Hramadstva

Aktyvistu niezaležnaha prafsajuza na «Hrodna Azocie» prysudzili čatyry hady kałonii

U Hrodzienskim abłasnym sudzie vyniesieny prysud aktyvistu prafsajuznaj arhanizacyi BNP na AAT «Hrodna Azot» Maksimu Sieniku.

Palitviaźnia abvinavacili pa niekalkich artykułach Kryminalnaha kodeksa: abraza Łukašenki (č. 1 art. 368 KK), sadziejničańnie ekstremisckaj dziejnaści (č. 1 art. 361-4 KK i č. 1 art. 361-2 KK). Sudovy praces vioŭ sudździa Mikałaj Račynski, piša «Viasna».

Jak paviedamlali praŭładnyja telehram-kanały, Maksim Sienik «prytrymlivaŭsia apazicyjnych pohladaŭ i ŭdzielničaŭ u akcyjach pratestu ŭ 2020 hodzie. Taksama jon byŭ siabram niezaležnaha prafsajuza AAT «Hrodna Azot». Trapiŭšy pad upłyŭ lidara stačkama «Hrodna Azot» Juryja Ravavoha, pieradavaŭ infarmacyju, jakuju toj raźmiaščaŭ u zamiežnych miedyja».

Taksama jon nibyta abražaŭ u telehram-kanałach Łukašenku, rabotnikaŭ orhanaŭ ułady, milicyjantaŭ i pieradavaŭ pry hetym infarmacyju telekanału «Biełsat».

Užo kala dziasiatka prafsajuznych aktyvistaŭ asudžana pa kryminalnych artykułach.

Kamientary

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być1

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

U Lvovie stralali ŭ palityka Irynu Faryjon. Jana ŭ krytyčnym stanie18

MZS Hiermanii paćvierdziŭ infarmacyju pra śmiarotny prysud svajmu hramadzianinu ŭ Biełarusi5

Kiraŭnik «Biełsata» adkazaŭ na abvinavačańni ŭ finansavych złoŭžyvańniach na kanale

Zasnavalnik Jandeksa daŭ pieršaje intervju paśla ŭciokaŭ z Rasii. Pryznaŭ svaje pamyłki10

U Vaŭkavysku zatrymali maci i ciotku anarchista Franckieviča. Jany pryvieźli palitviaźniu pieradaču4

Pra što maŭčaŭ Piotra Sierhijevič2

U Minsku ŭčora zatapiła sałon pryhažości. Jon całkam syšoŭ pad vadu VIDEA1

Andreju Kudziku ź Vilejki dali jašče čatyry hady kałonii1

U Dniapry ŭ rybie zavioŭsia strašny parazit. Pierachodzić na čałavieka!1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być1

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →