Hramadstva66

Viarchoŭny sud likvidavaŭ Kansiervatyŭna-chryścijanskuju partyju

Pavodle infarmacyi z Adzinaha dziaržaŭnaha rehistra jurydyčnych asob i indyvidualnych pradprymalnikaŭ, palityčnaja struktura «znachodzicca ŭ pracesie likvidacyi» na asnovie rašeńnia Viarchoŭnaha suda ad 20 lipienia.

Fota: Jeŭraradyjo

Raniej paviedamlałasia, što ŭ hety dzień adbudziecca pasiadžeńnie Viarchoŭnaha suda pavodle adpaviednaha pazovu Ministerstva justycyi. Pazoŭ musiła razhladać sudździa Valancina Kulik, jakaja znachodzicca pad sankcyjami Jeŭrasajuza.

Kansiervatyŭna-chryścijanskaja partyja — BNF była stvoranaja paśla raskołu Biełaruskaha narodnaha frontu ŭ 1999 hodzie. Jaje zasnavała taja častka siabroŭ raniej adzinaha BNF, jakaja zastavałasia viernaj stvaralniku Frontu Zianonu Paźniaku, jaki da taho času ŭžo try hady znachodziŭsia ŭ emihracyi. Aficyjna zarehistravana partyja była 28 lutaha 2000 hoda, i da sioletniaj rehistracyi praŭładnaj «Biełaj Rusi» heta byŭ apošni vypadak rehistracyi novaj palityčnaj partyi ŭ łukašenkaŭskaj Biełarusi. Inšym achvotnym heta zrabić Miniust paśladoŭna admaŭlaŭ, pieravažna z nadumanych pryčyn.

13 lipienia hetaha hoda 79-hadovy lidar KCHP-BNF Zianon Paźniak zajaŭlaŭ, što patrabavańnie abnoŭlenaha zakona «Ab palityčnych partyjach», zhodna ź jakim dla rehistracyi partyi nieabchodna nie adna tysiača, jak raniej, a piać tysiač členaŭ, «nievykanalnaje nie tolki ŭ Biełarusi, ale navat u Francyi».

Kamientary6

 • Dynazaŭr
  22.07.2023
  A BNF Viačorki prajšoŭ rehistracyju?
 • Aleś
  22.07.2023
  Vietieran, moža jano i tak, ale zastavacca navat małazaŭvažnaj va ŭmovach butaforskaj šmatpartyjnaści supołkaj - heta ich prava. I dakładna nie sprava represyŭnaha kałabaracyjanisckaha režymu źniščać starejšyja palityčnyja arhanizacyii hramadskija abjadnańni, jakija mieli datyčeńnie da adnaŭleńnia i stanaŭleńnia maładoj biełaruskaj niezaležnaści ŭ pačatku 90ch hadoŭ XX stahodździa. Darečy, deputat Łukašenka byŭ adnim ź niešmatlikich, chto nie hałasavaŭ za dekłaracyju niezaležnaści.
 • B.N.F.
  23.07.2023
  Śmiešnyja, naš hurt jak byŭ, tak i dziejničaje, . Byccam vy raniej nas dazvalali, stratehi chrenavyja.

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

U Ivanaŭskim rajonie ratavalniki dastali źmiaju z kanapy1

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku60

Čarhovy chapun u Baranavičach — zatrymali adrazu piać čałaviek1

Biełarusy ŭ Varšavie ładziać viasielle dla svaich buldohaŭ. U niaviesty i žanicha budzie ŭsio — ad torta da kaściumaŭ13

Ciapier u Biełarusi, kab zrabić EKA, patrebna daviedka ad psichijatra. Źjavilisia i inšyja abmiežavańni3

Hiejmier viarnuŭsia na forum praz 11 hadoŭ bana — i tak ašałamiŭ farumčan, što jany zachacieli jaho znoŭ zabłočyć

Va ŭnutranych vojskaŭ zaŭvažyli zachopleny ŭkrainski bronieaŭtamabil. Jak jon moh trapić u Biełaruś?2

U Varšavie padletki na žyŭca łavili piedafiła, toj adbivaŭsia nažom7

Stała viadoma, pieśnia jakoj amierykanskaj supierzorki stanie hałoŭnaj padčas kampanii Kamały Charys6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →