Fota: UBC

Fota: UBC

Ale całkam vierahodna, što jon taksama moža być samym pavolnym va ŭsim śviecie. Jamu spatrebiłasia roŭna 54 hady, kab atrymać stupień — na dva hady bolš, čym rekardsmienu Knihi rekordaŭ Hiniesa Robiertu Kroninu, jaki pastupiŭ na fakultet bijałohii Prynstanskaha ŭniviersiteta ŭ 1948 hodzie i skončyŭ jaho ŭ 2000 hodzie, piša Bi-bi-si.

Ale Ros adznačyŭ, što nie honicca za suśvietnym rekordam. Sapraŭdnaj uznaharodaj, pa jaho słovach, byli viedy, jakija jon atrymaŭ padčas zaniatkaŭ.

«Ja prosta chacieŭ vučycca, bo mnie było cikava», — raskazaŭ jon Bi-bi-si. Jakraz hetaje žadańnie vučycca, pa jaho słovach, natchniła jaho zaviaršyć vučobu i atrymać stupień paśla stolkich hadoŭ.

Kali Ros dałučyŭsia da UBC u 1969 hodzie, ZŠA tolki što vysadzili pieršaha čałavieka na Miesiac, a The Beatles źbiralisia vypuścić svoj albom Abbey Road.

Ź jahonych słoŭ, tady jon tolki što skončyŭ siaredniuju škołu i «ni na čym nie zasiarodžvaŭsia». Ros dałučyŭsia da teatralnaha kłuba ŭ studharadku, dzie prajaviŭ cikavaść da akciorskaha majsterstva.

Paśla dvuch hadoŭ navučańnia ŭ UBC Ros vyrašyŭ źmianić śpiecyjalnaść i pierajechaŭ u Manreal, dzie pačaŭ vučobu ŭ Nacyjanalnaj teatralnaj škole.

Jon skončyŭ navučańnie i atrymaŭ adpaviedny siertyfikat. Ale nieŭzabavie jon zrazumieŭ, što nie bačyć siabie ŭ akciorskaj karjery.

«Ja vyrašyŭ: moža być, mnie varta pajści na jurydyčny fakultet i stać jurystam», — skazaŭ jon.

Artur Ros u 1969 hodzie. Fota: UBC

Artur Ros u 1969 hodzie. Fota: UBC

Ros viarnuŭsia ŭ UBC, kab prajści jašče adzin hod navučańnia — dla pastupleńnia na jurydyčny fakultet nieabchodna było papiarednie vučycca try hady. Jon byŭ pryniaty na jurydyčny fakultet Univiersiteta Taronta, dzie atrymaŭ stupień doktara prava.

Pavodle jaho słoŭ, u jaho była paŭnavartasnaja jurydyčnaja karjera na praciahu 35 hadoŭ, a ŭ 2016 hodzie jon syšoŭ na piensiju.

Tady Ros vyrašyŭ, što, mahčyma, pryjšoŭ čas zaviaršyć toje, što jon pačaŭ amal piać dziesiacihodździaŭ tamu.

«U mianie ŭ hałavie zaŭsiody była dumka: moža być, kali-niebudź ty vierniešsia va ŭniviersitet i pačnieš pracavać nad atrymańniem stupieni».

Ros vučyŭsia ŭ svaim ułasnym tempie, składajučy adzin kurs za adnym — až da zaviaršeńnia navučańnia.

Jon vyrašyŭ zasiarodzić svaje daśledavańni na historyi — daviedacca bolš pra Pieršuju suśvietnuju vajnu, jon byŭ natchniony niamieckaj opieraj «Elektra» 1909 hoda.

«Heta pustaja trata — nie skarystacca mahčymaściu vyvučyć niešta, što vas cikavić, — kaža jon. — Mnie była dadziena mahčymaść, i ja joju skarystaŭsia».

Za tyja hady, što Ros nie byŭ u UBC, va ŭniviersitecie sioje-toje źmianiłasia. Pa-pieršaje, razrośsia studharadok, a pa-druhoje, paśla vychadu na piensiju jamu ŭžo nie treba było płacić za vučobu.

Taksama siamimilnymi krokami raźvivalisia technałohii — heta dazvoliła jamu, jak i bolšaści studentaŭ padčas pandemii Covid-19, zaviaršać niekatoryja kursy anłajn.

Paśla šaści hadoŭ navučańnia Ros adznačyŭ, što byŭ vielmi rady vyjści na scenu i atrymać dypłom, jaki adznačyŭ jaho dasiahnieńni.

«Ja byŭ na ŭsich vypusknych viečarach maich dziaciej», — skazaŭ jon. Ciapier nadyšła čarha jaho siamji śviatkavać razam ź im.

Ros nie śpiašajecca budavać płany na budučyniu.

«Maja dačka kaža, što mnie taksama varta atrymać stupień mahistra, — kaža jon i dadaje, što pakul nie vyrašyŭ, ci budzie heta rabić. — Ja rady ŭžo tamu, što dasiahnuŭ taho, čaho dasiahnuŭ».

Клас
22
Панылы сорам
1
Ха-ха
4
Ого
2
Сумна
2
Абуральна
4