Sport

Zbornaja Ukrainy pa plažnym futbole admoviłasia ad udziełu ŭ adbory da čempijanatu śvietu z-za dopusku Biełarusi

Asacyjacyja plažnaha futboła Ukrainy zrabiła zajavu ŭ suviazi z dopuskam zbornaj Biełarusi da ŭdziełu ŭ adbory da čempijanatu śvietu.

Zbornaja Ukrainy pa plažnym futbole. Fota: beachsoccer.com

«Praciahvajem temu jeŭrapiejskaj kvalifikacyi da čempijanatu śvietu pa plažnym futbole 2023 hoda ŭ AAE. Jak vidać z papiaredniaha rehłamientu pracedury losavańnia, jaki BSWW pasyłała raniej, asobnym punktam paznačana, što ŭ adbory na mundyjal nie buduć udzielničać kraina-terarystka Rasija i jaje saŭdzielnica Biełaruś.

Ale pierad praceduraj losavańnia Mižnarodnaja fiederacyja plažnaha futboła (niahledziačy na aficyjnyja listy z hetaj nahody) viarnuła ŭ śpis kamand-udzielnic Biełaruś, jakaja patrapiła ŭ hrupu D.

Tamu zbornaja Ukrainy pa plažnym futbole admaŭlajecca ŭdzielničać u jeŭrapiejskim adbory ŭ ČS—2023 u Baku», cytuje zajavu ŭkrainskaj fiederacyi «Trybuna».

Kamientary

Prapahanda pakazała film pra Kryhiera. Ź jaho vynikaje, što niemca moh padstavić KDB, a pytańniaŭ bolej, čym adkazaŭ2

Prapahanda pakazała film pra Kryhiera. Ź jaho vynikaje, što niemca moh padstavić KDB, a pytańniaŭ bolej, čym adkazaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ27

Sikorski: Biełaruś viedaje, što treba zrabić, kab adnosiny palepšali5

Siońnia pačynajuć sudzić 24-hadovuju minčanku za ŭdzieł u akcyi pratestu

Zvarot Bajdena da nacyi nahadvaŭ pachavalny marš — Bild

U Biełarusi źmianili praviły abmienu valut. Try hałoŭnyja novaŭviadzieńni

Suprać mamy anarchista Franckieviča, asudžanaha na 16 hadoŭ kałonii, zaviali kryminalnuju spravu1

Stała viadoma, dzie buduć vučycca studenty zakrytych pryvatnych VNU1

Stryžak raskazaŭ, ci maje prezidenckija ambicyi6

«Dačka Mara płakała ad hora». U Maładziečnie družalubny łabrador niečakana dla ŭsich źjeŭ nutryju Kapibaru — usieahulnuju lubimicu11

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Prapahanda pakazała film pra Kryhiera. Ź jaho vynikaje, što niemca moh padstavić KDB, a pytańniaŭ bolej, čym adkazaŭ2

Prapahanda pakazała film pra Kryhiera. Ź jaho vynikaje, što niemca moh padstavić KDB, a pytańniaŭ bolej, čym adkazaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →