Kino33

Jakim stanie śviet, kali kožny atrymaje bazavy dachod, a rucinnuju pracu budzie vykonvać štučny intelekt? Adkazy šukaje film «Paśla pracy»

Film apisvaje žyćcio zusim roznych ludziej: adny pracujuć pa 14 hadzin štodnia, a inšyja ŭvieś čas «šukajuć siabie». U XXI stahodździ, kali pieraasensoŭvajecca zaniataść chatnich haspadyń, a na dalahladzie majačyć revalucyja štučnaha intelektu, samo paniaćcie pracy razburajecca. Što hetaje słova značyć siońnia i što budzie aznačać zaŭtra?

After Work Gandini
Kadr ź filma «Paśla pracy» (After work). Fota: fiestyval CPH:DOX

Dziela filma, premjera jakoha adbyłasia sioleta na kinafiestyvali ŭ Kapienhahienie, italjanska-šviedski režysior Eryk Handzini abjeździŭ uvieś śviet — ad Kuviejta i Karei da ZŠA i Jeŭropy.

Jak pakazvajuć jaho bolš rannija kinaraboty, naprykład, «Liški. Ich teraryzujuć, kab jany stali spažyŭcami» abo sapraŭdny chit — «Videakratyja» — pra italjanskaje telebačańnie i jaho ŭpłyŭ na kulturu i palityku, Handzini viedaje, jak zrabić pryvabny, zajmalny dakumientalny film na aktualnuju temu, — jon dadaje ŭ jaho humar i vostraje bačańnie.

Pa słovach režysiora, adnoj z krynic natchnieńnia dla stvareńnia filma «Paśla pracy» stali daśledavańni šviedskaha sacyjołaha Rołanda Paŭlsiena pra ideałohiju pracy, jakaja sychodzić karaniami ŭ paniaćcie pracoŭnaj etyki, raspracavanaje kala 350 hadoŭ tamu, piša ahladalnica Liz Piedersen.

Film daśleduje temu ŭ takich roznych krainach, jak Italija, Kuviejt, ZŠA i Paŭdniovaja Kareja, praź intervju z ekśpiertami, aficyjnymi asobami i zvyčajnymi ludźmi, a taksama z abranymi cytatami z zapisaŭ Noama Chomskaha, Janisa Varufakisa, Juvala Noja Charary i Iłana Maska.

Stužka pačynajecca z Paŭdniovaj Karei, dzie ŭrad vyrašyŭ uvieści čas «vyklučeńnia PK» — vyklučać usie ofisnyja kampjutary a 6-j viečara ŭ sprobie źmianić zvyčki vielmi stomlenych ludziej. Bo dla mnohich 14-hadzinny pracoŭny dzień staŭ normaj i sposabam vyklikać da siabie pavahu.

Apantanaść pracaj nazirajecca i ŭ ZŠA, dzie rabotniki admaŭlajucca ad bolš čym 500 miljonaŭ hadzin adpačynku štohod, bajučysia stracić pracu.

Miž tym robaty ŭžo hatovyja ŭziać na siabie bolšuju častku zadač, što vykonvajucca ludźmi, i heta spraviadliva vyklikaje aściarohi ŭ hramadstvie. Aŭtamatyzacyja zaŭsiody pužała ludziej — varta ŭspomnić łudytaŭ u XVIII i XIX stahodździach, jakija raźbivali mašyny, bo jany, na dumku hetych ludziej, adbirali ŭ ich pracu.

After Work Gandini
Adzin z hałoŭnych hierojaŭ filma «Paśla pracy» (After work). Fota: Frederyk Viencel

Kali pieršaja pałova filma raspaviadaje pra toje, jak pracujuć ludzi ŭ roznych krainach, to druhaja pryśviečanaja tym, chto nie pracuje.

U takich krainach, jak Italija ci Kuviejt, šmat ludziej, jakija nie zaniatyja ni pracaj, ni vučobaj. Tady jak mihranty ŭ hetych krainach vykonvajuć nizkaapłatnuju pracu va ŭmovach, blizkich da rabstva, mnohija maładyja ludzi žyvuć za košt baćkoŭ i doŭha-doŭha šukajuć svajo pryznačeńnie. Asabliva heta raspaŭjudžana ŭ Paŭdniovaj Jeŭropie.

Syn arystakratyčnaha italjanca, jaki ni dnia nie pracavaŭ i zajmaŭsia tolki tym, što jaho zachaplaje, — końmi i pryhožymi žančynami, apisvaje zadavalnieńnie, jakoje atrymlivaje ad sadoŭnictva. Ale stužka nie maje na mecie ź jaho paśmiajacca, u niejkim sensie jana navat prapanoŭvaje pavučycca ŭ takoha hieroja — prynamsi, jak prymać rašeńni nakont taho, čamu pryśviačać svoj čas.

Film taksama zadajecca pytańniem, jakoj moža być budučynia biez pracy, kali b paŭsiul staŭ mahčymy biezumoŭny bazavy dachod. Kali praca — heta toje, praz što my siabie vyznačajem, to jak my budziem siabie vyznačać u takich abstavinach? Mnohija z hierojaŭ vykazvajuć aściarohi, što heta moža stvaryć pakaleńnie «sapsavanych i biezadkaznych» ludziej, jakija adstupiać, kali ŭbačać pieršuju ž pieraškodu.

Režysior nie zajaŭlaje, što daje jakija-niebudź adkazy, jon, chutčej, pravakuje razvahi. A nad pytańniem «Što b vy rabili, kali b vam nie treba było pracavać?» kožny hladač ź vialikaj dolaj imaviernaści pačnie razvažać paśla prahladu.

Čytajcie jašče:

Bolš za ŭsio ad raźvićcia štučnaha intelektu paciarpiać rabotniki razumovaj pracy — analityki

Jak šukać pracu ŭ 44 hady

Što takoje aktyŭnaje siadzieńnie? Kali rabić tak, siadziačaja praca budzie nie takoj škodnaj

Dzieviać hałoŭnych kinastužak hetaha leta

Kamientary3

 • Kazik
  15.07.2023
  I dzie jaho pahladzieć?
 • Gorliwy Litwin
  15.07.2023
  bazavy dachod daduć tolki tym, chto maje vysoki sacyjalny kapitał. Chto całkam publična padzialaje aktualnyja hramadskija daktryny - naprykład, transhiendernaść dziaciej, zialonuju ekanomiku, školnyja strajki imia Hrety i ŭsio inšaje pieradavoje humanitarnaje. A chto nie pryznaje - adpaviedna budzie išačyć pa 14 hadzin. Heta na zachodnim polusy. I dumaju, što na jeŭrazijskim budzie niešta padobnaje, tolki z azijackaj śpiecyfikaj. Bo kali realnaj prcy na ŭsich nie chapaje, u suviazi z vysokaj pradukcyjnaściu, čamu b nie zahruzić joj kankretna palityčnych złačyncaŭ? u kožnaj paradyhmie jany svaje
 • Za Svabodu!
  15.07.2023
  Kaliści i piensii i adpačynki za košt pracaŭcy byli ŭ navinku. A zaraz heta norma. Tak budzie i z bazavym dachodam. Pryvabnyja ŭmovu dla raźvićcia biźniesu dazvalajuć heta zrabić. Sacyjalna aryjentavany kapitalizm i libieralnaja demakratyja.

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska3

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska

Usie naviny →
Usie naviny

Łatvija choča naohuł zabaranić mašynam ź biełaruskimi numarami pierasoŭvacca pa krainie8

Viciebskaja siamja znajšła źnikłaha svajaka praz 25 hod1

Tramp upieršyniu źjaviŭsia na publicy ź pieraviazanym vucham paśla strełaŭ u Piensilvanii FOTA1

Biełarus, jaki sarvaŭsia sa skały ŭ Kabardzina-Bałkaryi, zahinuŭ

«Bili fłahštokam, kab roŭna stajaŭ na kaleniach pierad načalnikam», — palitviazień, jaki mianiaŭ ściahi na bieł-čyrvona-biełyja, raskazaŭ pra źniavoleńnie

Unačy šachied znoŭ zalacieŭ u Biełaruś1

Na Vałožynščynie błasłavili novy pomnik na mahile śviatara, jakoha zabili kamsamolcy ŭ 1950 hodzie1

Što adbyvajecca z klimatam? Takaja śpioka letam budzie zaŭsiody?6

Biełarusa zatrymali paśla adpačynku ŭ Italii3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Ad zaŭtra abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami maje ŭvieści Litva

Ad zaŭtra abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami maje ŭvieści Litva

Hałoŭnaje
Usie naviny →