Hramadstva99

Mižnarodny Čyrvony Kryž adchryściŭsia ad pajezdak Šaŭcova na Danbas

Biełaruski Čyrvony Kryž niadaŭna trapiŭ u skandał paśla taho, jak jaho hienieralny sakratar Dźmitryj Šaŭcoŭ zaśviaciŭsia na Danbasie z Z-simvolikaj i paćvierdziŭ, što jany dapamahajuć vyvozić dziaciej z akupavanych terytoryj Ukrainy. Mižnarodny ofis Čyrvonaha Kryža adreahavaŭ na situacyju.

Dźmitryj Šaŭcoŭ z Z-simvolikaj na levaj ruce trapiŭ u kadr niekalki dzion tamu. Skrynšot videa Sputnik.by

Mižnarodnaja fiederacyja tavarystvaŭ Čyrvonaha Kryža i Čyrvonaha Paŭmiesiaca (IFRC) piša, što daviedałasia sa ŚMI pra vizit hienieralnaha sakratara Biełaruskaha Čyrvonaha Kryža ŭ Łuhansk i Danieck.

«Nam nie paviedamili pra hety vizit, i my nie ŭdzielničali ni ŭ jakich mierapryjemstvach, uklučajučy vyvaz dziaciej.

IFRC nadzvyčaj surjozna stavicca da dziejańniaŭ luboha z našych nacyjanalnych tavarystvaŭ Čyrvonaha Kryža abo Čyrvonaha Paŭmiesiaca, jakija supiarečać našaj humanitarnaj misii, asnovatvornym pryncypam i palitycy.

Tamu IFRC pieradała hetuju spravu ŭ Kamitet pa vykanańni patrabavańniaŭ i pasiarednictvie, jaki, pavodle našaj Kanstytucyi, źjaŭlajecca niezaležnym orhanam, jaki rasśleduje i likviduje mierkavanyja parušeńni dobrasumlennaści.

Nadzvyčajnyja abstaviny hetaha vizitu, uklučajučy vykarystańnie simvała, jaki asacyjujecca z adnym z bakoŭ mižnarodnaha ŭzbrojenaha kanfliktu va Ukrainie, zakranajuć asnoŭnyja pryncypy mižnarodnaha ruchu Čyrvonaha Kryža i Čyrvonaha Paŭmiesiaca. Vizit i źviazanyja ź im mierapryjemstvy nie byli ŭzhodnienyja ź inšymi kampanientami ruchu, jak taho patrabujuć našy ŭnutranyja praviły i pradpisańni.

Hetyja dziejańni ryzykujuć padarvać davier da našaj pracy pa padtrymcy supolnaściaŭ, jakija majuć patrebu, kim by jany ni byli i pa jaki b bok frontu jany ni znachodzilisia. Vielmi važna, kab usie kampanienty mižnarodnaha ruchu Čyrvonaha Kryža i Čyrvonaha Paŭmiesiaca zachoŭvali svaju niezaležnaść ad uradaŭ i nośbitaŭ zbroi».

Mižnarodny ofis paviedamlaje, što źviazaŭsia ź biełaruskim Čyrvonym Kryžam, kab vykazać zakłapočanaść i spynić lubuju padobnuju dziejnaść u budučyni.

«Važna adznačyć, što Hienieralny sakratar Biełaruskaha Čyrvonaha Kryža nie vystupaje ad imia IFRC abo jakoha-niebudź inšaha kampanienta ruchu, i jaho zajavy nie adlustroŭvajuć našaha punktu hledžańnia.

Usie siabry Nacyjanalnaha hramadstva IFRC źviazany asnovatvornymi pryncypami ruchu, našymi ŭnutranymi praviłami i palitykaj, uklučajučy palityku IFRC u halinie abarony, hiendara i inkluziŭnaści, u jakoj jany abaviazvajucca zabiaśpiečvać abaronu dziaciej».

Nahadajem, pra sadziejničańnie Biełaruskaha Čyrvonaha Kryža vyvazu dziaciej zajaŭlaŭ sam Šaŭcoŭ na BT, a taksama deputatka Pałaty pradstaŭnikoŭ Ludmiła Makaryna-Kibak.

Kamientary9

 • ann
  20.07.2023
  Siabram biełaruskaha čyrvonaha kryža možna ŭsio, navat vyjazdžać na transparcie čyrvonaha kryža ŭsim kalektyvam u les dla adpačynku, kali dziejničaje abmiežavańnie na naviedvańnie lasoŭ.
 • Jeŭrasadavina vykazvaje zakłapočanaść.
  20.07.2023
  A dzie jany byli, kali šaŭcovy dapamahali łukašystam falsifikavać vybary i zachoplivać uładu?
 • Josik
  20.07.2023
  Tolki zrazumieli, što ŭjaŭlaje saboj ČK Biełarusi? I tak usie arhanizacyi - kišennyja bandy, tolki adbielvać režym. AAN, kali ty vočy adkryješ, słuchajučy chłuślivaha maniuku ź Viciebska ambrazieviča?

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?19

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Cierciel zajaviŭ, što Ukraina adviała vojski ad biełaruskaj miažy jašče 3—4 lipienia1

«Au! Kudy vy źnikli?» Jak minčanka pierajhrała kvaternych afierystaŭ

Biez elektryčnaści zastajecca 851 nasieleny punkt Homielskaj vobłaści. U Mazyry niama śviatła, vady, nie pracujuć pradpryjemstvy

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?19

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →