Hramadstva11

Pravaabaroncy raskazali, kolki mihrantaŭ zahinuła na miažy Biełarusi i ES i što ciapier z tymi, chto zastaŭsia ŭ krainie

Adna z hałoŭnych biełaruskich padziej 2021 hoda — pamiežny kryzis, kali praz našu krainu ŭ ES linulisia tysiačy ŭciekačoŭ z krain Blizkaha Uschodu i Afryki. Ekśpierty Human Constanta zrabili spravazdaču pa spravach ciapierašnich tranzitnych uciekačoŭ u Biełarusi.

Siryjski ŭciakač, jaki trapiŭ u ES praź Biełaruś, pakazvaje fota vohnišča, la jakoha jon abahravaŭsia na biełaruska-polskaj miažy. Fota: AP Photo / Michele Tantussi

Pravaabaroncy arhanizacyi Human Constanta manitorać pamiežny kryzis u Biełarusi z 2021 hoda. Samaja śviežaja spravazdača ekśpiertaŭ raskazvaje pra spravy tranzitnych uciekačoŭ pa stanie na 2022 hod. Pravaabaroncy adznačajuć, što atrymlivać infarmacyju dla ich niaprosta: jany nie majuć fizičnaha dostupu da ŭciekačoŭ na terytoryi Biełarusi, taksama nie mohuć trapić u pamiežnuju pałasu ŭ našaj krainie i vymušanyja, takim čynam, karystacca biełaruskaj aficyjnaj statystykaj.

Pavodle pravaabaroncaŭ, u Biełarusi dahetul składana atrymać status uciekača ci mižnarodnuju abaronu: adpaviednaja pracedura nieprazrystaja i niaprostaja, uciekačam z peŭnych krain aŭtamatyčna admaŭlajuć u razhladzie ich zajavaŭ. Naprykład, u minułym hodzie status uciekača atrymali tolki 19 čałaviek, dadatkovuju abaronu terminam na hod — 1540 čałaviek (ź ich 1517 ukraincaŭ). Pravaabaroncy tłumačać heta ihnaravańniem prablemy z boku dziaržavy. Jany padkreślivajuć, što ŭ 2022 hodzie status uciekača zaprasili 2571 čałaviek — heta ŭ piać razoŭ bolš, čym u 2021-m, to-bok častka tranzitnych uciekačoŭ zastajucca ŭ Biełarusi. U našaj krainie fiksujucca vypadki vydvareńnia ŭciekačoŭ u krainy, dzie im pahražajuć katavańni i śmierć, dzie majuć miesca vajennyja kanflikty.

Taksama Human Constanta źviartaje ŭvahu na prablemu źniknieńnia i śmierciaŭ ludziej na miažy. Atrymać dakładnyja danyja pra heta niaprosta: ekśpierty źbirajuć infarmacyju ad biełaruskaha DPK (Dziaržaŭnaha pamiežnaha kamiteta) i ad pamiežnikaŭ susiednich krain, ale sumiaścić źviestki ŭ adzinaje cełaje składana ŭ tym liku i praz toje, što pamiežniki našych susiedziaŭ aśviatlajuć prablemu kankretna na svajoj častcy našaj sumiesnaj miažy.

Na kaniec 2022 hoda DPK kazaŭ pra 17 ciełaŭ, znojdzienych u biełaruskim pamiežžy, pa stanie na 7 červienia da ich dadałosia jašče 16 ciełaŭ. Pravaabaroncy dapuskajuć, što zahinułych jašče bolš, prosta niekatoryja ŭciekačy pamirajuć u kvaterach. Heta moža być źviazanaje ź ciažkaściami ź miedycynskaj dapamohaj: u mihrantaŭ zakančvajucca terminy vizy i strachoŭki, i tamu navat terminovaja miedycynskaja dapamoha dla ich robicca płatnaj. Pravaabaroncy zhadvajuć historyi pra žančyn, jakija navat bajalisia jechać u balnicu padčas rodaŭ praz čutki, što ŭ ich adbiaruć dziaciej (takich vypadkaŭ nie zafiksavana).

Jak dziaržava padtrymlivaje ŭciekačoŭ? Pa zakonie, jak raskazvaje Human Constanta, im naležyć adnarazovaja finansavaja dapamoha ŭ pamiery 1 bazavaj vieličyni (na siońnia heta 37 rubloŭ), astatniaja dapamoha dastupnaja pa zapycie. Čałavieka mohuć skiravać u adpaviedny centr raźmiaščeńnia, ale ich u Biełarusi zastałosia tolki dva, i kolkaść miescaŭ u ich — kala 50. Uciekačy mohuć paprasić dapamohu na pakryćcio samastojnaha pražyvańnia, jana składaje nie bolš za 10 bazavych vieličyń u miesiac (370 rubloŭ), i čynoŭniki mohuć nie vydzialać hetyja srodki. Jašče ŭciekačy mohuć adzin raz atrymać da 5 bazavych vieličyń (185 rubloŭ) na ježu i pryblizna stolki ž na adzieńnie. Nie ŭsie ź ich hatovyja žyć na hetyja hrošy i čakać razhladu zajavaŭ.

Pa infarmacyi Human Constanta, u 2022 hodzie biełaruskija pamiežniki praciahvali padšturchoŭvać ludziej da nielehalnaha pierachodu miažy ci adkryta prymušali heta rabić. Kali ž sproby pierajści takim čynam miažu nie byli paśpiachovymi, tranzitnyja ŭciekačy zastavalisia ŭ lesie i sprabavali vyžyć bieź ježy, vady, prytułku i dostupu da miedycynskaj dapamohi.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

«Niemcy ličyli nas Sibirju». Historyja biełaruskaj emihrantki, jakuju žyćcio na čužynie navučyła inačaj usprymać śviet

«Ad biełaruskaha režymu ŭciakajuć i studenty, i kiraŭniki teatraŭ». Jak niasuć słužbu i kaho bačać litoŭskija pamiežniki na miažy ź Biełaruśsiu

«Ich bili i nie davali viartacca». Minčanka vyratavała siamju kurdaŭ, jakija 22 dni prabyli na biełaruska-polskaj miažy

Kamientary1

  • I tak budzie zaŭsiody
    19.06.2023
    Ci šmat kaho z vas, biełarusy, chvaluje heta, tolki ščyra?! Heta i jość vam adkaz čamu śviet nie chvaluje što ŭ nas byŭ zabity Tarajkoŭski, Bandarenka dy jašče 2 ci 3 dziasiatki pratestoŭcaŭ. Balić tolki svaje, chvaluje tolki svaje.

Błohierku ź dziciom nie puścili ŭ restaran «na minskich Patrykach». Čakajcie, dzie?5

Błohierku ź dziciom nie puścili ŭ restaran «na minskich Patrykach». Čakajcie, dzie?

Usie naviny →
Usie naviny

Łukašenka achviaravaŭ ministram: jak i za što pazbaŭlalisia ad samych važnych čynoŭnikaŭ jaho sistemy

Eduardu Babaryku prysudzili dadatkova bolš, čym paŭtara hoda1

Kolki biełarusaŭ chočuć mieć dziaciej, a kolki ŭchvalajuć razvody7

Pa Viciebsku prakaciŭsia brazilski karnavał. Voś jak heta vyhladała ŠMAT FOTA44

Jak za 20 kiłamietraŭ ad Biełarusi prachodzić fiestyval Tutaka ŠMAT FOTA12

Iłan Mask: Mianie dvojčy sprabavali zabić za apošnija vosiem miesiacaŭ7

«Ja nienavidžu respublikancaŭ, ja nienavidžu Trampa». U sacsietkach virusicca fejkavaje videa ad nibyta strałka ŭ Trampa8

Pad Brestam prachodzić džyp-fiestyval ŠMAT FOTA2

U Staŭbcoŭskim rajonie matacykł trapiŭ pad ciahnik — zahinuli dva čałavieki1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Błohierku ź dziciom nie puścili ŭ restaran «na minskich Patrykach». Čakajcie, dzie?5

Błohierku ź dziciom nie puścili ŭ restaran «na minskich Patrykach». Čakajcie, dzie?

Hałoŭnaje
Usie naviny →