Dzieci z Danbasa, jakich pryvoziać u Biełaruś. Skryn siužeta BT

Dzieci z Danbasa, jakich pryvoziać u Biełaruś. Skryn siužeta BT

U kamientary dziaržaŭnamu telekanału ANT Ludmiła Makaryna-Kibak skazała, što dzieci ŭ Biełaruś «pryjazdžajuć u adpaviednaści ź mižnarodnymi patrabavańniami pry sadziejničańni mižnarodnych arhanizacyj i fondaŭ AAN, Čyrvonaha Kryža i JUNIESKA».

Deputatka nie zhadała JUNISIEF, ale, mahčyma, mieła hetu arhanizacyju na ŭvazie, bo JUNIESKA nie zajmajecca dapamohaj dzieciam, a vyrašaje pytańni navuki i kultury.

«Naša Niva» adpraviła zapyt rehijanalny ofis JUNISIEF u Jeŭropie i Centralnaj Azii.

«JUNISIEF nie maje dostupu da terytoryj, niepadkantrolnych uradu Ukrainy, i my nie ŭdzielničajem u pieradačy hetych dziaciej za miežy Ukrainy», — było skazana ŭ adkazie.

«My pa-raniejšamu hłyboka zaniepakojenyja paviedamleńniami ab evakuacyi dziaciej, jakija adbyvajucca biez adpaviednych harantyj, ab paśpiešlivym vyvazie dziaciej ź miescaŭ pierasialeńnia, jakija nie ŭličvajuć intaresaŭ dziaciej, i ab paskoranych pracedurach źmieny abo nadańnia hramadzianstva, jakija niepatrebnyja dla abarony dziaciej i nie pavinny adbyvacca padčas nadzvyčajnaj situacyi», — dadali ŭ arhanizacyi.

Adkaz rehijanalnaha ofisu JUNISIEF u Jeŭropie i Centralnaj Azii «Našaj Nivie»

Adkaz rehijanalnaha ofisu JUNISIEF u Jeŭropie i Centralnaj Azii «Našaj Nivie»

Jak stavicca rehijanalny ofis JUNISIEF u Jeŭropie i Centralnaj Azii da vyvazu ŭkrainskich dziaciej z akupavanych Rasijaj ukrainskich terytoryj i ci ličyć heta złačynstvam?

«My pa-raniejšamu možam i hatovyja ŭzajemadziejničać z usimi dziaržavami ŭ vyznačeńni šlachoŭ uźjadnańnia siemjaŭ i zaklikajem da sistematyčnaha vyjaŭleńnia, adsočvańnia i ŭzjadnańnia siemjaŭ hetych dziaciej, kali heta adpaviadaje ich sapraŭdnym intaresam», — adkazali ŭ arhanizacyi.

Raniej Biełaruski Čyrvony Kryž trapiŭ u skandał paśla taho, jak jaho hienieralny sakratar Dźmitryj Šaŭcoŭ zaśviaciŭsia na Danbasie z Z-simvolikaj, zabaronienaj statusam Čyrvonaha Kryža, i paćvierdziŭ, što jany dapamahajuć vyvozić dziaciej z akupavanych terytoryj Ukrainy.

Mižnarodnaja fiederacyja tavarystvaŭ Čyrvonaha Kryža i Čyrvonaha Paŭmiesiaca (IFRC) zajaviła, što dziejańni Šaŭcova padryvajuć davier da arhanizacyi.

Fiederacyja vykazała zakłapočanaść situacyjaj ź Biełaruskim Čyrvonym Kryžam i zaklikała spynić lubuju padobnuju dziejnaść u budučyni.

Va Ukrainie i na Zachadzie prymusovy vyvaz ukrainskich dziaciej u Rasiju i Biełaruś traktujecca jak vajennaje złačynstva.

Pa słovach palityka Paŭła Łatuški, za čas vajny bolš za 2000 ukrainskich dziaciej, u asnoŭnym sirot, byli niezakonna pieraviezienyja z časova akupavanych Rasijaj terytoryj Ukrainy ŭ łahiery na terytoryi Biełarusi.

Vyvazam ukrainskich dziaciej aktyŭna zajmajecca fond Alaksieja Tałaja. Niadaŭna Tałaj pryznaŭ, što ŭ hety praces asabista zaanhažavany Łukašenka.

Kiraŭnik fondu pieramiaščeńnie ŭkrainskich dziaciej tłumačyć humanitarnymi patrebami. 

Niezakonny vyvaz dziaciej z akupavanych rasijskimi vojskami terytoryj Ukrainy zhadvajecca siarod złačynstvaŭ, za jakija deputaty Jeŭraparłamienta zaklikajuć Mižnarodny kryminalny sud u Haazie razhledzieć mahčymaść vydačy ordara na aryšt Łukašenki.

Mienavita za heta byli vydadzienyja ordary na aryšt prezidenta Rasii Uładzimira Pucina i ŭpaŭnavažanaj pa pravach dziciaci pry prezidencie RF Maryi Lvovaj-Białovaj.

Hladzicie taksama:

Łatuška acaniŭ imaviernaść vydačy ordara na aryšt Łukašenki za raźmiaščeńnie vyviezienych z Ukrainy dziaciej

«A my heta kankretna možam zrabić» — Šaŭcoŭ z Čyrvonaha Kryža pra jadziernuju zbroju

U Haazie zapracavaŭ Mižnarodny centr pa rasśledavańni vajny va Ukrainie — pieršy krok da trybunała nad rasijskimi ŭładami

Клас
5
Панылы сорам
4
Ха-ха
1
Ого
4
Сумна
3
Абуральна
12