Kino

«Elemiental»: novaja dziciačaja animacyja Pixar — pra kachańnie ahniu i vady, a taksama žyćcio imihrantaŭ

Fantastyčny śviet multfilmaŭ ad Pixar pa-raniejšamu začaroŭvaje mahijaj i zachoŭvaje svaju supierzdolnaść — naturalna adlustroŭvać paŭsiadzionnaść i źviazanyja ź joj prablemy i kłopaty.

Ember and Wade in Elemental
Embier i Uejd u multfilmie «Elemiental». Šlach sapraŭdnaha kachańnia redka byvaje prostym. Fota: Disney / Pixar

Na ekrany vyjšła novaja animacyja ad studyi Pixar, jakaja daŭno zavajavała luboŭ aŭdytoryi multfilmami «Duša», «Hałavałomka», «Łuka», «Tajamnica Kako» i inšymi.

Elemiental — heta horad, dzie žyvuć pradstaŭniki čatyroch elemientaŭ-stychij: ahniu, vady, ziamli i pavietra. U centry ŭvahi dvoje: dziaŭčyna — vohnienny elemiental Embier i chłopiec — vodny elemiental Uejd. Chutka jany daviedajucca, što ŭ ich šmat ahulnaha.

Novy multfilm, pa sutnaści, ramantyčnaja kamiedyja. Pixar i raniej namiakała na ramantyku, ale heta pieršy raz, kali siužetnaja linija nastolki ramantyčnaja. Kali pryhledziecca da historyi bližej, to stanie jasna, što jana krychu šabłonnaja i ŭ siužetnych chodach film časta abapirajecca na stereatypy, a nie adychodzić ad ich. U niejkim sensie pierad nami razhortvajecca spradviečnaja historyja: dva piersanažy z roznych kultur kachajuć adno adnaho, i pačućci dapamahajuć im pieraadoleć prorvu pamiž ich «kłanami».

Ale heta jašče i historyja siamji mihrantaŭ — pažarnikaŭ Lumienaŭ, jakija pierajazdžajuć u vialiki horad u pošukach lepšaha žyćcia dla svajoj vohniennaj dački Embier.

U hetym horadzie vada, ziamla i pavietra žyvuć u bliskučym, technałahična daskanałym miehapolisie. Elemental City zapoŭnieny vodnymi šlachami hramadskaha transpartu i chmaračosami pad adkrytym niebam — amal usio ŭ horadzie sprajektavana tak, kab być dastupnym u adpaviednaści z unikalnymi patrebami žycharoŭ. Tym nie mienš vohniennych ludziej adpraŭlajuć u addaleny rajon — dalej ad tych miescaŭ, dzie jany mohuć nanieści škodu.

Tam, u hetym adviedzienym im ankłavie, Lumieny adkryvajuć kramu, dzie pradajuć zakuski i inšyja tavary. Embier raście, pracujučy ŭ kramie, i baćki kažuć joj, što adnojčy krama budzie naležać joj.

Choć Embier lubić svaich baćkoŭ i toje, što ich kruhłasutačny mahazin «Kamin» staŭ sercam vohniennaha horada, u hłybini dušy jana viedaje, što siamiejny biznes — heta nie toje, čaho jana sapraŭdy choča ŭ žyćci. Praz padaŭlenyja pačućci haračnaść dziaŭčyny časam biare nad joj vierch i prymušaje jaje stanavicca nastolki niebiaśpiečnaj, što baćki bačać: trymać jaje ŭ vohniennym horadzie siarod svaich ludziej — budzie lepš dla ŭsich (pa kantraście ź joj, jaje kachany, vodny elemiental Uejd — miakki chłopiec, jakim kirujuć pačućci i jaki płača pry luboj mahčymaści).

Ember and Wade in Elemental
«Elemiental» — ramantyčnaja historyja, jakaja taksama raspaviadaje pra žyćcio imihrantaŭ. Fota: Disney / Pixar

Multfilm zakranaje bieźlič sacyjalnych pytańniaŭ: adnosiny z baćkami, dośvied imihrantaŭ u druhim pakaleńni, praduziataść u dačynieńni da ludziej, jakija nie padobnyja da nas, rasizm i niedaskanałaść zakonaŭ. Daśledujučy hetyja temy, Pixar dapamahaje hledačam pieražyć hłybokija i miełanchaličnyja pačućci ŭ adnosinach da śvietu: sum, stratu, strach być pakinutym. Hetym važnym pačućciam nie nadajuć uvahi mnohija sučasnyja stvaralniki dziciačych zabaŭ, kali kancentrujucca tolki na «siabroŭstvie» i «nieabchodnaści dapamahać inšym».

Mastaki animacyjnaj studyi čarhovy raz demanstrujuć, što značyć spałučeńnie mastactva i technałohij. Toje, što jany robiać, — heta nie prosta vidoviščna, heta stvaraje prastoru dla ŭjaŭleńnia. Vizualnyja efiekty Elemental City pryciahvajuć uvahu, i kožnaja ź jaho detalaŭ pakazvaje, jak mocna byli natchnionyja animatary zadačaj stvareńnia horada, nasielenaha antrapamorfnymi elemientalami.

Niahledziačy na prastatu historyi, multfilm pieradaje sałodkuju, cudoŭnuju mahičnaść vydumanaha śvietu. Humar, kranalnaść i daścipnyja dyjałohi taksama śviedčać pra toje, što Pixar zachoŭvaje svaju reputacyju prafiesijanałaŭ u śfiery animacyi.

Bolš pra kino:

Dzieviać hałoŭnych kinastužak hetaha leta

U Niepale zabaranili ŭsie-ŭsie filmy Balivuda. I ŭsio z-za adnoj frazy

Klint Istvud, Fantamas i robat Ary zahavorać pa-biełarusku

Kamientary

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

Śpievaka — pastajannaha ŭdzielnika aficyjnych kancertaŭ — buduć sudzić za pratesty1

Siaredni zarobak u červieni vyras na 50 rubloŭ, ale nakolki jon adlustroŭvaje realnuju situacyju?

Dzikavicki: Kamanda «Biełsata» amal nie maje nijakaha ŭpłyvu na situacyju3

Stryžak tłumačyć, čamu suprać pieramovaŭ z łukašenkaŭcami i jakaja jaho prapanova1

Stali viadomyja padrabiaznaści sustrečy Dudy i Si Czińpina nakont režymu Łukašenki

Na tarhach u Minsku dalar z salidnym zapasam ruchnuŭ da hadavoha minimimu1

«Padrychtoŭka da Alimpijady prajšła nie tak, jak płanavała». Cimanoŭskaja raskazała, ź jakim nastrojem jedzie ŭ Paryž7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →