Navuka i technałohii

Pieršy ŭ śviecie kamiercyjny samalot z nulavym uzroŭniem vykidaŭ moža źjavicca da 2035 hoda

Nad raspracoŭkaj novych samalotaŭ na vadarodzie, jakija buduć družalubnyja da navakolnaha asiarodździa, pracuje avijakampanija Airbus.

Tri koncieptualnych samoleta iz projekta Airbus «ZEROe» Try kanceptualnych samalota z prajekta Airbus "ZEROe" Three concept aircraft from the Airbus "ZEROe" project
Try kanceptualnyja samaloty z prajekta Airbus «ZEROe». Fota: airbus.com

Jak piša Welt.de, u 2020 hodzie kampanija Airbus abjaviła, što stanie pieršym vytvorcam u śviecie, jaki ŭ 2035 hodzie zapuścić pasažyrski samalot dla palotaŭ biez škodnych vykidaŭ. Zamiest hazy ŭ baku pavinien być zamarožany vadki vadarod.

Pierachod na vadarodnyja ruchaviki razhladajecca Airbus jak «technałahičny vyklik» i «praryŭ u avijacyi». U pošukach najlepšych rašeńniaŭ u vieraśni 2020 hoda kancern prezientavaŭ try kancepcyi samalota z nulavymi vykidami, daŭšy jamu nazvu ZEROe, što značyć nul vykidaŭ.

Prademanstravanyja idei ŭklučali try madeli samalotaŭ: turbavintavy dla ŭnutranych rejsaŭ i dva turbavientylatarnych, adzin ź jakich vykanany pa schiemie «latučaje kryło». Inžyniery pavinny byli vyznačycca pamiž roznymi vidami vadarodnych ruchavikoŭ.

Ale ciapier, jak adznačaje niamieckaje vydańnie, stała zrazumieła, što nie ŭsie samaloty buduć na vadarodnych ruchavikach. Adna z madelaŭ, jakaja pavinna zamianić siońniašniaha lidara prodažu — samalot sieryi A320, budzie mieć ruchavik na sintetyčnym palivie (SAF), jaki dziakujučy novaj technałohii budzie spažyvać na 20—25% mienš ekapaliva. Košt hetaj raspracoŭki śpiecyjalisty kampanii aceńvajuć u niekalki dziasiatkaŭ miljardaŭ jeŭra.

Welt.de piša, što ŭ halinovych ekśpiertaŭ zaŭsiody byli sumnievy adnosna taho, ci padychodziać vadarodnyja samaloty dla dalokamahistralnych maršrutaŭ, asabliva z ulikam taho, što ŭ hetym vypadku pa ŭsim śviecie nieabchodna było b stvaryć infrastrukturu dla absłuhoŭvańnia samalota budučyni na vadarodzie. Jana ŭklučała b pramysłovyja vuzły blizu aeraportaŭ, dzie novyja samaloty atrymlivali b nieabchodnaje techabsłuhoŭvańnie i, hałoŭnaje, dzie vyrablałasia b zvadkavanaje vadarodnaje paliva.

ZŠA i Boeing robiać staŭku na sintetyčnaje paliva (SAF) dla źnižeńnia vykidaŭ u atmaśfieru. Adnak siońnia SAF usio jašče značna daražejšaje za hazu, a abjomy vytvorčaści jaho pakul minimalnyja.

Ale kampanija Airbus, jak jana paviedamlaje na svaim sajcie, praciahvaje raspracoŭku dźviuch technałohij ruchavikoŭ na asnovie vadarodu. Kampanija raźličvaje da 2025 hoda dasiahnuć stałaha ŭzroŭniu technałahičnaj hatoŭnaści ruchavika, jaki pracuje na vadarodnym palivie.

Zapusk abiedźviuch novych madelaŭ (z vadarodnym ruchavikom i na ekapalivie) Airbus u vytvorčaść zapłanavany na pieryjad z 2035 pa 2040 hod.

Čytajcie jašče:

U Jeŭropie raspracoŭvajuć hipierhukavy samalot, jaki źmienić pasažyrskuju avijacyju

Ryanair zakazvaje 300 samalotaŭ Boeing 737 Max 10s

Nas čakaje bolš stresaŭ u palotach: z-za źmieny klimatu turbulentnaść stanovicca bolš častaj źjavaj

Kamientary

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady3

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady

Usie naviny →
Usie naviny

Abrańnik Marharyty Laŭčuk raskazaŭ, jak paznajomiŭsia ź joj i daviedaŭsia pra dzicia9

«Niaŭžo my, vierniki Biełarusi, zasłužyli takoje pakarańnie?» Parafija začynienaha Čyrvonaha kaścioła źviarnułasia da Natalli Piatkievič5

KR padpisała miemarandum z ukrainskim fondam, zasnavalnik jakoha prasłaviŭsia frazaj «ukraincy zasłužyli vajnu»30

Bondarava nazvała Dziermanta «patłatym chłopčykam», jaki «prajaviŭ svoj łatentny homaseksualizm»15

Kolki dziaržava atrymała za eks-Mcdonald's

Učora na Biełaruś zalacieŭ rasijski šachied. Što heta było?4

Kantraktnik u Biełharadskaj vobłaści Rasii zastreliŭ troch tavaryšaŭ i ŭciok sa zbrojaj

U Kalinkavičach u 40 hadoŭ pamior praparščyk patrulna-pastavoj słužby 1

Eduardu Babaryku dadali paŭtara hoda źniavoleńnia2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady3

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady

Hałoŭnaje
Usie naviny →