Hramadstva44

Chimičnaja kastracyja — jak heta moža pracavać u Biełarusi i ci jana efiektyŭnaja? Tłumačyć ekśpiert

Na minułym tydni pa inicyjatyvie Hienprakuratury zaćvierdzili płan mierapryjemstvaŭ, jaki praduhledžvaje ŭviadzieńnie chimičnaj kastracyi piedafiłaŭ. «Naša Niva» raspytała biełaruskaha seksołaha z bolš čym dziesiacihadovym stažam pracy pra toje, što heta za mietad i nakolki jon efiektyŭny.

Fota: pixabay.com

Śpiecyjalist (imia jaho nie raskryvajecca ŭ metach biaśpieki) tłumačyć, što chimičnaja kastracyja — heta pryjom peŭnych preparataŭ, jakija pamianšajuć uzrovień testasteronu i praz heta źnižajuć libida. Takim čynam čałaviek robicca mienš ahresiŭnym, u jaho paharšajecca pałavaja funkcyja i pažada. Tak jak chimičnaja kastracyja — heta miedykamientoznaje ŭździejańnie, jano zbolšaha abaračalnaje, ale hetyja preparaty, jak i lubyja inšyja, majuć svaje pakazańni i supraćpakazańni.

Jak takaja terapija paŭpłyvaje na astatnija sistemy i orhany čałavieka? Testasteron — važny pałavy harmon, jaki ŭpłyvaje nie tolki na seksualnuju funkcyju, ale i na mietabalizm inšych orhanaŭ i sistem, u pryvatnaści, kaściova-sustaŭnaj. Tamu, papiaredžvaje miedyk, kali źmianšać uzrovień testasteronu, heta vykliča peŭnyja pabočnyja efiekty. Ale ź inšaha boku, hetyja ž preparaty vykarystoŭvajuć, kab lačyć ankałahičnyja i endakrynałahičnyja chvaroby, tamu isnuje vialiki dośvied ich vykarystańnia.

Preparaty chimičnaj kastracyi buduć rabić mužčynu bolš fieminnym, jaho reakcyi stanuć miakčejšyja, čałaviek paspakajnieje i stanie bolš razvažlivym.

Naŭrad ci heta adabjecca na im z prafiesijnaha boku, ale, chutčej za ŭsio, trochi źmienicca jaho sacyjalnaje žyćcio. Kali nie prymianiać preparaty doŭha, ciaham niekalkich hadoŭ, naŭrad ci psichika značna źmienicca. A voś na zdaroŭje leki paŭpłyvać mohuć, ale heta, chutčej, indyvidualnaje pytańnie, ličyć seksołah.

Pakul niezrazumieła, jak buduć pracavać u Biełarusi pratakoły chimičnaj kastracyi, ale naš ekśpiert tłumačyć, jak heta zvyčajna adbyvajecca ŭ śviecie.

«Adpaviednyja preparaty prymianiajuć ad 6 da 24 miesiacaŭ pad nahladam miedyka, paralelna pacyjent pracuje ź psichaterapieŭtam. Ludzi pastajanna apisvajuć svaje pavodziny i adznačajucca ŭ miedykaŭ. Kali ŭ čałavieka stanoŭčaja dynamika i śpiecyjalisty jaje paćviardžajuć, a taksama niama niebiaśpieki recydyvu, preparaty pacichu admianiajuć.

Na siońnia chimičnaja kastracyja — heta, chutčej, sposab kantrolu za ludźmi, jakich abvinavacili ŭ piedafilii. Jaje prymianiajuć dziela abmiežavańnia ludziej, u tym liku tych, jakija ŭžo adbyli termin źniavoleńnia, kab źnizić imaviernaść recydyvu. Taksama chimičnaja kastracyja moža zamianiać źniavoleńnie i vystupać niečym nakštałt prymusovaha lačeńnia», — kaža seksołah.

Ale pakul, jak źviartaje ŭvahu ekśpiert, nie vielmi zrazumieła, chto budzie hetym zajmacca ŭ Biełarusi. Mahčyma, hetuju spravu pierakinuli na psichijatraŭ, ale, jak pakazvaje praktyka, psichijatry nie majuć nieabchodnych viedaŭ u halinie seksałohii, adpaviedna niezrazumieła, jak jany buduć z hetym spraŭlacca. A moža, hetuju zadaču voźmuć na siabie sudovyja seksołahi, jakija jość u našaj krainie.

Nakolki heta efiektyŭnaja miera? Na dumku ekśpierta, usio zaležyć ad kankretnaj situacyi. Nasamreč isnujuć davoli składanyja rasstrojstvy, źviazanyja ź piedafilijaj, i jany, jak kaža seksołah, časam patrabujuć peŭnych mier strymlivańnia.

Chimičnaja kastracyja — heta bolš humanny mietad, čym kastracyja chirurhičnaja, jana šmat dzie praktykujecca, hety mietad maje jak prychilnikaŭ, tak i tych, chto vystupaje suprać. Miedyk ličyć, što chacia b na niejki čas chimičnaja kastracyja mahła b być dla čałavieka faktaram strymlivańnia.

Seksołah tłumačyć, što ciapier nie tolki ŭ Biełarusi, ale i ŭ śviecie nazirajecca ŭsio bolš parafiličnych (źviazanych z seksualnymi adchileńniami) i, u pryvatnaści, piedafiličnych rasstrojstvaŭ. Čamu? «Dumaju, što heta źviazana ŭ cełym z ahulnasuśvietnym rostam napružańnia ŭ sacyjalnym asiarodździ z ulikam ekanamičnych, palityčnych i sacyjalnych tendencyj. Raniej ludzi z takimi zaležnaściami byli čymści abmiežavanyja, u tym liku ich strymlivała asiarodździe. Ciapier, kali napružańnia vielmi šmat, takija ludzi jaho nie vytrymlivajuć, bo ŭ ich nie vielmi dobra naładžany miechanizmy psichałahičnaj abarony, što abmiažoŭvajuć našy pavodziny. Tamu ŭ ludziej mienš mahčymaściaŭ strymlivać svaje anamalnyja pavodziny, i jany robiacca ich zakładnikami».

Ale tut jość składanaść, jakuju važna ŭličvać. Z adnaho boku, jak raskazvaje miedyk, isnuje piedafilija, i heta davoli ciažkaje rasstrojstva, a ź inšaha — sustrakajucca piedafilnyja pavodziny, jakija bolš blizkija da absesiŭna-kampulsiŭnych rasstrojstvaŭ. Piedafilnyja pavodziny — heta, chutčej, nie pra imknieńnie da dziaciej, a pra adpaviednyja dumki, jakim čałaviek sprabuje supraćstajać, naprykład, pra zaležnaść ad dziciačaj parnahrafii ci fantazij na hetuju temu, jakim čałaviek moža dać rady. Ale hetyja dumki i fantazii nikoli nie realizujucca. Davoli ciažka adroźnić piedafiliju ad piedafilnych pavodzinaŭ, i praktyčna nichto hetym nie zajmajecca.

Na dumku seksołaha, chimičnaja kastracyja apraŭdvaje siabie jak miera lačeńnia, bo na fonie źnižeńnia libida možna pravodzić psichaterapieŭtyčnuju pracu. Ź inšaha boku, heta nastolki indyvidualnaja źjava, što, na pohlad miedyka, amal niemahčyma pradkazać, ci padydzie čałavieku chimičnaja kastracyja. Jość šmat navukovych artykułaŭ, jakija dakazvajuć, što heta paśpiachovy mietad, i stolki ž artykułaŭ, pavodle jakich jon biessensoŭny i navat škodny.

«Na niekatorych ludziej preparaty chimičnaj kastracyi nie ŭpłyvajuć, jany nie panižajuć hetym ludziam libida. Taksama vielmi časta pacyjenty manipulujuć pracesam chimičnaj kastracyi: prykryvajucca im i pry hetym praciahvajuć učyniać supraćpraŭnyja dziejańni. Pry hetym ich nielha ni ŭ čym abvinavacić, bo jany byccam by lečacca.

Z adnaho boku, heta čakanaje novaŭviadzieńnie, ja razumieju jaho niekatoruju kaštoŭnaść. Ź inšaha boku, sumniavajusia, što da chimičnaj kastracyi buduć padychodzić indyvidualna ŭ kožnym kankretnym vypadku. Jakija tady buduć nastupstvy, niezrazumieła», — padsumoŭvaje seksołah.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

«Najbolš efiektyŭny mietad karekcyi». Minzdaroŭja prakamientavała prymusovaje lačeńnie piedafiłaŭ

Uvodzicca administracyjnaja adkaznaść za «prapahandu nietradycyjnych seksualnych adnosin» i biaździetnaści

Aleh Hajdukievič: My za prymusovuju kastracyju piedafiłaŭ

Kamientary4

 • Viertykal z haryzantallu
  26.06.2023
  Rychtujciesia... Budziem panižać Vašaje libida, kab mieńš ahresiŭnyja byli))
 • Mužyk
  26.06.2023
  A što budzie, kali paśla hetaha ŭkołu bachnuć vijahry?
 • Moad'dib
  26.06.2023
  A hety seksołah I. Kona čytaŭ? Biełaruskaja prafiesijnaja dumka, jak jana jość...

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →