačy. Vychodziŭ jon i na rasijskija prastory: u minułym hodzie dasłaŭ list u škołu ŭ rasijskim horadzie Klinie z patrabavańniem pravieści akcyju «Praca vyzvalaje». Va ŭsich vypadkach akcyi mieli pośpiech, na razvod prankiera kali nie ŭsie, to mnohija vialisia i rabili toje, što jon pradpisvaŭ.

Nie staŭ vyklučeńniem i hety raz. Piedahohi z Kurščyny vyjšli na fotasiesiju z płakatami i abrazami. Ale nielha skazać, kab rabili heta achvotna i pa pieršym patrabavańni.

Robić usio heta Uładzisłaŭ nie prosta dziela zabavy. Jahonyja akcyi, jak jon sam tłumačyć u svaim telehram-kanale, — praktyčnaja častka mastackaha prajekta Herzland.schaft

«Heta čarhovaja demanstracyja miechanizacyi aŭtakratyčnaj sistemy. Kali šlacham zadušeńnia ŭsialakaj inicyjatyvy, inšadumstva, krytyčnaha myśleńnia čałaviek u pramym sensie pieratvarajecca ŭ šrubku ŭnutry sistemy, u štučny intelekt ci bota dla prajhravańnia tekstu ci dziejańniaŭ, hublajučy faktyčnuju subjektnaść i śviadomaść dziejańniaŭ», — piša jon.

Ideja dla hetaj kankretnaj akcyi naradziłasia ŭ jaho, jak Uładzisłaŭ adznačaje,

«pad pieraasensavanym uražańniem ad karciny Ilji Repina «Chrosny chod u Kurskaj hubierni»: ułady ź simvałami viery ŭ rukach z adnaho boku i hnanaja ŭradnikami biednata — z druhoha».

List Uładzisłava Bochana, dasłany ad imia adździaleńnia «Adzinaj Rasii» ŭ škołu

Cikava, što pieršapačatkova piedahohi z Kurščyny atrymany zahad družna prasabatavali, vidavočna spadziejučysia, što ŭłady sami heta robiać dla «ptušački» i nastojvać na vykanańni nie buduć. Ale novy list z demanstracyjaj taho, što za imi niaŭchilna sočać, adkrucicca nie atrymajecca i niepadparadkavańnie vykliča tolki prablemy na hałavu, prymusiła piedahohaŭ chutka padparadkavacca.

«Moj pieršapačatkovy zaklik da ŭdziełu ŭ «malebnie za pieramohu», jaki ja adpraŭlaŭ niekalki tydniaŭ tamu, byŭ praihnaravany, a terminy vykanańnia parušanyja.

Adnak siońnia ranicaj im na poštu pryjšli listy, napisanyja z pazicyi, jakaja hladzić źvierchu, i skalečanaja hadami ślapoj pakory śviadomaść abjektaŭ pačała malavać raznastajnyja pahrozy ich instynktu vyžyvańnia. Tamu litaralna praz paŭtary hadziny mnie na poštu pasypalisia spravazdačy ab praviedzienych śpiecham mierapryjemstvach», — napisaŭ Uładzisłaŭ Bochan.

Kamientary4

 • Kałmaty Vožyk
  23.07.2023
  Nu, kali ŭ jaho tak dobra atrymlivajecca, to moh by prysłać zahad i samomu Siniepału -- Aleksandr Ryhoravič -- uchadzi!
 • Dobraje słova dy pistalet
  23.07.2023
  Kałmaty Vožyk, Tolki ton treba vybrać taki, kab jen pa zvyčkie (jak heta było 09.08.2020 ci 24.06.2023, karaciej kažučy, "pry pieršym šuchiery") zvaliŭ u Turcyju. Dabryniu jany nie pavažajuć.
 • mikola
  23.07.2023
  idyiot.....

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ2

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Zialenski pavinšavaŭ Trampa z abrańniem kandydatam ad Respublikanskaj partyi i nazvaŭ jaho prezidentam7

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie3

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie21

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ2

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →