Hramadstva

Mikałaj Kazłoŭ patrapiŭ u špital z branchitam

Paplečniki palityka pa Abjadnanaj hramadzianskaj partyi raspaviali «Narodnaj Voli» apošnija naviny pra svajho kiraŭnika.

Mikałaj Kazłoŭ. Fota: «Naša Niva»

Raniej adnapartyjcy palityka raspaviadali, što ad Mikałaja amal dva miesiacy nie było nijakaj infarmacyi, ale apošnim časam infarmacyjnaja błakada skončyłasia i viestki ad jaho pajšli.

«Pa našaj infarmacyi, Mikałaj z branchitam patrapiŭ u špital, — kažuć paplečniki Kazłova. — Niama padrabiaznaściej, dzie jon moh tak zachvareć, jak nieviadoma i toje, dzie Mikoła na hety momant znachodzicca: ci to ŭ kałonii, ci to pakul jašče na lačeńni».

Pa słovach surazmoŭcaŭ, u paraŭnańni ź niekatorymi inšymi palitviaźniami, situacyja ź Mikałajem Kazłovym vyhladaje bolš-mienš narmalna.

«Jak užo paviedamlałasia, niama ciapier tatalnaj infarmacyjnaj błakiroŭki, tamu listy rodnym i blizkim ad Mikoły iduć, — raspaviadajuć jany. — Navat było niekalki telefonnych zvankoŭ ad jaho.

Trymajecca Mikałaj Kazłoŭ hodna. Naturalna, kali čałaviek robić vybar i vyrašaje nie źjazdžać z krainy, to jon dobra padrychtavany da mahčymych vyprabavańniaŭ».

Adnapartyjcy kažuć, što mnohija pišuć jamu listy, chacia ŭ kałoniju jany nie dachodziać:

«Niekatoryja pišuć našamu partyjnamu lidaru, inšyja nie bačać u hetym sensu, bo karespandencyju ŭsio roŭna nie addajuć. Nie tak daŭno dapamahali siastry Mikałaja sfarmiravać vialikuju pieradaču dla jaje brata i našaha kalehi.

Jość šmat ludziej, jakija hatovyja dapamahać, cikaviacca losam Mikałaja Kazłova».

Palityka zatrymali 27 lipienia 2022 hoda. 3 listapada 2022 hoda jaho asudzili na dva z pałovaj hady pazbaŭleńnia voli za «ŭdzieł u masavych biesparadkach». U vyniku pastavili ŭ vinu ŭdzieł u mirnym maršy pratestu, što prajšoŭ u adnu ź niadzielaŭ u žniŭni 2020 hoda.

Mikałaj Kazłoŭ adbyvaje pakarańnie ŭ mahiloŭskaj kałonii №15.

U mai 2023 hoda ŭ jaho pamierła maci, ale palityka na pachavańnie nie adpuścili.

Kamientary

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

«Vostraŭ čyścini» kančatkova likvidujecca1

Byłuju žonku śpievaka Rusłana Muśvidasa taksama sudzili za pratesty

Palitviazień Dzianis Ivašyn prysłaŭ baćkam parady, jak pieražyć śpioku: Nijakich vychadaŭ u ciaplicu

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ11

Iłan Mask zajaviŭ, što zhubiŭ syna z-za błakataraŭ pałavoha vyśpiavańnia24

U Franciška Skaryny ŭ Prazie skrali piaro — heta zdaryłasia nie ŭpieršyniu3

Zamiežniki pišuć u sacsietkach, što źbirajucca ŭ Biełaruś pa biaźvizie. A ich uprošvajuć pieradumać11

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →