Śviet66

Rasija źbirajecca vysłać bolš za 100 niamieckich dziaržsłužačych — Reuters

Krynica ahienctva ŭ MZS Hiermanii paviedamiła, što Rasija zapatrabavała «surjoznaha skaračeńnia ŭ siabie niamieckaj prysutnaści».

MZS Rasii. Fota: «Naša Niva»

Hiermanija budzie vymušana zvolnić i evakujavać zvyš sotni svaich dziaržsłužačych z Rasii z-za ŭstanoŭlenaha joju limitu na dypłamatyčnuju prysutnaść u krainie. Pra heta 27 maja paviedamiła ahienctva Reuters sa spasyłkaj na krynicu ŭ MZS Hiermanii.

Siarod tych, chto trapiŭ u śpis na skaračeńnie, jość dypłamaty, nastaŭniki, supracoŭniki kulturnych ustanoŭ (naprykład, ź Instytuta Hiote) i inšyja.

Sam limit na dypłamatyčnuju prysutnaść u Rasii dakładna nieviadomy, adnak jon praduhledžvaje vysyłku niamieckich pradstaŭnikoŭ užo ŭ pačatku červienia.

«Hety limit, ustalavany Rasijaj na pačatak červienia, patrabuje surjoznaha skaračeńnia ŭsich napramkaŭ našaj prysutnaści ŭ Rasii. Kolkaść tych, chto trapiŭ pad heta skaračeńnie, składaje zvyš 100 čałaviek», — zajaŭlaje krynica ŭ MZS Hiermanii ahienctvu Reuters.

Pavodle infarmacyi krynicy, u samim niamieckim MZS paličyli padobny limit «adnabakovym, nieapraŭdanym i niezrazumiełym».

Nahadajem, što jašče ŭ minułym miesiacy Hiermanija vysłała 30 rasijskich dypłamataŭ. Padobnyja dypłamatyčnyja vysyłki pamiž Jeŭropaj i Rasijaj abvastrylisia z-za pačatku vajny va Ukrainie, u jakoj Hiermanija akazvaje surjoznuju palityčnuju, ekanamičnuju i vajskovuju dapamohu Kijevu ŭ baraćbie suprać rasijskaj ekspansii.

Kamientary6

 • Pietro
  27.05.2023
  Niamieččyna zapłakała… jana tak chacieła hetych dziaržsłužačych mienavita ŭ Rasieje trymać..

 • Chto kamu zrabiŭ horš?
  27.05.2023
  Dyk i dobra. Nie varta niamieckim nastaŭnikam psavać reputacyju ŭ vatnaj dyktatury.
 • pu
  28.05.2023
  Nazło maci vušy admarožu.

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

Usie naviny →
Usie naviny

«Zamoŭ vielmi šmat». Polski restaran arhanizavaŭ dastaŭku picy prosta ŭ čarhu na miažy ź Biełaruśsiu1

Połk Kalinoŭskaha abvierh paviedamleńnie Minabarony Biełarusi ab hibieli Jana Rudzika3

U Ispanii dakazali hipotezu 54-hadovaj daŭniny viadomaha matematyka rodam z Kobryna

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ4

Čamu ŭ haračyja dni časta balić hałava i jak ad taho ŭbierahčysia

U miastečku Haradok na Biełastoččynie siońnia pačaŭsia fiestyval Tutaka

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

U Biełarusi znoŭ pastrožyli palityčny filtr dla ekskursavodaŭ. Što źmianiłasia ŭ praviłach atestacyi?2

«Znachodzicca ŭ źniasilenym stanie». Vierniki daviedalisia padrabiaznaści pra źniavolenaha ksiandza Andžeja Juchnieviča

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

Hałoŭnaje
Usie naviny →