Hramadstva66

Siońnia 50-hadovy jubilej u Ludmiły Čekinaj — asudžanaj na 12 hadoŭ hiendyrektarki Tut.by

Dla Ludmiły Čekinaj heta ŭžo treci zapar dzień naradžeńnia za kratami — sioleta jašče i kruhłaja data, jakuju zvyčajna spraŭlajuć u kole blizkich i siabroŭ. Adnak režym pastanaviŭ, što top-mieniedžarka znakavaha dla ŭsioj Biełarusi miedyjaprajekta musić napoŭnicu «adkazać» za svaje pierakanańni, pryhavaryŭšy jaje da 12 hadoŭ źniavoleńnia, jak piša BAŽ.

Ludmiła Čekina i hałoŭnaja redaktarka Tut.by Maryna Zołatava ŭ sudzie. Marynu Zołatavu taksama asudzili na 12 hadoŭ kałonii.

U ofisie Tut.by Ludmiła Čekina źjaviłasia 15 hadoŭ tamu jak adna z kandydatak na vakantnuju pasadu jurydyčnaj kansultantki. Sumoŭje vytrymała na vydatna, pakazaŭšy hłybokaje prafiesijnaje razumieńnie svajoj spravy.

Mabyć, tady, u 2008-m, kiraŭniki i padumać nie mahli, što praz peŭny čas sami ž buduć rekamiendavać jaje hienieralnaj dyrektarkaj usio bolš razhalinavanaj struktury «TUT Baj miedyja». Ale ŭ pracesie supracy stała vidavočna: heta jakraz toj čałaviek, jaki zdolny na ahulnuju karyść — spakojna i biez nadryvu — «razrulić» składanyja dy sprečnyja situacyi.

«Kali niekamu treba patłumačyć, što takoje hodnaść, to heta Miła»

Usio bolš paznavalny brend Tut.by upeŭniena achoplivaŭ novyja śfiery dziejnaści, pry hetym zastajučysia važnym hulcom miedyjnaha rynku — pra što, ułasna kažučy, jaskrava śviedčyła statystyka miljonnych pračytańniaŭ internet-publikacyj.

U 2017 hodzie Ludmiła Čekina pry ahulnym uchvaleńni ŭznačaliła «TUT Baj miedyja» i z taho momantu stała nieadjemnym miechanizmam karparatyŭnaj taktyki i stratehii kalektyvu.

U jakaści redaktarki adździeła ŭ pastajannym kantakcie ź joj znachodziłasia i Uljana Babajed. Kaža, što Ludmiła Čekina stała hetkaj univiersalnaj «encykłapiedyjaj», jakaja ŭtrymlivała adkazy na ŭsie pytańni.

«U redakcyi jaje nazyvali Miłaj, — zhadvaje žurnalistka. — Spytaj Miłu — parada, jakuju čuŭ kožny tutbajeviec, kali paŭstavała niejkaje składanaje pytańnie. Hiendyrektarkaj jana adpracavała čatyry hady. To-bok za kožny hod kiraŭnictva paśpiachovym miedyja atrymała pa try hady źniavoleńnia… Ludmiła Čekina dla mianie, u pieršuju čarhu, heta kanstruktyŭ, zdarovy sens, intelihientnaść i niazłomny stryžań. Bieź pierabolšańnia, uzor hodnaści. I kali treba budzie kamu-niebudź patłumačyć, što takoje hodnaść, to voś hodnaść — heta Miła: jaje pavodziny, jaje styl žyćcia i pracy».

Ludmiła Čekina. Fota: «Naša Niva»

Na pierakanańnie kaleh, akurat u siłu svajoj pryrodnaj prystojnaści i prafiesijnaj zakonapasłuchmianaści Ludmiła Čekina nikoli b nie ryzyknuła «padstavić» kalektyŭ udziełam u sumnieŭnych prajektach. Tamu dziejnaść kampanii rehularna praviarałasia vonkavymi aŭdytarami, a padatkavaja adkaznaść, jak i rezidentura ŭ Parku vysokich technałohij, abkładałasia karpatlivym buchhałtarska-jurydyčnym supravadžeńniem.

«Ad paśpiachovaj top-mieniedžarki da fihurantki terarystyčnaha śpisa»

Ludmiłu Čekinu zatrymali 18 maja 2021 hoda ŭ miežach kryminalnaj spravy, raspačataj suprać Tut.by pa abvinavačvańni nibyta va ŭchileńni ad vypłaty padatkaŭ u asabliva bujnym pamiery (č. 2 art. 243 Kryminalnaha kodeksa).

U ofisie kampanii i ŭ žylli šerahu supracoŭnikaŭ siłaviki praviali pieratrusy. Ahułam zabrali 15 čałaviek: akramia hiendyrektarki, hałoŭnuju redaktarku partała Marynu Zołatavu, a taksama žurnalistaŭ, jurystaŭ, buchhałtaraŭ i inšych profilnych śpiecyjalistaŭ.

Śledstva doŭžyłasia kala 20 miesiacaŭ, uvieś hety čas Ludmiła Čekina i Maryna Zołatava zastavalisia ŭ SIZA №1 Minska. Inšych fihurantaŭ ciaham hetaha času vypuścili pad padpiski ab niavyjeździe i nierazhałošvańni dy asabovyja finansavyja paručalnictvy. 

Ludmiła Čekina i Maryna Zołatava. Vierasień 2020 hoda. Fota: «Naša Niva»

Ludmiłu Čekinu, u pryvatnaści, abvinavacili pavodle troch kryminalnych artykułaŭ:

 • č. 2 art. 243 KK (uchileńnie ad vypłaty sumaŭ padatkaŭ, zboraŭ u asabliva bujnym pamiery);

 • č. 3 art. 130 KK (arhanizacyja naŭmysnych dziejańniaŭ, skiravanych na raspalvańnie rasavaj, nacyjanalnaj, relihijnaj albo inšaj sacyjalnaj varožaści, jakija ŭčyniła hrupa asobaŭ i jakija paciahnuli ciažkija nastupstvy);

 • č. 3 art. 361 KK (kiravańnie zaklikami da dziejańniaŭ, skiravanych na naniasieńnie škody nacyjanalnaj biaśpiecy Respubliki Biełaruś, učynienaje z vykarystańniem srodkaŭ masavaj infarmacyi abo hłabalnaj kampjutarnaj sietki Internet).

U kastryčniku 2022 hoda Kamitet dziaržbiaśpieki RB uklučyŭ Ludmiłu Čekinu i Marynu Zołatavu ŭ śpis asobaŭ, «datyčnych da terarystyčnaj dziejnaści».

Praces suprać najbujniejšaha ŭ Biełarusi niezaležnaha infarmacyjnaha partała pačaŭsia ŭ Minskim haradskim sudzie 9 studzienia 2023 hoda, jaho ad samaha pačatku zrabili zakrytym. 

17 sakavika sudździa Valancina Ziańkievič z padačy pradstaŭnicy prakuratury Taćciany Hrakun pryznačyła hienieralnaj dyrektarcy Ludmile Čekinaj i hałoŭnaj redaktarcy Marynie Zołatavaj pa 12 hadoŭ kałonii kožnaj va ŭmovach ahulnaha režymu. Ludmiłu Čekinu, akramia taho, abaviazali vypłacić štraf u pamiery 1000 bazavych vieličyniaŭ (37 000 rubloŭ).

Palitźniavolenyja pa-raniejšamu ŭtrymlivajucca ŭ minskim śledčym izalatary, pakul čakajuć razhladu Viarchoŭnym sudom ich apielacyjnych skarhaŭ.

«Jana akurat z tych ludziej, jakija zaŭsiody iduć u pieršych šerahach»

Usie, chto pracavaŭ poruč ź Ludmiłaj Čekinaj, dahetul nie mohuć uciamić: jak možna abvinavacić u złačynstvach taho, chto navat hipatetyčna nie advažyŭsia b na parušeńnie zakonu?

Kolišniaja PR-mieniedžarka Tut.by Saša Puškina ŭ svajoj dziejnaści była niepasredna zaviazanaja na ŭzhadnieńnie karparatyŭnych płanaŭ z hiendyrektarkaj, tamu kamunikacyja nasiła praktyčna štodzionny charaktar. Voś što jana zhadvała padčas suda nad kalehami dla prajekta Press Club Belarus «Priessa pod priessom».

«Miła zaŭsiody ŭzvažvała prapanovy nie tolki z hledzišča «možam» ci «nie možam» pa finansach, tematycy kampanii, sacyjalnaj adkaznaści, ale i ź jurydyčnaha punktu hledžańnia. Tamu pačynać novyja prajekty było spakojna: ty ŭžo viedaješ plusy i minusy, padvodnyja kamiani. I što ciabie mohuć padstrachavać i abaranić. Naohuł Miła nikoli nie była hetkim «bosam». Tut sapraŭdy pra silent power — miakkaja, cichaja siła. Choć čałaviečnaja, kamunikabielnaja, blizkaja, ty ŭsio roŭna razumieješ, što jana vyrašyć pytańnie, upłyvaje na situacyju i biare na siabie adkaznaść».

Pavodle Sašy Puškinaj, navat za kratami Ludmiła Čekina ŭśviedamlała adkaznaść za ahulnuju spravu, jakuju pad źniešnimi abstavinami daviałosia tak rezka spynić faktyčna na samym uźlocie.

«Jaje pieršy list ź SIZA, jaki mnie pryjšoŭ, utrymlivaŭ takija radki: «Prabačcie mianie za toje, što vam daviałosia pieražyć». Heta nie pryznańnie nijakaj tam viny, heta kłopat pra ŭsich nas. Miła z tych ludziej, chto zaŭsiody ŭ spravie, zaŭsiody ŭ pieršych šerahach. Kali chadzili da MUS, Miła i Maryna biasstrašna ŭvajšli ŭ tyja dźviery, jakija ŭžo tady padavalisia niebiaśpiečnymi. Jany nie turbavalisia pra svajo žyćcio i svabodu, a išli kazać za ŭsich nas. Heta biasstrašnaść uražvaje», — padsumoŭvaje ŭ artykule Saša Puškina.

Ludmiła Čekina naradziłasia 13 lipienia 1973 hoda ŭ rasijskim Sierhijevym Pasadzie. Jaje baćka — kadravy vajskoviec, tamu siamja šmat pierajazdžała i jašče da razvału SSSR asieła ŭ Žodzinie na Minščynie.

Sama jana sa škoły zacikaviłasia jurysprudencyjaj: spačatku z čyrvonym dypłomam skončyła jurydyčny technikum, a paśla i jurfak BDU. Pačynała karjeru jurystam u Žodzinie, u 2008 hodzie pierajechała ŭ Minsk, dzie ŭ statusie juryskonsulta dałučyłasia da kampanii «Nadziejnyja sistemy» — asabista rekamiendavaŭ zasnavalnik Tut.by Juryj Zisier. Paśla kursaŭ Executive MBA ŭ biznes-škole IPM u 2017-m uznačaliła «Tut Baj miedyja».

Jaje syn Alaksiej vučycca na dyzajniera ŭ Biełdziaržuniviersitecie. Doma haspadyniu taksama čakajuć kociki Vienia i Oskar.

Kamientary6

 • U
  13.07.2023
  daviedka, tak oni žie ekstriemisty, zabył čtol?
 • daviedka
  13.07.2023
  Tak počiemu žie nie sidiat?.. Ili jedinstviennaja ciel była zachvatiť sierviery i uničtožiť kontient portała?  
 • U
  13.07.2023
  daviedka, nu tak 12 let....

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu3

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu

Usie naviny →
Usie naviny

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby25

Izrail nanios udary pa Jemienie «paśla dzieviaci miesiacaŭ bieśpierapynnych napadaŭ»8

Zorka tyktoku Liza Vietrava zakryvaje svoj papularny błoh pra biełaruskuju movu18

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ63

Redaktar hłybockaj rajonki napisaŭ pra śmiećcie ŭ horadzie, a paśla zrazumieŭ, što padyhryvaje «voraham»14

«Jany kruhłasutačna stajać?» Na Niamizie ludzi vystrailisia ŭ ahramieznuju čarhu — voś navošta VIDEA20

Kijeŭ atakavaŭ niejki tajamničy dron-kamikadze. Što za jon?1

Byłaja biełaruskaja spartsmienka ŭžo druhi raz za žyćcio pamianiała spartyŭnaje hramadzianstva9

Były palitviazień spaliŭ svoj biełaruski pašpart VIDEA22

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu3

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu

Hałoŭnaje
Usie naviny →