Vajna3232

Ždanaŭ: Kali połk Kalinoŭskaha vyrašyć zajści ŭ Biełaruś, Ukraina jamu dapamoža

Pra mahčymyja nastupstvy ŭkrainskaha kontrnastupu dla Biełarusi raspavioŭ viadomy ŭkrainski vajskovy ekśpiert Aleh Ždanaŭ.

Aleh Ždanaŭ Oleh Ždanov Oleh Zdanov
Aleh Ždanaŭ ličyć, što biełaruskaja prablema dla Ukrainy staić na druhim miescy paśla Rasijskaj Fiederacyi. Skryn videa jutub-kanała «Para!»

U efiry jutub-kanała «Para!» ekśpiert adznačyŭ, što ad kontrnastupu Ukrainy, pra padrabiaznaści padrychtoŭki jakoha ničoha nie paviedamlałasia, možna čakać roznych niečakanych padziej. Niahledziačy na toje, što na siońnia linija abarony rasijskich vojskaŭ prarvanaja ŭ čatyroch miescach, nielha skazać, dzie budzie naniesieny hałoŭny ŭdar.

«Ciapier usio trymajecca ŭ tajamnicy. Hałoŭnaja meta — kab rasijskaje kamandavańnie nie viedała, kudy nakiroŭvać svaje reziervy».

«Situacyja va Ukrainie moža pasłužyć tryhieram dla padziej u Biełarusi»

«My viedajem, što Biełaruś mocna razzbroiłasia. Prajšła častkovaja demilitaryzacyja. Zapasy bojeprypasaŭ u 130 tysiač ton, što vielmi istotny pamier, biełaruskaja armija pieradała rasijskaj. Siońnia rastuć košty navučańnia rasijskich mabilizavanych u biełaruskich navučalnych centrach. Heta asłablaje Uzbrojenyja siły.

Da taho ž nastroj hramadzianskaha nasielnictva i samich vajskoŭcaŭ biełaruskaj armii mohuć spravakavać niepradbačanyja padziei», — adznačyŭ ekśpiert.

«Kali połk Kalinoŭskaha vyrašyć zajści ŭ Biełaruś, Ukraina jamu dapamoža»

Ždanaŭ vykazvaje dumku ab tym, što kardynalnym tryhieram źmien u Biełarusi moža pasłužyć rašeńnie pałka Kalinoŭskaha paśla zaviaršeńnia aktyŭnaj fazy kontrnastupu zajści na terytoryju Biełarusi, jak heta zrabiŭ Ruski dobraachvotnicki korpus. Pry hetym biełaruskim dobraachvotnikam, miarkuje Ždanaŭ, dapamoža ŭkrainski bok.

«My damovilisia z lehijonam «Svaboda Rasii» i z [Ruskim] dobraachvotnickim korpusam. My dapamahajem kansultacyjami, pieradajom danyja raźviedki. Padrabiaznaści mnie nieviadomyja, bo heta nie adkrytaja infarmacyja. Ale, jak možna zrabić vysnovu sa słoŭ hienierała Budanava, u nas jość supraca z hetymi padraździaleńniami. Čamu b nie dapamahčy biełaruskim padraździaleńniam».

Ždanaŭ ličyć, što kali budzie pryniata rašeńnie ab kardynalnym vyrašeńni pytańnia z Łukašenkam, to, chutčej za ŭsio, buduć vykarystoŭvacca ŭnutranyja resursy.

Treniroŭki kalinoŭcaŭ. Fota: połk Kalinoŭskaha

«Buduć damaŭlacca ź miascovymi elitami. Buduć stvarać peŭnyja ŭmovy i vyrašać pytańnie znutry. Bo kali havaryć pra źniešniaje ŭmiašalnictva, treba mieć na ŭvazie, što rasijski vajskovy patencyjał bazujecca na jadziernaj zbroi. Tamu Zachad nie budzie lišni raz dražnić Rasijskuju Fiederacyju. Budzie ŭsio rabić tak, kab heta vyhladała jak unutrany praces»,

— ličyć vajskovy ekśpiert.

Ci mahčyma apieracyja pa demilitaryzacyi Biełarusi

Vajskovy ekśpiert padzialaje dumku ab tym, što paśla zakančeńnia vajny krainy Zachadu buduć namahacca demilitaryzavać Biełaruś, kab u Biełarusi ŭstanaviłasia demakratyja i kraina stała bolš pradkazalnaj.

Pry hetym jon źviartaje ŭvahu na toje, što adnosna Rasii isnujuć adroźnieńni pamiž pamknieńniami Ukrainy, jakaja žadaje adnaŭleńnia terytaryjalnaj cełasnaści, i krainami Zachadu i ZŠA, jakija žadajuć maksimalnaha źnižeńnia vajskovaha patencyjału Rasijskaj Fiederacyi.

«Na žal, Biełaruś pry siońniašniaj uładzie vystupaje satelitam Rasijskaj Fiederacyi, tamu ja dumaju, što i na jaje buduć taksama raspaŭsiudžvacca pracesy, jakija nakiravanyja na Rasiju. U tym sensie, što kali budzie pravodzicca demilitaryzacyja i denacyfikacyja Rasijskaj Fiederacyi, jakaja ŭžo častkova idzie, to hetyja pracesy zakranuć i Biełaruś. Nichto nie zachoča mieć ahulnuju miažu z krainaj, jakaja niasie patencyjnuju pahrozu nacyjanalnaj biaśpiecy»,

— adznačyŭ Ždanaŭ.

Kali mohuć pačacca pracesy siłavoha ŭździejańnia na Biełaruś

Ždanaŭ źviazvaje pačatak siłavoha ŭździejańnia na Biełaruś z zaviaršeńniem aktyŭnaj fazy bajavych dziejańniaŭ va Ukrainie i adznačaje:

«NATA budzie maksimalna dystancyjavacca ad hetaha pracesu, bo ŭ vypadku, kali jano ŭmiašajecca, heta budzie aznačać pačatak suśvietnaj vajny. Tamu Ukraina tolki svaimi siłami pravodzić apieracyju pa demilitaryzacyi Rasii. Pakul my nie skončym z Rasijskaj Fiederacyjaj, na žal, vieści baraćbu na dva fronty my dakładna nie zmožam. A voś paśla zaviaršeńnia aktyŭnaj fazy bajavych dziejańniaŭ va Ukrainie, možna raźviarnucca na poŭnač».

Ekśpiert adznačaje, što biełaruskaja prablema dla Ukrainy staić na druhim miescy paśla Rasijskaj Fiederacyi. Heta jon tłumačyć dastatkova vialikaj terytoryjaj krainy i značnaj praciahłaściu supolnaj miažy jak z Ukrainaj, tak i ź inšymi krainami Zachadu. Z hetaha punktu hledžańnia, Biełaruś — dobry płacdarm dla pahrozy Jeŭropie i NATA.

Tamu, na pohlad Ždanava, Pucin i namahajecca maksimalna militaryzavać Biełaruś. Tamu jon i raźmiaščaje tut taktyčnuju jadziernuju zbroju. Heta prymušaje NATA rabić adpaviednyja kroki — unieści Biełarusi ŭ pieralik celaŭ dla pieršaha ŭdaru.

Čamu Pucin i Łukašenka tak časta sustrakajucca?

Ždanaŭ ličyć, što zadača numar adzin u Pucina — palityčnaje pahłynańnie Biełarusi.

«Jon choča harantyj, što ŭ Biełarusi nie budzie miesca dla manieŭru. Źviarnicie ŭvahu, u apošnija miesiacy ŭ rytorycy Pucina pastajanna prysutničaje Sajuznaja dziaržava. Jon nijak nie moža supakoicca i choča zaviaršyć abjadnańnie i adnavić Sajuznuju dziaržavu».

Na pohlad ekśpierta, adzinaje, što siońnia ratuje Biełaruś ad takoha kančatkovaha pahłynańnia z boku Rasii, — heta Ukraina.

«U Rasijskaj Fiederacyi na siońnia nie chapaje sił i mahčymaściaŭ dla taho, kab prychavana akupavać terytoryju Biełarusi i ŭvieści vojski»,

— havoryć Ždanaŭ i dadaje, što, na jaho dumku, z pastaŭkaj jadziernaj zbroi mohuć być zatrymki, bo jaje raźmiaščeńnie budzie patrabavać nakiravańnia ŭ Biełaruś vialikaj kolkaści vojskaŭ pad vyhladam jaje achovy. Ale takich vojskaŭ Rasija nie maje, bo jany ŭsie znachodziacca na froncie.

«Jak my možam bačyć, jany navat admovilisia ad abarony ŭłasnych abłaściej. Nie źniali vojski z frontu dla pierakidvańnia ŭ Biełharodskuju, Kurskuju, Branskuju vobłaści. Jany tam farmujuć terytaryjalnuju abaronu i vykarystoŭvajuć astatni rezierv — padraździaleńni śpiecnaza»,

— vykazvaje svoj punkt pohladu aŭtarytetny vajskovy ekśpiert.

Čytajcie jašče:

Kiraŭniki Pałka Kalinoŭskaha pahavaryli sa Śviatłanaj Cichanoŭskaj i «danieśli svaju pazicyju»

«Połk Kalinoŭskaha pryjdzie vyzvalać Biełaruś — ty budzieš rady»? Što pytajucca i što hladziać u telefonie — raskazvaje čałaviek, jaki niadaŭna prachodziŭ miažu

Kiraŭnik «Paspalitaha rušeńnia» raskazaŭ, čyje zahady jany hatovyja vykonvać i z kim kantaktujuć

Kamientary32

 • pytańniečka
  16.06.2023
  ź jakoj metaj siudy pojdzie Ukraina?
 • ;-)
  16.06.2023
  Słava Ukraini! Žyvie Biełaruś! ŠOS!
 • spačatku svajo viarnicia ŭzad
  16.06.2023
  — vykazvaje svoj punkt pohladu aŭtarytetny vajskovy ekśpiert.

  a što - Krym, Danbas užo ŭsio ? pieraharnuli staronku ?

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →