Hramadstva1515

Łatuška pryznaŭsia, što sam źliŭ «čorny śpis» artystaŭ dla publikacyi, kali byŭ ministram

U intervju jutub-kanału supolnaści «Sumlennyja ludzi» kolišni ministr kultury Biełarusi Pavieł Łatuška paviedamiŭ, što ŭ tyja časy mienavita jon niepasredna paspryjaŭ tamu, kab śpis artystaŭ, jakim była zabaroniena hastrolnaja dziejnaść u Biełarusi, staŭ viadomy hramadskaści.

Pavel Latushka Pavieł Łatuško
Pavieł Łatuška. Fota Ofisa Śviatłany Cichanoŭskaj

«Jon byŭ raniej pieradadzieny ŭ internet. Mahu navat pryznacca, što kopiju hetaha śpisa ja pieradaŭ tym ludziam, jakija paźniej jaho apublikavali», — zajaviŭ Łatuška.

Ciapierašni namieśnik staršyni Abjadnanaha pierachodnaha kabinieta i kiraŭnik Nacyjanalnaha antykryzisnaha ŭpraŭleńnia taksama dadaŭ, što śpis składaŭsia ŭ Administracyi Łukašenki, jaho razdavali tam u razdrukavanym vyhladzie na naradzie. U abłvykankamy i bujnyja dziaržustanovy rassyłali ŭ vyhladzie daručeńnia Administracyi.

Łatuška miarkuje, što śpis składali supracoŭniki KDB, a ŭ Administracyi jaho kuryravała sumna viadomaja čynoŭnica ad kultury Iryna Dryha. 

Sam Łatuška, jaki byŭ ministram kultury ŭ 2009—2012 hadach, nibyta vystupaŭ suprać abmiežavańniaŭ dla artystaŭ, a paźniej publična zaklikaŭ skasavać «čornyja śpisy».

Kamientary15

 • Acab
  12.06.2023
  Ministar śpievaŭ i skokaŭ nia vinavaty, adno vykonvaŭ zahad.
  Całkam pierakuŭsia, asensavaŭ pamyłki, nadal cenzuravaćmie adno z metaj achovy ladaščych mazhoŭ ad Ostazyjskaje prapahandy.
 • Acab
  12.06.2023
  Ale ž zahartavanyja štychi ŭznačalvajuć prahresyviski sacyjalistyčny supraciŭ! Tanki (tankie) ŭ besesery dryžać, što supraciŭniki cenzury, antymilicyjanty-palihrafolahi i dyplamavanyja pierakładnicy z anhielskaje ź imi zrobiać
 • Acab
  12.06.2023
  Mahu navat pryznacca, pasypaŭ piercam špicavu kryvianku, sabaka ašaleŭ ad horyčy, letaŭ pa padvorku, brachaŭ, praz što ŭ Sašy, Vici i Mikołki małodšaha potym mocna baleła hałava.

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?14

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask31

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?14

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →