Hramadstva2020

Maćviej Kuprejčyk: Z Azaravym adyšło dva čałavieki. Supracoŭniki «Bajpoła» hatovyja prajści niezaležny palihraf

«Bajpoł» raskałoŭsia: kiraŭnik arhanizacyi Alaksandr Azaraŭ zvolniŭ supracoŭnikaŭ, jakija admovilisia prachodzić palihraf, a jany ŭ svaju čarhu zvolnili jaho za admovu dać finansavuju spravazdaču. Z vusnaŭ Azarava ŭ suviazi z hetym kanfliktam čaściej za ŭsio hučała imia Maćvieja Kuprejčyka: jon i finansavyja spravazdačy patrabavaŭ, i na palihraf nie pajšoŭ, i nibyta skraŭ paroli ad sacsietak «Bajpoła». Azaraŭ navat zaklikaŭ biełarusaŭ pisać Kuprejčyku, kab toj viarnuŭ toje, što jamu nie naležyć. Radyjo «Unet» pahavaryła z Maćviejem.

Maćviej Kuprejčyk. Skrynšot videa YouTube-kanała «Bajpoł»

— Vy nasamreč admovilisia prachodzić palihraf?

— Palihraf na terytoryi Polščy ja ŭžo prachodziŭ dvojčy. Hetyja ŭsie pravierki prajšli paśpiachova: nijakich padazreńniaŭ u moj bok nie było. Ciapier adbyvajecca takaja situacyja: my vyjavili niejkija niezrazumiełyja finansavyja apieracyi z boku Alaksandra Azarava, i zaraz jany praviarajucca na pradmiet ich adpaviednaści zakonu.

— A ŭdakładnicie, chto pravodzić pravierku?

— My sami pakul što pravodzim i sprabujem pačuć adkaz ad Alaksandra Azarava nakont voś hetych usich niezrazumiełych apieracyj. Adnak Alaksandr Azaraŭ paźbiahaje kalektyvu. 80% kalektyvu ad jaho adviarnułasia. 80% ludziej zadavała pytańni nakont prazrystaści finansavaha stanu mienavita fondu «Bajpoł», i Alaksandr Azaraŭ usich hetych ludziej zvolniŭ.

— I zvolniŭ u suviazi z tym, što jany nie prajšli palihraf?

— Tak. Palihraf my admovilisia prachodzić, tamu što palihraf hety anhažavany.

— A možacie patłumačyć, što heta aznačaje?

— Heta značyć, što jon stvaraŭsia Alaksandram Azaravym i pytańni dla palihrafa pisalisia Alaksandram Azaravym.

— To-bok davieru da pracedury nie było?

— Tak. My hatovyja, usie supracoŭniki «Bajpoła» zhodnyja na luby niezaležny palihraf.

— A voś hetaja pracedura prachodžańnia palihrafa, jana ŭ vas abaviazkova raz na miesiac, raz na hod. Jak jana ŭ vas praduhledžana?

— Nijakaj pracedury ŭ nas niama. Da hetaha ja prachodziŭ palihraf dva razy, usio było dobra. A ciapier hety palihraf byŭ pryznačany paśla taho, jak ja pačaŭ zadavać pytańni nakont finansavaj prazrystaści fondu. A dostup da rachunkaŭ arhanizacyi mieŭ tolki Alaksandr Azaraŭ.

— A jak tak atrymałasia?

— Tak było pieršapačatkova, tamu što zhodna z polskim zakanadaŭstvam jon nas pavinien byŭ dadać da bienieficyjaraŭ, jakija mohuć hladzieć infarmacyju, adnak jon hetaha nie zrabiŭ.

— Vas abvinavacili, što vy skrali ŭsie dostupy da sacyjalnych sietak. Vy heta zrabili?

— Ničoha ja nie skraŭ. Hetyja sacyjalnyja sietki nie naležać asabista Azaravu i fondu «Bajpoł». Hetyja sacyjalnyja sietki naležać Abjadnańniu siłavikoŭ Biełarusi, jakoje było stvorana ŭ vieraśni 2020 hoda. Zasnavalnik hetaj arhanizacyi ŭ tym liku i ja. U našaj publikacyi možna pabačyć fotazdymak, jaki my zrabili razam ź Cichanoŭskaj u dzień stvareńnia Abjadnańnia siłavikoŭ Biełarusi «Bajpoł». Fond ža byŭ stvorany ŭ mai 2021 hoda. To-bok amal praz paŭhoda paśla stvareńnia abjadnańnia. Fond stvaraŭsia dla vykanańnia takich farmalnych funkcyj, jak pracaŭładkavańnie i atrymańnie lehalnaha zarobku na terytoryi krainy znachodžańnia.

— Voś hetaja infarmacyja ŭ telehram-kanale «Bajpoł», heta zvarot usich supracoŭnikaŭ, jakija nie zhodnyja z Azaravym?

— Tak. I chutka tam jašče źjavicca zajava atrada dobraachvotnikaŭ «Atam», jaki vajuje va Ukrainie. Jany vystupiać u našuju padtrymku.

— Ja pravilna razumieju, što vy Azarava zvolnili?

— Nie zvolnili, a vyklučyli ź siabroŭ arhanizacyi «Abjadnańnie siłavikoŭ Biełarusi».

— I jak vy budziecie dalej pracavać? Jakija vašyja dalejšyja kroki?

— Chutka ŭ nas źjavicca pres-reliz nakont hetaj situacyi. Taksama ŭ našu padtrymku vystupić atrad «Atam». Zrazumieła, što my budziem imknucca ŭrehulavać usie hetyja kanflikty ŭ pravavych ramkach krainy znachodžańnia. Taksama zaraz iduć kansultacyi z Abjadnanym pierachodnym kabinietam, Ofisam Śviatłany Cichanoŭskaj. My chočam vyrašyć usie hetyja pytańni mirna. Infarmacyju my pieradali zacikaŭlenym asobam niekalki dzion tamu, ale Alaksandr Azaraŭ vyrašyŭ spracavać na apiaredžańnie, kab abyłhać nas, kab nam nichto nie pavieryŭ.

— Arhanizacyju «Bajpoł» vy chočacie zachavać, tolki biez Azarava i Łupanosava?

— Tak. Vy majecie racyju.

— Jašče ŭdakładniu taki momant: a kolki čałaviek adyšło razam z Azaravym?

— Jon i jašče dvoje. A ŭsie astatnija supracoŭniki na našym baku, i my budziem dabivacca praŭdy. Alaksandr Azaraŭ užo čatyry dni nie prychodzić u ofis našaj arhanizacyi. Jon paźbiahaje kankretnych razmoŭ ź siabrami «Bajpoła». Taksama jamu vysyłalisia piśmovyja zapyty z prośbaj dać finansavuju spravazdaču pa dziejnaści arhanizacyi. Adnak usie hetyja zapyty byli praihnaravanyja.

Nahadajem, što ŭčora źjaviłasia videa kiraŭnika «Bajpoła» Alaksandra Azarava, u jakim jon zajaviŭ, što arhanizacyja straciła kantrol nad svaim jutub-kanałam i akaŭntami ŭ sacyjalnych sietkach, abvinavaciŭšy ŭ zavałodańni imi supracoŭnika «Bajpoła» Maćvieja Kuprejčyka i «hrupu asob», źviazanych ź im. Nieŭzabavie paśla taho ŭ telehram-kanale arhanizacyi źjaviŭsia post, u jakim asprečvałasia lidarstva ŭ «Bajpole» Azarava i zajaŭlałasia, što jon navat vyklučany ź jaho.

Kamientary20

 • John Smith
  09.06.2023
  Kali z Azaravym 2 čałavieki a 80% Bajpołu suprać to ŭ hetym abjadnańni ŭsiaho było 15 čałaviek. U toj čas jak u Biełarusi miantoŭ, vajennych, kdbšnikaŭ dy inšych siłavičkoŭ 150 tysiač. 
 • Žanna
  09.06.2023
  Oleh, a počiemu stolko ošibok? Prosto niepozvolitielno byť takim biezhramotnym, jeśli, koniečno, Vy nie chuntienyš.
 • Čukča
  09.06.2023
  Siadziać na adnum suku

Maładoj ajcišnicy pahražaje da dziesiaci hadoŭ kałonii za achviaravańni Ukrainie

Maładoj ajcišnicy pahražaje da dziesiaci hadoŭ kałonii za achviaravańni Ukrainie

Usie naviny →
Usie naviny

Łatvija z 16 lipienia zabaraniaje ŭjezd mašyn ź biełaruskimi numarami 3

Lidzija Jarmošyna pra svaje strachi ŭ 2020: Z parłamienta prabirałasia čornymi chadami11

U časie bury mocna paciarpieli ptuški. Adziny ŭ krainie prytułak dla ich nie daje rady — jamu patrebnaja dapamoha

Ukrainskija ambicyi mieć F-16 raźbivajucca ab moŭny barjer, uźlotna-pasadačnyja pałosy i zapčastki — Bloomberg29

Cierciel zajaviŭ, što Ukraina adviała vojski ad biełaruskaj miažy jašče 3—4 lipienia1

«Au! Kudy vy źnikli?» Jak minčanka pierajhrała kvaternych afierystaŭ

Biez elektryčnaści zastajecca 851 nasieleny punkt Homielskaj vobłaści. U Mazyry niama śviatła, vady, nie pracujuć pradpryjemstvy

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Maładoj ajcišnicy pahražaje da dziesiaci hadoŭ kałonii za achviaravańni Ukrainie

Maładoj ajcišnicy pahražaje da dziesiaci hadoŭ kałonii za achviaravańni Ukrainie

Hałoŭnaje
Usie naviny →