Navuka i technałohii11

Meta zapuściła novy servis Threads. Šmat chto nazyvaje jaho «zabojcam tvitara»

Jak pracuje novaja prahrama?

Kampanija Facebook Meta zapuściła novy servis Threads, jaki pavinien skłaści pramuju kankurencyju kampanii Twitter. U pieršyja siem hadzin paśla zapusku na płatformie zarehistravałasia kala dziesiaci miljonaŭ čałaviek.

Pa funkcyjanale Threads padobny da tvitara i, jak skazaŭ kiraŭnik Meta Mark Cukierbierh, stanie jaho «družalubnym kankurentam».

«Spatrebicca čas, ale, dumaju, naša prahrama źbiare bolš za miljard karystalnikaŭ. Twitter mieŭ mahčymaść zrabić heta, ale nie realizavaŭ jaje. Spadziajusia, u nas atrymajecca», — skazaŭ Cukierbierh, adkazvajučy na pytańnie, ci stanie jaho novaje dziecišča bolš papularnym za tvitar.

Pavodle jaho słoŭ, załoham pośpiechu Threads stanie pryjaznaja atmaśfiera na płatformie, piša Bi-bi-si.

«Značna bolš važna padvierhnucca napadkam z boku nieznajomcaŭ u tvitary, čym iłžyvamu ščaściu ŭ pakazušnym Instagram», — adkazaŭ na heta ŭładalnik Twitter Iłan Mask.

Ekśpierty pradkazvajuć, što mnohija karystalniki tvitara piarojduć na novuju płatformu praź niezadavolenaść źmienami, jakija Mask uvioŭ paśla kupli sacsietki.

Iłan Mask pačaŭ z taho, što zvolniŭ amal pałovu supracoŭnikaŭ, a zatym pačaŭ abmiažoŭvać funkcyjanał dla ŭładalnikaŭ biaspłatnych akaŭntaŭ, sprabujučy prymusić ich padpisacca na płatnuju viersiju servisu Twitter Blue.

U minułuju subotu jon uvioŭ čarhovaje abmiežavańnie na kolkaść tvitaŭ u dzień, dastupnych dla prahladu ź biaspłatnych akaŭntaŭ.

Jak pracuje Threads

Threads pryznačany dla abmienu karotkimi tekstavymi paviedamleńniami, jakija, jak i ŭ tvitary, možna łajkać, kamientavać abo repościć.

Dopisy abmiežavanyja 500 znakami.

Spampavać Threads možna ŭžo ŭ 100 ź lišnim krainach, ale na terytoryi Jeŭrasajuza jon pakul niedastupny praz zakanadaŭstva, jakoje rehuluje ličbavy rynak.

Karystalniki, u jakich užo jość akaŭnt u Instagram, zmohuć uvajści ŭ sistemu sa svaimi ŭlikovymi danymi.

Śpiecyjalnyja nałady dazvalajuć dublavać kantent adrazu na abiedźviuch płatformach. Hetaja funkcyja ŭklučaje dopisy, spasyłki, fatahrafii i videaroliki praciahłaściu da piaci chvilin.

Taksama lubyja ŭlikovyja zapisy, jakija karystalniki błakujuć u Instagram, aŭtamatyčna błakujucca ŭ Threads.

Karystalniki Threads majuć mahčymaść kantralavać, chto moža «zhadvać» ich u svaich pastach, i maderavać adkazy na paviedamleńni, jakija źmiaščajuć peŭnyja słovy.

Pakul sistema pracuje nie zusim hładka: pieršyja karystalniki paviedamlajuć ab prablemie z zahruzkaj malunkaŭ. Raspracoŭščyki vitajuć fidbek, jaki dapamahaje likvidavać niepaładki.

Meta — nie adzinaja kampanija na rynku, jakaja ŭstupiła ŭ kankurencyju z Twitter. Raniej užo źjavilisia takija płatformy, jak Mastodon, Spill i Truth Social z padobnym funkcyjanałam i zadačami, ale realnaj pahrozaj kampanii Maska jany nie stali.

Threads miž tym, pa śćviardžeńni mnohich ekśpiertaŭ i inviestaraŭ prajekta, moža stać sapraŭdnym «zabojcam tvitara».

Kamientary1

  • Tolicio
    06.07.2023
    Cukierbierh - eto diemokratičnyj anałoh Saši 3 % na šviejnoj mašinkie šiť načał,poetomu vsie oni inyje ,čiem vsie.

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?19

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Ukrainskija ambicyi mieć F-16 raźbivajucca ab moŭny barjer, uźlotna-pasadačnyja pałosy i zapčastki — Bloomberg29

Cierciel zajaviŭ, što Ukraina adviała vojski ad biełaruskaj miažy jašče 3—4 lipienia1

«Au! Kudy vy źnikli?» Jak minčanka pierajhrała kvaternych afierystaŭ

Biez elektryčnaści zastajecca 851 nasieleny punkt Homielskaj vobłaści. U Mazyry niama śviatła, vady, nie pracujuć pradpryjemstvy

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?19

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →