Hramadstva

«Jon chacieŭ prosty kryž». Žonka pieršaha kiraŭnika niezaležnaj Biełarusi raskazała, jakim budzie pomnik na jaho mahile

Žonka eks-staršyni Viarchoŭnaha Savieta Biełarusi Stanisłava Šuškieviča raspaviała «Narodnaj Voli», čamu praz hod paśla jaho śmierci na mahile nie pastavili pomnik.

Stanisłava Šuškieviča nie stała 3 maja 2022 hoda. Jaho pachavali na Paŭnočnych mohiłkach.

Ciapier na mahile Stanisłava Stanisłavaviča — nasyp žoŭtaha piasku, vianki, łampadki, draŭlany kryž…

— Ja rehularna byvaju na mohiłkach, prybiraju mahiłu, — kaža Iryna Šuškievič, žonka eks-staršyni Viarchoŭnaha Savieta Biełarusi. — Ale z pomnikam vyrašyli nie śpiašacca i pastavić jaho ŭ krasaviku nastupnaha hoda. Tam ža i siastra maja lažyć pobač.

— Užo vyrašyli, jaki budzie pomnik?

— Stanisłaŭ Stanisłavavič skazaŭ vyrazna, što jon choča prosty kryž biez usialakaj vyčvarnaści. Tak što płanujem pastavić čorny hranitny kryž, na jakim źvierchu budzie nadpis — Stanisłaŭ Šuškievič, a taksama hady jaho žyćcia.

Ciapier my ŭsio abmiarkoŭvajem, abdumvajem, i sprava zastaniecca tolki za realizacyjaj. My ŭžo źviazalisia ź firmaj pa vyrabie pomnikaŭ, ale prajekt pakul nie hatovy.

Zrešty, nichto i nie śpiašajecca — za hod usio paśpiejem zrabić. Lepš pavolniej, ale jakaśniej.

— Jak ciapier vaša žyćcio składvajecca — paśla śmierci Stanisłava Stanisłavaviča?

— Pieršy čas, biezumoŭna, było vielmi ciažka ŭ psichałahičnym płanie, ale, jak kažuć, žyćcio ŭsio roŭna praciahvajecca.

Žyviom u minskaj kvatery razam z synam, jon mianie, viadoma, usialak padtrymlivaje.

U kabiniecie muža ničoha nie mianiała, tam usio zastajecca na svaich miescach. Taki svojeasablivy muziej u adnym pakoi.

— Bolš na leciščy byvajecie ci ŭ Minsku?

— Kali treba niejkija spravy vyrašać, pryjazdžaju ŭ Minsk. Kali dobraje nadvorje, jedu na daču.

Darečy, u nas tam try ciaplicy, kali muž byŭ žyvy, my vyroščvali ŭ ich i ahurki, i pamidory, i piercy.

Ale ciapier usie jany pustujuć — ničoha nie sadžała.

Harbuz pasadziła na hradkach, a bolš ničoha. Harbuz sam raście, palivać praktyčna nie treba, sonca chapaje. Vielmi zručna.

A pamidory i ahurki pry takoj zasusie treba było palivać kožny dzień. Treba ŭvieś čas siadzieć na leciščy. Ale ŭ horadzie spravy jość, dy i ziamla niachaj adpačnie.

Kamientary

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady3

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady

Usie naviny →
Usie naviny

Abrańnik Marharyty Laŭčuk raskazaŭ, jak paznajomiŭsia ź joj i daviedaŭsia pra dzicia9

«Niaŭžo my, vierniki Biełarusi, zasłužyli takoje pakarańnie?» Parafija začynienaha Čyrvonaha kaścioła źviarnułasia da Natalli Piatkievič5

KR padpisała miemarandum z ukrainskim fondam, zasnavalnik jakoha prasłaviŭsia frazaj «ukraincy zasłužyli vajnu»30

Bondarava nazvała Dziermanta «patłatym chłopčykam», jaki «prajaviŭ svoj łatentny homaseksualizm»15

Kolki dziaržava atrymała za eks-Mcdonald's

Učora na Biełaruś zalacieŭ rasijski šachied. Što heta było?4

Kantraktnik u Biełharadskaj vobłaści Rasii zastreliŭ troch tavaryšaŭ i ŭciok sa zbrojaj

U Kalinkavičach u 40 hadoŭ pamior praparščyk patrulna-pastavoj słužby 1

Eduardu Babaryku dadali paŭtara hoda źniavoleńnia2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady3

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady

Hałoŭnaje
Usie naviny →