Hramadstva11

Baćki zadali čynoŭnikam svaje pytańni pra centralizavany ekzamien. Voś što im patłumačyli pra pieralik bałaŭ

Baćki vypusknikoŭ učora schadzili na pryjom u Ministerstva adukacyi. Tam prysutničali i śpiecyjalisty z Respublikanskaha instytuta kantrolu viedaŭ. Pra pytańni, jakija hučali, piša «Točka». Pryvodzim niekatoryja vytrymki — u tłumačeńniach razabracca niaprosta.

Fota: Tochka.by

Mietodyka zanadta składanaja, ci budzie pieralik?

Z aŭtorka, 30 maja, u Biełarusi pracuje śpiecyjalnaja kamisija. Jaje meta — vyvučyć karektnaść mietodyki padliku bałaŭ.

Pa słovach Minadukacyi, ad viedamstva kamisija nie zaležyć. Śpiecyjalisty taksama ŭdakładnili, što ŭ jaje skład uvajšli pradstaŭniki BDUIRa, Administracyi Łukašenki, jurysty i statystyki. Čamu mienavita ŭniviersitet radyjoelektroniki? U viedamstvie adznačyli, što rabotniki hetaj VNU raźbirajucca ŭ mašynie, jakaja robić padliki bałaŭ.

«Kali budzie pryniata rašeńnie, što dzieści adbylisia zboi, abo jany paličać, što heta było niekarektnaje vystaŭleńnie bałaŭ, mahčyma, vyniki CE buduć pavialičany na niejki kaeficyjent. Siońnia ž heta nie praduhledžana», — adznačyli ŭ Minadukacyi.

Tam taksama ŭdakładnili, što kaeficyjent u vypadku nieabchodnaści ŭviaduć dla ŭsich dziaciej adrazu.

Jakoj budzie škała pry acency druhoha CE?

U RIKV patłumačyli, što ŭ ich niama hatovaj škały dla pieravodu pieršasnych bałaŭ u testavyja. Jana źjaŭlajecca tolki paśla taho, jak dzieci napišuć ekzamien, a sistema raźličyć tak zvanyja kroki.

«Tak było z 2019 hoda. Mietodyka nie pamianiałasia. My zaŭsiody vykładvali pierakładnuju škału na sajcie RIKV paśla CT. Usie mahli zajści i źvieryć svaje pieršasnyja bały i testavyja. Dla hetaha kankretnaha CE pa biełaruskaj i ruskaj movach pierakładnaja škała takaja: da 75 bałaŭ pieršasnyja i testavyja supadajuć, dalej idzie kaeficyjent», — nahadali ŭ RIKV.

Što tyčycca historyi Biełarusi ci matematyki (zrešty, luboha pradmieta), to škała budzie inšaj, čym na CE pa movach.

Heta značyć, niapravilna mierkavać, što z 60 maksimalnymi pieršasnymi bałami pa historyi Biełarusi za 55 nabranych pieršasnych bałaŭ abituryjent atrymaje 55 testavych.

Toje ž tyčycca i matematyki.

«Całkam mahčyma, što pa joj my atrymajem zvykłuju škału pieravodu, jak na CT u 2022 hodzie, pa jakoj usie i aryjentavalisia», — vykazali zdahadku ŭ RIKV.

U Minadukacyi taksama dapuścili, što mietodyka padliku bałaŭ druhoha CE moža źmianicca.

Što budzie z prachadnymi bałami?

U Minadukacyi ŭpeŭnienyja: sioleta prachadnyja bały dla pastupleńnia ŭ VNU buduć inšymi. I miarkujučy pa vynikach pieršaha CE, jany ŭpaduć.

Čamu tak mocna źmianilisia pieravodnyja škały?

Samymi častymi stali pytańni ab nieadpaviednaści pieravodnaj škały na repietycyjnym testavańni i ekzamienie toj, što była paśla CE.

Tak, adna z mam vypusknikoŭ pryviała ŭ prykład pieravodnuju škału pieršasnych bałaŭ u testavyja za 2021-y i 2022-i hady. Tam roźnica była zusim nievialikaj.

Śpiecyjalisty RIKV i Minadukacyi pačali tłumačyć, ale dla razumieńnia słoŭ akazałasia mała. Uzialisia za ałovak.

Voś umoŭnaja i vielmi sproščanaja schiema raźmierkavańnia pieršasnych i testavych bałaŭ na hrafiku na CE i na trecim etapie RT.

Fota: Tochka.by

U kožnaha testa jość maksimalny pieršasny bał, jaki słužyć asnovaj dla padlikaŭ pa aktualnaj na siońnia mietodycy. Dalej źjaŭlajucca kaeficyjenty, pa-prostamu «bonusy».

«Na ich pamier upłyvaje niepasredna kolkaść dziaciej, jakija zdajuć ekzamien, i ŭzrovień ich padrychtoŭki. Kažu vielmi hruba i prymityŭna», — adznačyła pradstaŭnica RIKV.

Pavodle jaje prykładu, na trecim etapie RT pa ruskaj movie ŭdzielničała 10 tysiač čałaviek. Ličby niesapraŭdnyja i słužać tolki asnovaj tłumačeńnia. Jak tut, tak i dalej pa tekście.

«Voś ahulnaja škała ad nula da sta bałaŭ. Ale treba razumieć, što jana nie pracuje jak dziesiacibalnaja sistema, dzie prysutničajuć usie vyniki — ad adnaho da dziesiaci. Tut jość kroki, jakija vyličvaje mašyna. I zusim nieabaviazkova, što dzicia atrymaje 91, 92, 93 i hetak dalej da 100 bałaŭ. Jak ja kazała raniej, heta zaležyć ad kolkaści atestavanych i ich padrychtoŭki», — praciahnuła tłumačeńnie śpiecyjalist.

Pavodle jaje słoŭ, kab praličyć hetyja samyja kroki, sistemie nieabchodny punkt adliku. Im słužyć siaredni vynik dziaciej na ispycie.

Dla prykładu ahučana ličba 50. Tady sistema hienieruje kroki, jakija adpaviadajuć 96, 94 i 92 bałam.

«Takim čynam, na pieršym miescy dla pastupleńnia ŭ VNU stajać stabalniki, na druhim — tyja, u kaho 96 bałaŭ, na trecim — 94», — apisała śpiecyjalist.

Z CE ž kroki vyjšli inšymi. Pa-pieršaje, tamu što pisali jaho ŭsie vypuskniki (a heta 53 tysiačy čałaviek). A pa-druhoje, testy CE stali našmat lahčejšymi za CT, bo ź ich vyklučyli zadańni piataha ŭzroŭniu.

«Adpaviedna, i punkt adliku na škale kałasalna zrušyŭsia ŭvierch. Atrymałasia, što ŭsie, chto maje nižejšy za siaredni vynik, i tyja, chto maje vyšejšy za jaho vynik, zrušylisia bližej da punkta. Tamu testavy bał sistema pryraŭniała da pieršasnaha, a kroki pavialičylisia. I na pieršym miescy dla pastupleńnia ŭ VNU znoŭ akazalisia stabalniki, a na druhim — dzieci z 92 bałami, na trecim — vynik z 86 bałami. Pry hetym na mahčymaść pastupleńnia hetyja ličby nie ŭpłyvajuć. Čałaviek z 92 bałami na CE i 96 na RT jak uvachodziŭ u 2000 samych mocnych dziaciej pa ruskaj movie, tak i zastaŭsia ŭ hetym dyjapazonie», — skazali ŭ RIKV.

Tam ža zapeŭnili, što dzieci, jakija zdali CT letaś, nie padvysiać konkurs dla ciapierašnich abituryjentaŭ. Pa słovach śpiecyjalistaŭ, bolšaść ź ich — ź nievysokimi bałami.

Što z rejtynhavaj sistemaj — jana jość?

Na pryjomie hramadzian zakranuli i pytańnie adnoj pamyłki ŭ CE. Za jaje dzieciam mahli źniać 14 bałaŭ.

«Ja razumieju, što moža być składanaja formuła dla vyličeńnia pieravodnaj škały, ja dalokaja ad statystyki. Ale pa łohicy, voś dzicia dapuściła adnu pamyłku, u pracentnych suadnosinach heta kolki budzie?» — udakładniła mama vypusknicy.

U Minadukacyi rastłumačyli, što pracent pamyłki nie ihraje roli pry ciapierašniaj mietodycy padliku bałaŭ.

«Na siońnia nie ŭličvajecca i składanaść zadańnia (heta značyć, jak jaho vykanali inšyja), a kažučy pra rejtynh, havorka idzie pra adsotkavyja suadnosiny, na kolki pieršasnych bałaŭ napisała hrupa ludziej», — udakładnili ŭ RIKV.

«Tak, nie maje značeńnia, dzie vy pamylilisia, u samym prostym ci ŭ samym składanym zadańni. Vam prosta nie naličać peŭnyja pieršasnyja bały», — udakładnili ŭ Minadukacyi.

U RIKV pryznajucca, što ŭpieršyniu pieravodnaja škała skłałasia padobnym čynam, i takoha tam dakładna nie čakali.

Kamientary1

  • 146 b
    01.06.2023
    - čiem bolšie v ministierstvie ob(razovanija) dubov, tiem kriepčie naša ob(orona) - tak moj skazał

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna4

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna

Usie naviny →
Usie naviny

Tramp nazvaŭ svajho kandydata ŭ vice-prezidenty20

Niekatoryja biełarusy sustrakali ŭčarašni ŭrahan, kupajučysia ŭ voziery VIDEA

Źmitra Daškieviča buduć sudzić pa novaj kryminalnaj spravie ŭžo na hetym tydni7

Łatuška: Ja mahu bajacca pić vadu ci kavu ŭ hramadskich miescach13

Kala miažy Polščy ź Biełaruśsiu ahresiŭnaja moładź atakavała polskich vajskoŭcaŭ VIDEA27

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»9

U Biełarusi nie buduć reahavać na ŭviadzieńnie Łatvijaj zabarony ŭjezdu dla biełaruskich aŭtamabilaŭ4

U Hrodnie źbirajucca pravieści «svojeasablivy vals» BTR-aŭ1

Labiedźka: Biełaruskaja mova pavinna stać adzinaj dziaržaŭnaj. Ale treba zakłaści pierachodny pieryjad20

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna4

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna

Hałoŭnaje
Usie naviny →