Śviet77

Zasnavalnik ruandyjskaha «Radyjo tysiačy pahorkaŭ» zastaniecca biespakaranym

Sud AAN u Haazie admoviŭsia vynosić prysud abvinavačanamu ŭ hienacydzie ŭ Ruandzie Fieliśjenu Kabuhu: jaho pryznali niazdolnym udzielničać u pracesie praź psichičnaje rasstrojstva, jak paviedamlaje CNN.

Fieliśjen Kabuha

Fieliśjen Kabuha — biznesoviec, jaki vałodaŭ čajnymi płantacyjami. Jon byŭ suzasnavalnikam «Volnaha radyjo i telebačańnia tysiačy pahorkaŭ», jakoje stała ruparam prapahandy padčas hienacydu ŭ Ruandzie ŭ 1994 hodzie. Padčas jaho, pa roznych acenkach, zahinuli ad 500 tysiač da 1,1 miljona čałaviek.

U stvoranym Kabuham «Radyjo tysiačy pahorkaŭ» pracavali tolki pradstaŭniki naroda chutu. U efirach tłumačyli, jak treba zabivać, raździalać, hvałtavać narod tutsi, a akramia taho, ahučvalisia pajmiennyja śpisy, kaho nieabchodna było zabić, i miescy, dzie chavalisia tutsi. Taksama Kabuhu abvinavačvajuć u tym, što jon uzbroiŭ apałčeńnie chutu, jakoje vysočvała i zabivała tutsi.

Kabuha źbieh z Ruandy ŭ 1994 hodzie i žyŭ pa padroblenych dakumientach spačatku ŭ Afrycy, a paźniej — u Francyi. U 1997 hodzie Mižnarodny trybunał vystaviŭ jamu abvinavačvańni ŭ padbuchtorvańni da hienacydu i złačynstvach suprać čałaviečnaści, ale 26 hadoŭ Kabuhu nie mahli znajści. Zatrymali jaho ŭ 2020 hodzie ŭ pryharadzie Paryža.

U 2022-m u Haazie nad Fieliśjenam Kabuham pačaŭsia sud, adnak prysud jamu vyniesieny nie budzie. Sud AAN, hruntujučysia na infarmacyi ad miedykaŭ, pryniaŭ rašeńnie, što praz demiencyju 90-hadovy abvinavačany bolš nie zdolny ŭdzielničać u pasiadžeńniach i navat nie moža tołkam dahladać siabie.

«Sudovaja pałata ličyć, što spadar Kabuha bolš nie moža paŭnavartasna ŭdzielničać u sudovym pracesie pa jaho spravie», — havorycca ŭ pastanovie Mižnarodnaha reštkavaha miechanizmu dla kryminalnych trybunałaŭ (IRMCT).

Pasiadžeńni suda praciahnucca dla vyznačeńnia praŭdy i stupieni viny padsudnaha, ale prysud vyniesieny nie budzie.

Kamientary7

 • *
  08.06.2023
  Nia dziva. Heta, darečy, prykład tym chto spadziajecca na sudy ŭ Biełarusi
 • Ennot
  08.06.2023
  Ja tak poniał ,ieśli popisiať pod siebia vo vriemia sudiebnoho zasiedanija,
  to nie osudiat.
 • Kazik
  08.06.2023
  Złobnyj vožyk, tołku sudzić tułava, jakoje puskaje śluni i scycca ŭ majtki?

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Palitviazień Dzianis Ivašyn prysłaŭ baćkam parady, jak pieražyć śpioku: Nijakich vychadaŭ u ciaplicu

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ11

Iłan Mask zajaviŭ, što zhubiŭ syna z-za błakataraŭ pałavoha vyśpiavańnia24

U Franciška Skaryny ŭ Prazie skrali piaro — heta zdaryłasia nie ŭpieršyniu3

Zamiežniki pišuć u sacsietkach, što źbirajucca ŭ Biełaruś pa biaźvizie. A ich uprošvajuć pieradumać11

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

Śpievaka — pastajannaha ŭdzielnika aficyjnych kancertaŭ — buduć sudzić za pratesty1

Siaredni zarobak u červieni vyras na 50 rubloŭ, ale nakolki jon adlustroŭvaje realnuju situacyju?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →