Hramadstva22

Łukašenka padpisaŭ ukaz ab sadavodčych tavarystvach

Pres-słužba Łukašenki paviedamiła, što jon padpisaŭ ukaz № 155 «Ab sadavodčych tavarystvach». Dakumient, jak śćviardžajecca, nakiravany «na likvidacyju nazapašanych z ulikam praktyki dziejnaści sadavodčych tavarystvaŭ niedachopaŭ i supiarečnaściaŭ u zakanadaŭstvie i spraščeńnie vyrašeńnia mnohich pytańniaŭ».

Fota ilustracyjnaje

U pryvatnaści, dakumientam vyznačany paradak pryniaćcia členami tavarystva rašeńnia ab uklučeńni jaho terytoryi ŭ miežy nasielenaha punkta abo ŭtvareńnia novaha nasielenaha punkta na jaho asnovie.

Taksama ŭkazam uvodzicca mahčymaść pieradačy na bałans dziaržaŭnych enierhazabiaśpiečvalnych arhanizacyj vysakavoltnych elektrasietak tavarystvaŭ. Praz heta členy tavarystvaŭ zmohuć prymianiać taryf na elektraenierhiju jak dla žyllovaha fondu.

Akramia taho, ukazam źmienieny padychody da farmiravańnia pamieraŭ členskich unioskaŭ. Najaŭnyja normy ab ich spahnańni biez zaležnaści ad pamieraŭ ziamielnych učastkaŭ skarektavanyja, i zaraz tavarystvy zmohuć prymać rašeńni pa hetych pytańniach samastojna.

Taksama miascovym uładam dali prava sami pryznačać staršyniu praŭleńnia tavarystva ŭ vypadku jaho praciahłaj adsutnaści.

Čytajcie taksama:

Kolki ciapier u Biełarusi pustych chat?

Ci možna vyvieści daču ŭ indyvidualnuju žyllovuju zabudovu i jak nie pamylicca z vybaram lecišča

Urad vyznačyŭ śpis pasieliščaŭ i sadovych tavarystvaŭ, dzie nielha budzie kupić učastak ziamli

«Tut takija pryhožyja kvietniki, a nie hetyja sumnyja hazony z tujami». Leciščy ŭ starych sadovych tavarystvach majuć svaje pieravahi 

Kamientary2

  • Jurist
    31.05.2023
    Samozvaniec "prinimajet" "zakony"...
  • Bienia
    31.05.2023
    Siejčas obłožat po połnoj.

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»3

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Usie naviny →
Usie naviny

Hety karlikavy kot z saramlivym vyhladam staŭ novaj zorkaj sacsietak5

U hateli Banhkoka znojdzieny miortvymi šeść hramadzian Vjetnama1

Nazvany śviežy miedyjanny zarobak. I jon namnoha mienšy za siaredni

Vyśvietliłasia, što pad Maskvoj patanuŭ kiraŭnik delehacyi vajskoŭcaŭ KNDR

Rabočamu z Baranavičaŭ dali hod za łajki pad karykaturami na Łukašenku. Ciapier pahražaje jašče da 12 hadoŭ3

Zamach na Donalda Trampa płanavaŭ Iran — CNN12

Minenierha paviedamiła pra adnaŭleńnie elektrazabieśpiačeńnia Mazyra1

Mazyrskaja viertykalščyca dałažyła pra adnaŭleńnie vodazabieśpiačeńnia. U kamientarach joj piarečać

Ad siońnia Litva maje namier uvieści abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami31

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»3

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Hałoŭnaje
Usie naviny →