Navuka i technałohii44

Vialikaja batareja zmoža zabiaśpiečvać enierhasiłkavańniem uvieś vaš dom amal tydzień

Novaja liniejka Solix ad amierykanskaj kampanii Anker abiacaje nazapašvalniki enierhii salidnaj jomistaści dla tych, chto dbaje pra navakolle, albo dla tych, chto nie choča całkam zaležać ad schilnych da adklučeńniaŭ centralizavanych elektrasietak.

Vyjava: Anker

Imknieńnie cyvilizavanych krain da zialonaj enierhii ruchaje technałohii napierad u hetym kirunku. Anker — amierykanski brend, najbolš viadomy svaimi kabielami i partatyŭnymi zaradnymi pryładami. Ale kampanija pastupova naroščvała svaje partatyŭnyja rašeńni dla enierhasiłkavańnia i ciapier prezientavała novuju liniejku vialikich akumulataraŭ Solix, jakaja, jak abiacajuć, zmoža padtrymlivać pracu ŭsiaho doma ŭ vypadku adklučeńniaŭ centralizavanaj enierhasietki.

Niahledziačy na ​​toje, što košt soniečnaj technałohii pastupova stanovicca bolš dastupnym dla mnohich domaŭłaśnikaŭ, jana maje svaje ŭnikalnyja prablemy, u pryvatnaści, nadziejnaść. To-bok pakul nie zaŭsiody možna być upeŭnienym, što soniečnaja panel na dachu budzie vypracoŭvać dastatkovuju kolkaść enierhii dla zadavalnieńnia vašych patreb na praciahu 24 hadzin i biez vychadnych, tamu lepš spałučać jaje akurat z akumulataram, kab nazapašvać enierhiju, kali jaje zašmat, i vykarystoŭvać, kali jaje nie chapaje.

I tut u hulniu ŭvachodzić sistema nazapašvańnia Solix, pra jakuju raskazvaje Gizmodo. Kampanija abiacaje, što ŭ nastupnym hodzie batareja budzie dastupnaja ŭ roznych jomistaściach i pamierach, pryčym samy vialiki varyjant budzie pamieram ź nievialiki chaładzilnik. Batarei taksama raspracavanyja jak modulnyja, tak što niekalki błokaŭ zmohuć być złučanyja ŭ łancužok dla zabieśpiačeńnia bolšaj mahutnaści i jomistaści pa miery nieabchodnaści: ad 5 kVt*hadz (što dastatkova dla padtrymańnia pracy doma siaredniaha pamieru ciaham niekalkich hadzin) da 180 kVt*hadz (što dastatkova dla padtrymańnia elektraenierhii ŭ domie na praciahu tydnia).

Vyjava: Anker

Heta bolš, čym jomistaść, jakuju možna dasiahnuć, naprykład, ź sistemaj Tesla Powerwall 2, jakuju možna pavialičyć maksimum da 135 kVt*hadz. Anker abiacaje, što ich reziervovaja sistema Solix, što pracuje na lityj-žaleza-fasfatnych akumulatarach i kantralujecca aparatnym i prahramnym zabieśpiačeńniem kampanii, budzie sumiaščalnaja ź isnymi i novymi soniečnymi panelami, a ŭ kančatkovym vyniku taksama zmoža zaradžać i elektramabili.

Novaja liniejka Anker Solix taksama padydzie dla budynkaŭ, na dachu jakich pa tych ci inšych pryčynach niemažliva źmiaścić soniečnuju panel. Uładalniki kvater u Jeŭropie, u jakich, naprykład, niama ŭłasnaha dachu ci zadniaha dvara, užo majuć mahčymaść nabyć bałkonnuju sistemu z soniečnaj panellu Anker Solix RS40. Znoŭ-taki firma abiacaje, što pačynajučy z nastupnaha hoda hetaja soniečnaja sistema zmoža spałučacca z modulnymi batarejami Solix Solarbank jomistaściu ad 1,6 kVt*hadz da 3,2 kVt*hadz, što zabiaśpiečyć avaryjnaje siłkavańnie na niekalki hadzin u vypadku adklučeńnia enierhii.

Adzinaje, što ŭ Anker nie raskryli nakont linii Solix, — heta toje, kolki jana budzie kaštavać. Ale, naprykład, u liniejcy partatyŭnych elektrastancyj Anker PowerHouse jość madel Anker Solix F2000, jakaja prapanuje bolš za 2 kVt*hadz enierhii za 2000 dalaraŭ, što daje prybliznaje ŭjaŭleńnie, kolki budzie kaštavać jomistaść 180 kVt*hadz.

Kamientary4

 • Green energy
  02.07.2023
  Tym časam u Biełarusi šukajuć miesca dla zachoúvańnia jadziernaha śmiećcia što płanujuć pryvozić da nas z Rasiei.
 • Džordž
  02.07.2023
  Green energy, jadziernaje śmiećcie robicca ŭ Biełarusi i zachoŭvajecca ŭ Biełarusi
 • Kazik
  02.07.2023
  Džordž, Biełaruś vypłočvaje doŭh rasiei za pabudovu stancyi, budzie padavać u rasieju elektraenierhiju, kuplaje ŭ rasiei jadziernaje paliva dla stancyi i zachoŭvaje ŭ siabie. Vydatny biznespłan!

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być4

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie17

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

Łukašenka zahadaŭ adpraŭlać na likvidacyju nastupstvaŭ urahanu palitźniavolenych17

«Pa vychadnych navat čerhi». U Minsku adkryłasia «kaśmičnaja» zona adpačynku ź biaspłatnym viarovačnym haradkom

U Lvovie stralali ŭ palityka Irynu Faryjon. Jana ŭ krytyčnym stanie18

MZS Hiermanii paćvierdziŭ infarmacyju pra śmiarotny prysud svajmu hramadzianinu ŭ Biełarusi5

Kiraŭnik «Biełsata» adkazaŭ na abvinavačańni ŭ finansavych złoŭžyvańniach na kanale

Zasnavalnik Jandeksa daŭ pieršaje intervju paśla ŭciokaŭ z Rasii. Pryznaŭ svaje pamyłki10

U Vaŭkavysku zatrymali maci i ciotku anarchista Franckieviča. Jany pryvieźli palitviaźniu pieradaču4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być4

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →