Hramadstva11

Bieraściejec abraziŭ dvuch amapaŭcaŭ i atrymaŭ try miesiacy aryštu

U sudzie Maskoŭskaha rajona Bresta 16 maja asudzili Hienadzia Darožkina pavodle art. 369 (abraza pradstaŭnika ŭłady) Kryminalnaha kodeksa. Sudździa Jaŭhien Brehan pryznačyŭ Hienadziu try miesiacy aryštu, piša «Viasna».

Hienadzia abvinavacili ŭ tym, što jon u studzieni 2022 hoda ŭ telehram-kanale pakinuŭ abraźlivy kamientar u adras namieśnika kamandzira apieratyŭnaj roty pa ideałahičnaj rabocie i kadravym zabieśpiačeńni atrada milicyi asobaha pryznačeńnia UUS Bresckaha abłvykankama R. Taksama Hienadź u lutym taho ž hoda pakinuŭ abraźlivy kamientar pad fotazdymkam u telehram-kanale ŭ adras supracoŭnicy apieratyŭnaj roty atrada milicyi asobaha pryznačeńnia UUS Hrodzienskaha abłvykankama B.

Mužčyna całkam pryznaŭ svaju vinu i raskajaŭsia ŭ ździejśnienym.

Taksama sud pryznačyŭ spahnać z Hienadzia ŭ jakaści maralnaj škody 2000 rubloŭ na karyść milicyjantki B., 200 rubloŭ z ulikam raniej spłočanych srodkaŭ na karyść milicyjanta R. U mužčyny kanfiskavali mabilny telefon jak srodak ździajśnieńnia złačynstva.

Kamientary1

  • Eeer Biejeie
    09.06.2023
    A abražanyje Er i Bie eta chto?

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom12

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom

Usie naviny →
Usie naviny

«Dzieci hulali, a źmiaja płavała ŭ łužynie». U rajonie Barysava našeście hadziuk — kamunalniki nie reahujuć5

Pierasadžvacca ŭ inšy aŭtobus u čarzie na miažy bolš nielha? Zdajecca, tak3

Łukašenka prapanavaŭ adsiakać ruki tym, chto kradzie ŭ sielskaj haspadarcy6

Akademija navuk raspracavała instrukcyju pa źniščeńni «ekstremisckich» knih u biblijatekach11

«Zasnuli na Kalinoŭskaha, pračnulisia na Mašerava». U Kobrynie za noč prybrali pakazalniki z proźviščam Kalinoŭski VIDEA2

Hramadzianina Hiermanii prysudzili ŭ Biełarusi da rasstrełu15

Źnikłaha ŭ Polščy biełarusa znajšli ŭ Varšavie źbitym i biez dakumientaŭ10

«Vada pranikła ŭnutr, zapoŭniła sałon mnie pa pojas, ruki treślisia». Chto taja dziaŭčyna z zapaminalnaha fota minskaha patopu3

U Biełarusi pačałasia pieradvybarčaja ahitacyja za Łukašenku FOTAFAKT32

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom12

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom

Hałoŭnaje
Usie naviny →