Hramadstva11

Ukrainskija pamiežniki acanili, kolki vahnieraŭcaŭ prybyło ŭ Biełaruś

Pa źviestkach Dziaržaŭnaj pamiežnaj słužby Ukrainy, pa stanie na 22 lipienia ŭ Biełarusi znachodzicca prykładna piać tysiač rasijskich najmitaŭ PVK «Vahnier». Pra heta paviedamiŭ śpikier DPSU pałkoŭnik Andrej Dziemčanka ŭ kamientary «Ukrainskaj praŭdzie».

Vahnieraŭcy i biełaruskija vajskoŭcy na palihonie Brescki. Fota: Minabarony

«Dziaržaŭnaja pamiežnaja słužba Ukrainy praciahvaje ŭvažliva nazirać za situacyjaj adnosna prybyćcia i znachodžańnia ŭ Biełarusi rasijskich najmitaŭ. Adznaču, što abstanoŭka pa linii miažy zastajecca całkam kantralavanaj pahraničnymi i inšymi padraździaleńniami Sił abarony našaj dziaržavy. Usie jany papiaredžanyja ab dalejšaj ryzycy, što moža iści z terytoryi Biełarusi, jakaja, na žal, znachodzicca pad upłyvam Rasii i akazvaje joj padtrymku ŭ vajnie, raźviazanaj suprać Ukrainy», — paviedamiŭ Dziemčanka.

Jon zaznačyŭ, što spačatku, kali hrupy rasijskich najmitaŭ pačali zachodzić u Biełaruś, ich kolkaść aceńvałasia ŭ sotniach. Adnak ciapier, uličvajučy najaŭnuju infarmacyju pra hrupy pradstaŭnikoŭ pryvatnych vajskovych kampanij, ich kolkaść, viadoma, inšaja i moža siahać piaci tysiač čałaviek.

Dziemčanka padkreślivaje: takaja kolkaść dla Ukrainy niepasrednaj pahrozy nie ŭjaŭlaje, adnak Siły abarony pavinny być hatovyja da lubych situacyj, u tym liku i da niedapuščeńnia pravakacyj na miažy.

Raniej stała viadoma, što ŭ Biełaruś prybyło vosiem kałon vahnieraŭcaŭ. Jany instruktavali pad Asipovičami biełaruskich vajskoŭcaŭ, a taksama ŭdzielničali ŭ vučeńniach na palihonie Brescki. A Jaŭhien Pryhožyn zarehistravaŭ u Biełarusi kampaniju.

Kamientary1

  • Biełarus
    22.07.2023
    Suvałki ci jadziernaja zbroja?

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady3

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady

Usie naviny →
Usie naviny

Biełhidramiet upieršyniu sioleta abviaściŭ maksimalny čyrvony ŭzrovień niebiaśpieki

Abrańnik Marharyty Laŭčuk raskazaŭ, jak paznajomiŭsia ź joj i daviedaŭsia pra dzicia9

«Niaŭžo my, vierniki Biełarusi, zasłužyli takoje pakarańnie?» Parafija začynienaha Čyrvonaha kaścioła źviarnułasia da Natalli Piatkievič5

KR padpisała miemarandum z ukrainskim fondam, zasnavalnik jakoha prasłaviŭsia frazaj «ukraincy zasłužyli vajnu»30

Bondarava nazvała Dziermanta «patłatym chłopčykam», jaki «prajaviŭ svoj łatentny homaseksualizm»15

Kolki dziaržava atrymała za eks-Mcdonald's

Učora na Biełaruś zalacieŭ rasijski šachied. Što heta było?4

Kantraktnik u Biełharadskaj vobłaści Rasii zastreliŭ troch tavaryšaŭ i ŭciok sa zbrojaj

U Kalinkavičach u 40 hadoŭ pamior praparščyk patrulna-pastavoj słužby 1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady3

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady

Hałoŭnaje
Usie naviny →