MUS nie lubić raskazvać hramadskaści pra vypadki śmierciaŭ i samahubstvaŭ (ci ich sprobaŭ) zatrymanych i tych, chto adbyvaje pakarańnie.

Adnak padobnych incydentaŭ adbyvajecca da dziasiatka ŭ hod.

Pryviadziom tolki niekatoryja ź ich.

21 maja 2002 hoda ŭčastkovy inśpiektar milicyi i supracoŭnik kryminalnaha vyšuku dastavili ŭ Lidski rajony adździeł milicyi 26-hadovaha miascovaha žychara. Mužčyna raniej byŭ sudzimy i byŭ u vyšuku za ŭchileńnie ad adbyćcia pakarańnia ŭ vyhladzie papraŭčych rabot. Praz paŭtary hadziny znachodžańnia ŭ kabiniecie zatrymany vyskačyŭ z akna kabinieta supracoŭnikaŭ kryminalnaha vyšuku, raźmieščanaha na druhim paviersie. Złamaŭ abiedźvie ruki, adnak zastaŭsia žyvy i paśla lačeńnia ŭ balnicy adpraviŭsia na «chimiju». U dziejańniach supracoŭnikaŭ milicyi parušeńniaŭ tady nie znajšli.

7 lipienia 2002 hoda ŭ minskim RUUS vyskačyŭ z akna čaćviortaha paviercha i raźbiŭsia 57-hadovy minčuk. Jon byŭ aryštavany raniej za siamiejny skandał i adbyvaŭ u RUUSie 15 sutak. Pa śviedčańniach supracoŭnikaŭ milicyi, niepasredna pierad samahubstvam mužčyna zajmaŭsia pryborkaj. Pravierka pryjšła da vysnovy, što samahubstva vyklikali asabistyja pryčyny.

Źbiehčy ad milicyjantaŭ sprabavaŭ kaliści deputat Hrodzienskaha abłasnoha Savieta deputataŭ Majeŭski. Jon byŭ zatrymany 22 krasavika 2003 hoda razam z dyrektaram Lidskaha małočna-kansiervavaha kambinata Łysucham (Majeŭski na kambinacie byŭ hałoŭnym inžynieram). Mužčyn padazravali ŭ atrymańni chabaru (art. 430 č. 2 KK).

Ich pryvieźli ŭ hrodzienskaje abłasnoje adździaleńnie milicyi. Majeŭski, daviedaŭšysia pra kryminalnuju spravu, paprasiŭsia vyjści ŭ tualet na čaćviortym paviersie, a adtul vyskačyŭ praz adkrytaje akno i raźbiŭsia. Na nastupny dzień abłasnaja prakuratura zaviała kryminalnuju spravu pa art. 145 č. 1 KK — daviadzieńnie da samahubstva.

Pa tradycyi fakt pastaralisia schavać, hramadskaść nie infarmavali pra toje, čym skončyłasia skandalnaja sprava.

19 śniežnia 2003 hoda ŭ Žłobinski RAUS pryvieźli biazdomnaha, u jakoha pry sabie nie było nijakich dakumientaŭ. Pakinuty biez nahladu ŭ kalidory, mužčyna adkryŭ akno, vyjšaŭ na dach pierachodu, jaki złučaje karpusy budynka, i saskočyŭ. Praz 20 chvilin, užo ŭ balnicy, mužčyna pamior. Jaho apaznali tolki praz try dni. Heta byŭ 35-hadovy homielski rabočy, raniej jaho sudzili za kradziež. Jak jon trapiŭ u Žłobin i čamu vyhladaŭ abarvancam, nichto vyśviatlać nie staŭ. Spravu zakryli, paličyŭšy, što mužčyna sam pryniaŭ rašeńnie biehčy i niaŭdała ryzyknuŭ ułasnym žyćciom.

U 2004 hodzie byŭ incydent u Tałačynie. Z akna kabinieta milicyi na trecim paviersie vykinuŭsia 21-hadovy žychar vioski Novaje Siało, jaki nidzie nie pracavaŭ. Było heta 29 kastryčnika. Mužčyna byŭ zatrymany za chulihanstva. Sa šmatlikimi ciažkimi pierałomami i traŭmami jaho dastavili ŭ tałačynskuju balnicu, dzie jon praz dva dni pamior. Praviedzienaja pravierka nie znajšła ŭ dziejańniach supracoŭnikaŭ milicyi parušeńniaŭ.

U navahrudskim IČU ŭ 2006 hodzie zasiliŭsia žychar Baranavič. Jamu było 48 hadoŭ, aryštavali jaho za ŭchileńnie ad utrymańnia dziaciej. Mužčyna paviesiŭsia na taśmie ad majki, zamacavanaj za vystup tynkoŭki ściany. Admietna, što na milicyjanta, jaki dziažuryŭ u IČU, tady zaviali kryminalnuju spravu pa art. 428 č. 2 KK — słužbovaja chałatnaść, jakaja paciahnuła śmierć čałavieka. Čym skončyłasia sprava, hramadskaści zastałosia nieviadoma.

U 2007 hodzie (22 studzienia) z akna na trecim paviersie pinskaj milicyi vykinuŭsia 31-hadovy miascovy žychar. Mužčyna zahinuŭ. Raniej jaho sudzili za niezakonny abarot narkotykaŭ. Pravierka vyniesła vierdykt, što parušeńniaŭ u dziejańniach supracoŭnikaŭ milicyi niama, a mužčyna ździejśniŭ samahubstva samastojna, imavierna, z pryčyny ŭžyvańnia narkotykaŭ.

17 listapada 2011 hoda ŭ Hrodnie supracoŭniki kryminalnaha vyšuku i śledstva dastavili dadomu dla praviadzieńnia śledčych dziejańniaŭ 50-hadovaha miascovaha žychara. Raniej mužčynu zatrymali pa padazreńni ŭ zabojstvie. U kvatery, jakaja była na 9-m paviersie, jon razahnaŭsia, vybieh na bałkon i saskočyŭ. Śledstva pryjšło da vysnovy, što mužčyna vyrašyŭ źvieści rachunki z žyćciom samastojna, bieź cisku z boku słužbovych asob.

U 2013 hodzie byŭ vypadak, kali mužčyna paviesiŭsia ŭ žodzinskaj turmie. Zdaryłasia heta 7 listapada ŭ karcary. 25-hadovy minčuk, jaki zasiliŭsia, byŭ aryštavany za chulihanstva.

Redki vypadak, ale praź dziesiać miesiacaŭ paśla hetaha zdareńnia ŭpraŭleńnie Śledčaha kamiteta pa Minskaj vobłaści zaviało kryminalnuju spravu za daviadzieńnie da samahubstva — na staršaha pa korpusnym adździaleńni dziažurnaj słužby turmy. Praparščyka zatrymali i źmiaścili da suda ŭ SIZA KDB.

Ale zastałosia nieviadomym, čym skončyłasia śledstva i ci byli pryciahnutyja da adkaznaści słužbovyja asoby, datyčnyja da śmierci ŭ turmie mužčyny.

Hučny vypadak zdaryŭsia na pačatku 2022 hoda. U navahodniuju noč u Rečycy ŭ pastarunku pamior zatrymany Dźmitryj Uschopaŭ. I choć SK zajaviŭ, što pryčynaj stali ałkahol i marychuana, heta viersija vyklikaje pytańni. Blizkija kazali, što mužčynu mocna źbili. Rodnych i śviedak zatrymańnia paźniej evakujavali ź Biełarusi.

Abstaviny śmierciaŭ i pryčyny, jak bačna, byvajuć roznyja.

Časam sproba samahubstva dla čałavieka — krajni sposab pratestu zatrymanaha i pryciahnieńnia ŭvahi da parušeńniaŭ z boku dziaržaŭnych orhanaŭ.

Tak, aktyvistka ruchu «Maci-328» Maryna Kisilevič vypiła snatvornaje paśla zatrymańnia na znak pratestu.

Častaj formaj pratestu stanovicca haładoŭka. U vypadku, kali źniavoleny davodzić siabie da krytyčnaha stanu, jaho kormiać prymusova: uvodziać katetar praz nos abo rot u nasahłotku i ŭlivajuć charčovuju vadkaść niepasredna ŭ straŭnik, a taksama staviać kropielnicy z hlukozaj, aminakisłotami i vitaminami. 

U novaj historyi Biełarusi nieviadoma pra daviadzieńnie siabie da śmierci va ŭmovach źniavoleńnia pry dapamozie haładoŭki. Adnak mnohija sa źniavolenych — i asabliva palityčnyja ŭ apošnija hady — vykarystoŭvajuć haładoŭku jak adčajny sposab baraćby ź niespraviadlivaściu.

Za čas paśla 2020 hoda za kratami (u kałonii ci na «chimii») pamierli troje palityčnych viaźniaŭ: Vitold Ašurak, Dźmitryj Dudojć, Mikałaj Klimovič. Była sproba samahubstva ŭ kałonii ŭ Navasadach, tady z akna vykinuŭsia palitźniavoleny Uładzimir Ipataŭ, ale jon vyžyŭ.

U žniŭni 2020-ha ŭ pieršyja dni pratestu paśla źbićcia i zatrymańnia ŭ špitali pamior hamialčuk Alaksandr Vichor.

Čytajcie taksama:

Kolki palitviaźniaŭ pamierła ci źviało rachunki z žyćciom praź nievynosnyja ŭmovy za kratami

Z akna Vaŭkavyskaha RAUS vykinuŭsia chłopiec u naručnikach. Ën raźbiŭsia naśmierć

U Lidskim RAUS pamior 37-hadovy paet

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
1
Ого
1
Сумна
0
Абуральна
4