Hramadstva3434

«Tych, chto adsiedzieŭsia, byŭ nie adzin dziasiatak». Paŭličenka vykazaŭsia pra Sachaščyka i siłavikoŭ, jakija nie vyjšli na razhon pratestaŭ

Dźmitryj Paŭličenka, były kamandzir vajskovaj čaści 3214, a ciapier staršynia Biełaruskaj asacyjacyi vieteranaŭ śpiecnaza MUS «Čeść», daŭ kamientar Azaronku pra źnikłych palitykaŭ i pratesty ŭ 2020-m.

Dmitri Pavlichenko Dźmitryj Paŭličenka Dmitrij Pavličienko
Dźmitryj Paŭličenka zaklikaje «znachodzić i vykarčoŭvać» tych vajskoŭcaŭ, jakija ŭ žniŭni 2020-ha nie ŭdzielničali ŭ zadušeńni pratestaŭ. Skryn videa STB

Pra 1990-ja hady i vajskoŭcaŭ pad «Pahoniaj»

Paŭličenka raspavioŭ, što ŭ 1990-ja jon byŭ inicyjataram taho, kab pry abjaŭleńni padziaki vajennasłužačym tyja adkazvali: «Słužu prezidentu i Ajčynie». Jon tłumačyć heta tym, što da refierendumu 1996 hoda isnavaŭ padzieł pamiž vajskoŭcami.

Niekatoryja nasili emblemu z «Pahoniaj». Tyja, chto padtrymlivaŭ Łukašenku, nasili «savieckuju emblemu z zoračkaj». Tamu, kab padkreślić, što jany słužać novaj uładzie, byŭ uviedzieny taki adkaz.

Paŭličenka zhadvaje, što ŭ toj čas jany atrymlivali zusim mały zarobak. U ich nie było nijakich sacyjalnych pakietaŭ, mahčymaści atrymać žyllo.

«U nas nie było vychadnych. U nas było pa čatyry-piać vyjezdaŭ na dzień na rekiet, vymahańnie, razboj, zabojstvy, vyzvaleńnie zakładnikaŭ. Dziakujučy hetym ludziam my tady vystajali i pieramahli złačynnaść na terytoryi Biełarusi. Heta nie była lohkaja vajna. Byli paranienyja i zahinułyja. My zapłacili darahuju canu».

Pra padziei 2020-ha

Paŭličenka zhadaŭ, što ŭ časie pratestaŭ u 2020-m hodzie asabista pajšoŭ u natoŭp. «Adna reč — havaryć z trybuny, a inšaja — asabistym prykładam pakazać. My ź vieteranami pajšli i vykonvali razam z AMAPam, śpiecyjalnym atradam chutkaha reahavańnia, bryhadaju śpiecyjalnaha pryznačeńnia tyja zadačy, što patrabavali abstaviny».

«Ja zaŭsiody žorstka i pryncypova stajaŭ na pazicyjach abarony našaj dziaržaŭnaści, prezidenckaj ułady, abarony pravoŭ i svabody našaha naroda. Luboj canoj vykanać zadaču pa abaronie pravaparadku i hramadzian»,

— padkreślivaje Paŭličenka, kali Azaronak u jaho pytajecca, čamu jaho tak nie lubić apazicyja.

Pra siłavikoŭ, jakija nie vyjšli razhaniać pratesty 

Paŭličenka vykazaŭsia pra tych ludziej, jakich Łukašenka pazbaviŭ voinskich zvańniaŭ. Najpierš — pra Sachaščyka.

«Ja z taboju siabravaŭ. My z taboju padymali — ty svaju bryhadu, a ja svaju. Čaho ž ty pradaŭsia za piać złotych? I ŭsie astatnija — heta ludzi-zdradniki. Vas Radzima vučyła biaspłatna, apranała, abuvała, płaciła vam zarobak, davała kvatery. Čaho ž vam mała? I vy adpłacili takoju zdradaju».

Horš za zdradu, na dumku Paŭličenki, tyja, chto ŭ žniŭni 2020-ha adsiedzieŭ u adpačynku ci ŭziaŭ balničny, čakajučy, čym usio skončycca.

«Jość dastojny praciŭnik, jość svaje bajavyja siabry, a jość pramiežkavaje źviano, jakoje ni vašym ni našym. Heta jašče horš za zdradu. Tyja, chto adsiedzieŭsia, čakaŭ, chto ŭ hetaj situacyi vyžyvie. Takich, na žal, byŭ nie adzin dziasiatak». 

Jon ličyć, što takich ludziej treba «znachodzić, vykarčoŭvać i stavić na miesca».

Pra źnikłych palitykaŭ

Vykazaŭsia Paŭličenka taksama nakont palityčnych zabojstvaŭ kanca 1990-ch — pačatku 2000-ch, u jakich jaho padazrajuć.

«U svoj čas my vielmi žorstka navodzili paradak u krainie. Heta šmat kamu nie padabałasia. I prydumali šmat lehiendaŭ i kazak pra niejkich źnikłych. Nu voś kolki ich šukajuć? Chiba što ŭžo ŭsiu Biełaruś pieraryli, pierašukali, kožnaha biełarusa spytali. Nu i dzie jany?» — pytaje jon.

U kancy razmovy Paŭličenka zapeŭniŭ, što siłaviki nikoli nie padviaduć Łukašenku. «Trochi kryvi, trochi bolu i trochi potu. A ŭ vyniku słužym prezidentu i Ajčynie», — upeŭnieny jon.

Čytajcie jašče:

«Mabilnyja hrupy» z byłych śpiecnazaŭcaŭ na čas refierendumu farmuje pałkoŭnik Paŭličenka. Heta ideja Karpiankova

Na mitynhu za Łukašenku vystupiŭ Paŭličenka i raskazaŭ pra «bandy Cichanoŭskaj» VIDEA

«Jany stralali ŭ śpinu»: dačka Zacharanki sustrełasia z eks-bajcom śpiecnazu Juryjem Haraŭskim

Kamientary34

 • Spraviedlivosť
  02.07.2023
  Odni otsidieliś tohda, druhije otsidiatsia v niedalekom buduŝiem.
 • 0101
  02.07.2023
  I dzie jany?
 • Vasia
  02.07.2023
  Ich rodina učiła, kormiła i t.d. za naši nałohi, i my odobriajem, čto oni nie priedali narod biełarusi, a vot etot pavličienko i jesť samyj nastojaŝij priedatiel. Narod prosił, na ulicu sotniami tysiač vychodił na płoŝadi i prosił, narod, kotoryj dał etomu pavličienko obučienije, odieždu, obuv, zarpłatu, kvartiru, i za kiem on pošioł? Pošioł za odnim banditom, zachvativšim vłasť - priedatiel!

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ12

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Padazravany ŭ padryvie aŭtamabila z rasijskim HRUšnikam paśpieŭ vylecieć z Maskvy ŭ Turcyju2

«Rasija łže nakont ekanamičnaha rostu. Sankcyi pracujuć, ich treba ŭzmacnić» — ministry finansaŭ ES19

Hałoŭnaja zorka zbornaj Ukrainy pierachodzić u ispanski top-kłub

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady4

Rasijskija aktyvisty paskardzilisia patryjarchu Kiryłu na Vienijamina — jon nie molicca za pieramohu6

Hałoŭnakamandujučy USU raskazaŭ pra pieravahu Rasii ŭ technicy i akreśliŭ, što rabić ukraincam3

Łukašenka paprasiŭ nie nazyvać jaho haspadzinam16

Hałoŭnakamandučy USU: Va Ukrainy jość płan viartańnia Kryma, i heta realistyčna4

Surjozna? Alimpijcy buduć płavać u Sienie? Nasamreč, afihienny prajekt adradžeńnia raki8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ12

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →