Usiaho patrochu

U Homieli na voziery znoŭ sprabujuć pasialić Vałatazaŭryka

Na homielskim Vałataŭskim voziery znoŭ ustalavali fihuru Vałatazaŭryka, ź jakoj u minułym hodzie było šmat kłopatu i śmiechu. Tamu i sioletniaja padzieja ŭžo abrasła žartami. Homielcy spadziajucca, što ŭ hetym hodzie płactykava-mietaličny šaścimietrovy plezijazaŭr nikudy nie spłyvie i nie patonie, piša «Štodzień».

Pavodle źviestak u dziaržaŭnych miedyja, ideja stvareńnia kampazicyi naležała maleńkaj dziaŭčyncy Alinie. Nibyta jana sama patelefanavała na pramuju liniju kiraŭniku administracyi Centralnaha rajona i raskazała pra toje, što niadaŭna pahladzieła film «Moj chatni dynazaŭr» pra pryhody chłopčyka Anhusa, jaki žyŭ na bierazie voziera Łoch-Nies, i zachacieła takoha ž na radzimie.

Uładam ideja spadabałasia, i jany addali jaje praktyčnaje ŭvasableńnie ŭ ruki pryvatnaj firmy, jakaja i ŭziała na siabie finansavyja vydatki. U vyniku skulpturu zrabili ź mietaličnaha karkasa, na jaki płastami nanieśli admysłovy płastyk. Zrabili heta z metaj praduchileńnia źjaŭleńnia ržy dy akiśleńnia ŭ vadzie, a samaja ciažkaja častka, hałava, była stvoranaja z elemientami bietonu.

Pa bakach ad istoty raźmiaścili vializnyja baki, jakija pavinny byli vykonvać rolu papłaŭkoŭ, jakija b nie dazvalali abjektu pierakulicca. A kab kanstrukcyja nikudy nie spłyła, da dna voziera jaje «nadziejna» prymacavali łancuhami.

Ale ŭ realnaści Vałatazaŭryk pajšoŭ na dno amal adrazu paśla ŭstalavańnia, umomant staŭšy miemam.

Na zimu Vałatazaŭryka z voziera prybrali. I voś dniami jon znoŭ źjaviŭsia na Vałataŭskim voziery. Ciapier žychary rajona dy i ŭsiaho horada robiać ledź nie staŭki z nahody taho, jakija jašče pryhody čakajuć viadomaha ŭ horadzie plezijazaŭra hetym letam.

Kamientary

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy2

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

Usie naviny →
Usie naviny

Taksistaŭ užo pačali štrafavać za vykarystańnie mašyn u asabistych metach — pa dziŭnym artykule3

Bajden nazvaŭ adzinuju ŭmovu, pry jakoj admovicca ad prezidenctva9

Adnaho z najlepšych biełaruskich trenieraŭ pa nastolnym tenisie sudziać za «sadziejničańnie ekstremisckaj dziejnaści»2

Pajšoŭ z žyćcia biełaruski vynachodnik Alaksandr Dłatoŭski

Pahladzicie, jak prykolna vyhladaje biełaruski pašpart pad ultrafijaletam13

Hety karlikavy kot z saramlivym vyhladam staŭ novaj zorkaj sacsietak5

U hateli Banhkoka znojdzieny miortvymi šeść hramadzian Vjetnama1

Nazvany śviežy miedyjanny zarobak. I jon namnoha mienšy za siaredni

Vyśvietliłasia, što pad Maskvoj patanuŭ kiraŭnik delehacyi vajskoŭcaŭ KNDR

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy2

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

Hałoŭnaje
Usie naviny →