Fota ilustracyjnaje

Fota ilustracyjnaje

Pavodle infarmacyi asacyjacyi enierhietyčnaj pramysłovaści Hiermanii, u 2022 hodzie z dapamohaj centralizavanaha ciepłazabieśpiačeńnia aciaplałasia prykładna kožnaja siomaja chatniaja haspadarka.

Pry hetym jaho dola značna adroźnivałasia ŭ Zachodniaj i Uschodniaj Hiermanii. Na zachadzie krainy centralizavanaje ciepłazabieśpiačeńnie składała kala 9%, a na ŭschodzie — kala 30%.

U toj ža čas u Biełarusi ŭ 2020 hodzie amal 48% ciepłavoj enierhii vypracoŭvałasia na CEC ahulnaha karystańnia. U Minsku dola centralizavanaha ciepłazabieśpiačeńnia składała kala 90%.

U Hiermanii amal kožnaja druhaja chatniaja haspadarka aciaplajecca pryrodnym hazam, za im idzie mazut — krychu mienš za 25%. Na dolu centralizavanaha ciepłazabieśpiačeńnia prypadaje 14%. Dola aciapleńnia ad elektryčnaści i ciepłavych pompaŭ składaje mienš za 3%.

Jak piša vydańnie Augsburger Allgemeinen, u intaresach abarony klimatu fiederalny ŭrad Hiermanii na minułym tydni abviaściŭ ab adychodzie ad hazavych i alejnych sistem aciapleńnia. Urad płanuje, što z 2024 hoda kožnaja novaŭstalavanaja sistema budzie pracavać na 65% ad adnaŭlalnych krynic enierhii, jakija buduć pradukavacca «technałahična niejtralnym» sposabam.

Takim čynam, paśla 1 studzienia 2024 hoda budzie dazvolena ŭstaloŭvać alejnyja i hazavyja sistemy aciapleńnia, ale tolki pry ŭmovie, što ŭ budučyni jany buduć atrymlivać nie mienš za 65% «zialonych» hazaŭ, naprykład, bijamietan, abo alej z adnaŭlalnaj syraviny.

Zhodna z novym zakonaprajektam, zamiena sistem aciapleńnia pavinna stać «centralnym krokam» na šlachu da niejtralizacyi parnikovych hazaŭ u Hiermanii.

Novy zakonaprajekt praduhledžvaje pierš za ŭsio vykarystańnie ciepłavych pompaŭ. Dla ich ustalavańnia staryja damy nieabchodna hruntoŭna ŭciaplać. Heta pryviadzie da vydatkaŭ u dziasiatki tysiač jeŭra, jakija lahuć na plečy ich uładalnikaŭ.

Ale jość vyjście. Tyja, chto moža padklučyć svoj dom da sietki centralizavanaha ciepłazabieśpiačeńnia, mohuć paźbiehnuć hetych vydatkaŭ. Kali pastaŭščyk enierhii maje namier pašyryć pastaŭki centralizavanaha ciepłazabieśpiačeńnia, zacikaŭlenyja ŭładalniki budynkaŭ pavinny być vyzvalenyja ad abaviazku stavić sistemu aciapleńnia, jakaja adpaviadaje 65-pracentnamu patrabavańniu dla adnaŭlalnych krynic enierhii.

U zakonaprajekcie adznačajecca:

«Ciepłavyja sietki treba značna pašyryć, kab realizavać klimatyčna niejtralnaje ciepłazabieśpiačeńnie, maksimalna ekanamična efiektyŭnaje dla nacyjanalnaj ekanomiki, a kolkaść budynkaŭ, padłučanych da ciepłavych sietak, treba značna pavialičyć».

Urad stavić pierad saboj metu značna pavialičyć dolu chatnich haspadarak, padklučanych da sistem centralizavanaha ciepłazabieśpiačeńnia. Płanujecca, što kožny hod budzie padklučacca 100 000 kvater, a heta aznačaje, što da 2045 hoda kala 30 pracentaŭ budynkaŭ buduć aciaplacca centralizavanym ciepłazabieśpiačeńniem.

Dla taho, kab heta ŭdałosia, harady pavinny raspracavać ciepłavoje płanavańnie. Municypalitety z nasielnictvam bolš za 100 tysiač čałaviek pavinny paśpieć zrabić heta da kanca 2026 hoda, municypalitety z nasielnictvam bolš za dziesiać tysiač čałaviek — da kanca 2028-ha.

Ekśpierty ličać, što pry peŭnych umovach da 2050 hoda mahčyma ŭ try razy bolš padłučeńniaŭ da ciepłavych sietak, čym siońnia. Kali ciapier 6 miljonaŭ z 43 miljonaŭ žyłych pamiaškańniaŭ aciaplajecca z dapamohaj centralizavanaha ciepłazabieśpiačeńnia, to ŭ budučyni hetaja ličba moža ŭzraści da 18—20 miljonaŭ, asabliva ŭ šmatkvaternych damach u haradach i hustanasielenych rajonach.

«Centralizavanaje ciepłazabieśpiačeńnie — heta kluč da vyrašeńnia prablemy klimatyčna niejtralnych haradoŭ u Hiermanii», — kaža namieśnik dyrektara niamieckaj Asacyjacyi pa enierhaefiektyŭnaści dla sistem aciapleńnia, astudžeńnia i sumiesnaj vytvorčaści ciapła i elektraenierhii (AGFW) Džon Miler (John Miller).

Adnak pašyreńnie sietki centralizavanaha ciepłazabieśpiačeńnia patrabuje vykanańnia mnostva papiarednich umoŭ i kaštuje doraha. Treba pabudavać novyja elektrastancyi, prakłaści darohi i truby. Inviestycyi dla hetaha musiać być vializnyja, tamu municypalnaje kamunalnaje abjadnańnie patrabuje ad fiederalnaha ŭrada finansavańnia pamieram try miljardy jeŭra ŭ hod da 2035 hoda.

Čytajcie jašče:

Čynoŭniki śćviardžajuć, što minčuki płaciać za aciapleńnie tolki 20%

Niemcy nie padtrymlivajuć čatyrochdzionny pracoŭny tydzień

U Niamieččynie zvolnili žonku Šrodera paśla śviatkavańnia imi 9 Maja ŭ pasolstvie Rasii

Клас
13
Панылы сорам
7
Ха-ха
2
Ого
6
Сумна
3
Абуральна
8

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?