Hramadstva11

Były siłavik, zavočna asudžany pa spravie ab «padpale doma Hajdukieviča»: Nie viedaju, dzie toj dom znachodzicca

Dzianis Chamicevič — adzin z asudžanych pa spravie Hajdukieviča. Jon ciapier za miažoj, tamu atrymaŭ zavočny termin. U efiry jutub-kanała «Para!» jon raskazaŭ, što viedaje pra fihurantaŭ kryminalnaj spravy, jakim u sukupnaści prysudzili 250 hadoŭ.

Dzianis Chamicevič. Skryn jutub-kanała «Para!»

Apošniaje miesca pracy Dzianisa Chamiceviča — načalnik achovy ŭčastka vytvorčaści «Minskaja pošta». Da hetaha jon słužyŭ u 8-m upraŭleńni Departamienta achovy MUS Biełarusi, jakoje zajmajecca achovaj dypłamatyčnych pradstaŭnictvaŭ i konsulskich ustanovaŭ zamiežnych dziaržavaŭ.

Dzianisu Chamiceviču zavočna prysudzili 16 hadoŭ pa spravie, źviazanaj z padpałam doma Hajdukieviča.

Sam jon nie bačyŭ doma deputata i nie viedaje, dzie jon znachodzicca. Ale, pa jaho słovach, kali b pierad im pastavili takuju zadaču, to «jana b była vykananaja i dom by zhareŭ».

Chamicevič miarkuje, što adzinaje, praz što na jaho mahli źviarnuć uvahu pravaachoŭnyja orhany, heta dvarovyja maršy, u jakich jon braŭ udzieł u 2020 hodzie. Jon śćviardžaje, što nikoli nie ŭdzielničaŭ ni ŭ jakich padpałach, i spravu ab padpale doma Hajdukieviča ličyć sfalsifikavanaj.

dieło o podžohie doma Hajdukieviča sprava ab padpale doma Hajdukieviča criminal case on the arson of Haidukevich's house
Abvinavačanyja pa spravie, adzin z epizodaŭ jakoj — sproba padpału doma Hajdukieviča. Fota: BiełTA

Chamicevič vykazaŭ mierkavańnie, što na ludziej, jakija byli abvinavačanyja pa spravie, siłaviki vyjšli praz adnaho čałavieka, ź jakim niekatoryja ź ich byli na suviazi. Ale proźvišča nie nazvaŭ.

«Hety čałaviek, na maju dumku, niedzie zrabiŭ hrubuju pamyłku, jakaja pryviała da ŭsiaho hetaha».

Źviestki pra ludziej, chutčej za ŭsio, atrymali praź incydent z kamandaj «Čornaj knihi Biełarusi», kali supracoŭnik HUBAZiKa Artur Hajko zmoh u jaje ŭvajści i praciahły čas supracoŭničać.

Na słovach Chamiceviča, usie 18 abvinavačanych pa spravie nijak nie byli pamiž saboju źviazanyja. Adzin z abvinavačanych — Dzianis Fiłončyk, jaki atrymaŭ 9 hadoŭ pazbaŭleńnia voli, — siabar Dzianisa Chamiceviča.

«Ź im my kala doma navodzili pryhažość. Dastatkova časta sustrakalisia. Tamu, mnie zdajecca, jaho i ŭziali ŭ raspracoŭku. Jon nijaki nie siłavik. U svoj čas u jaho byli pryvady ŭ milicyju», — adznačaje Chamicevič.

Dzianis kaža, što nie znajomy z siamjoj Vajciachovičaŭ z Barysava. Muž i žonka Vajciachovičy, a taksama syn i niaviestka atrymali ad 11 da 21 hoda.

Jon źviartaje ŭvahu, što hetych ludziej aryštavali jašče ŭ žniŭni 2021 hoda. A Dzianis Fiłončyk i Uładzimir Saviankoŭ byli zatrymanyja tolki 2 śniežnia 2021 hoda.

«Kali b hetyja ludzi byli pamiž saboju źviazanyja, to takija ludzi, jak Uładzimir Saviankoŭ, užo b nie znachodzilisia ŭ Biełarusi», — miarkuje Chamicevič.

Dzianis raskazaŭ, što Uładzimir Saviankoŭ raniej byŭ adnym z kamandziraŭ Minskaha abłasnoha AMAP i niekali prachodziŭ słužbu ŭ vajskovaj čaści 3214.

«Mnie zdajecca, što hety čałaviek z-za svajoj palityčnaj pazicyi razmaŭlaŭ sa svaimi byłymi tavaryšami pa słužbie. Mahčyma, niechta ź ich zrabiŭ danos na jaho»,

— miarkuje Chamicevič i adznačaje, što z Saviankovym jany razam byli ŭ adnoj spartyŭnaj arhanizacyi, dzie Dzianis byŭ sakratarom.

Pra historyju z padpałam doma Hajdukieviča Chamicevič viedaje, pa jaho słovach, tolki z navinaŭ.

«Hajdukievič zajaŭlaje, što ŭ jaho dzieci i jon nikomu nie prabačyć, źviartajučysia ŭ tym liku i da mianie, to chaču jamu pieradać, što my taksama ŭsio pamiatajem i vierniemsia dadomu ŭ kožnym razie»,

— zajaŭlaje Chamicevič.

Čytajcie jašče:

Abvinavačanych pa spravie Hajdukieviča asudzili da vielizarnych terminaŭ. Prakopjevu dali zavočna 25 hadoŭ

«Zmova siłavikoŭ»: chto tyja aficery, jakich sudziać razam z Prakopjevym

Kamientary1

  • V.
    27.06.2023
    Cikavaje intervju i cikavy čałaviek.

    Dziakuj.

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pryčym tut vajna

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pryčym tut vajna

Usie naviny →
Usie naviny

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»9

U Biełarusi nie buduć reahavać na ŭviadzieńnie Łatvijaj zabarony ŭjezdu dla biełaruskich aŭtamabilaŭ2

U Hrodnie źbirajucca pravieści «svojeasablivy vals» BTR-aŭ1

Labiedźka: Biełaruskaja mova pavinna stać adzinaj dziaržaŭnaj. Ale treba zakłaści pierachodny pieryjad19

Dziakujučy ŭrahanu ŭ Homieli zrabili navukovaje adkryćcio3

Karbalevič: Minsk zahavaryŭ pa-inšamu, ale heta pakul tolki słovy, dziejańniaŭ minimum1

Što aznačajuć sihnały Łukašenki Polščy i Ukrainie?16

Łamin Jamal vypadkova pakazaŭ na VIDEA svaich hołych kalehaŭ4

Biełaruski błohier u samy skvar pasprabavaŭ pasmažyć jajki prosta na asfalcie. Ci atrymałasia?3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pryčym tut vajna

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pryčym tut vajna

Hałoŭnaje
Usie naviny →