Kino

U Niepale zabaranili ŭsie-ŭsie filmy Balivuda. I ŭsio z-za adnoj frazy

Skandał razhareŭsia praź film «Adypuruš», natchniony indyjskim epasam «Ramajana». «Nivodny indyjski film nie budzie dapuščany da pakazu na terytoryi municypaliteta Katmandu, pakul ź filma nie budzie vydalena heta niepažadanaja fraza», — napisaŭ mer Katmandu.

Zorki Balivuda Prabchas (źleva) i Kryci Sanon u «Adypurušy» (postar filma)

Ułady dvuch haradoŭ u Niepale zajavili, što nie dazvolać pakazu filmaŭ Balivuda datul, pakul z novaha indyjskaha filma «Adypuruš» nie budzie vydalena «nieprymalnaja» fraza.

Stvaralniki «Adypuruša» kažuć, što film natchniony induisckim epasam «Ramajana».

«Ramajana» raspaviadaje pra pieramohu induisckaha boha Ramy nad uładarom demanaŭ Ravanam paśla taho, jak toj vykraŭ jaho žonku Situ, raspaviadaje Bi-bi-si.

U filmie hałoŭnych hierojaŭ kličuć Rahchaŭ, Łankieš i Džanaki.

Meraŭ Katmandu i Pakchary aburyŭ radok, u jakim Džanaki nazyvajuć «dačkoj Indyi».

Induisty ŭ Niepale — kala 80% nasielnictva krainy — ličać, što Sita naradziłasia ŭ Džanakpury, horadzie prykładna za 220 km ad stalicy Katmandu.

Mer Katmandu Balendra Šach zajaviŭ u fejsbuku, što paprasiŭ kiraŭnikoŭ usich kinateatraŭ u horadzie spynić pakaz usich filmaŭ z Balivuda. Jon dadaŭ, što paprasiŭ stvaralnikaŭ «Adypuruša» vydalić dyjałoh.

«Nivodny indyjski film nie budzie dapuščany da pakazu na terytoryi municypaliteta Katmandu, pakul ź filma nie budzie vydalena heta niepažadanaja fraza», — napisaŭ Šach.

Indyjskaje infarmacyjnaje ahienctva ANI paviedamiła, što Dchanradž Ačarja, mer horada Pakchara, taksama paprasiŭ kinateatry spynić pakaz filma.

Suaŭtar scenaryja filma Manodž Šukła Muntašyr abviaściŭ u niadzielu, što niekatoryja dyjałohi buduć pierapisanyja i znoŭ ustaŭlenyja ŭ film, bo jany zakranuli hledačoŭ, ale niezrazumieła, ci mieŭ jon na ŭvazie hledačoŭ ź Niepała.

«Ja napisaŭ bolš za čatyry tysiačy radkoŭ dyjałohu dla «Adypuruša», ale pačućci niekatorych byli zakranutyja piaćciu radkami», — skazaŭ scenaryst.

ANI taksama paviedamiła, što pradziusar filma T-Series napisaŭ meru Katmandu, što ŭ jaho nie było namieraŭ «vyklikać jakuju-niebudź dysharmoniju».

Film «Adypuruš» krytykujuć nie tolki ŭ Niepale, ale i ŭ Indyi. Niekalki indyjskich hledačoŭ raskrytykavali jaho vizualnyja efiekty, a taksama niekatoryja dyjałohi, jakija, pa ich słovach, mocna spraščajuć piersanažaŭ tak šanavanaha indyjcami epasu.

Zakliki zabaranić film hučać u sacyjalnych sietkach ź piatnicy. Mnohija lidary indyjskaj apazicyi taksama raskrytykavali film, niekatoryja zaklikali da jaho zabarony.

Bchupieš Bahchieł, hałoŭny ministr štata Čchatysharch, jaki pradstaŭlaje apazicyjnuju partyju «Indyjski nacyjanalny kanhres», zajaviŭ, što hieroi filma pakazanyja nieprystojna, i paabiacaŭ, što štat razhledzić pytańnie ab jaho zabaronie.

Deputat ad nacyjanalistyčnaj partyi Šyŭ Siena Pryjanka Čaturviedzi skazała, što ŭ hetym filmie pra Ramu, jakoha vierniki nazyvajuć «marjada-purušatama», abo idealny mužčyna, kiniematahrafisty pierajšli ŭsie miežy dazvolenaha.

Stvaralniki filma ŭ citrach padziakavali za dapamohu niekalkim lidaram kiroŭnaj induisckaj nacyjanalistyčnaj partyi «Bcharatyja Džanata».

Hety film staŭ adnym z samych darahich u historyi indyjskaha kiniematohrafa. Jon vyjšaŭ u prakat adrazu bolš čym u šaści tysiačach kinateatraŭ. Jon byŭ adnačasova źniaty na chindzi i tełuhu i dublavany na inšyja indyjskija movy.

Film pačali aktyŭna abmiarkoŭvać u miedyja jašče niekalki miesiacaŭ tamu, u kastryčniku, kali byŭ vypuščany jaho trejler. Hledačy vyśmiejvali jaho «mulciašnuju» kampjutarnuju hrafiku i vizualnaje padabienstva z takim viadomym sieryjałam, jak «Hulnia tronaŭ».

Jak tłumačać ekśpierty, u Indyi i pa ŭsioj Paŭdniova-Uschodniaj Azii jość niekalki interpretacyj «Ramajany», u tym liku adna, jakaja ŭschvalaje ŭładara demanaŭ Ravanu, i adna, u jakoj havorycca, što Ravanu zabiŭ nie Rama, a jaho brat Łakšman.

Epas «Ramajana» — heta adzin z samych papularnych tekstaŭ u indyjskaj kultury. Viersija z komiksaŭ i televizijnaja adaptacyja epasu 1980-ch hadoŭ taksama karystalisia vialikaj papularnaściu ŭ krainie.

Kamientary

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ12

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady4

Hałoŭnakamandujučy USU raskazaŭ pra pieravahu Rasii ŭ technicy i akreśliŭ, što rabić ukraincam3

Łukašenka paprasiŭ nie nazyvać jaho haspadzinam16

Hałoŭnakamandučy USU: Va Ukrainy jość płan viartańnia Kryma, i heta realistyčna4

Surjozna? Alimpijcy buduć płavać u Sienie? Nasamreč, afihienny prajekt adradžeńnia raki8

Paniadziełak staŭ samym haračym dniom u historyi nazirańniaŭ

«Vostraŭ čyścini» kančatkova likvidujecca1

Byłuju žonku śpievaka Rusłana Muśvidasa taksama sudzili za pratesty

Palitviazień Dzianis Ivašyn prysłaŭ baćkam parady, jak pieražyć śpioku: Nijakich vychadaŭ u ciaplicu

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ12

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →