daylife.com

daylife.com

Alaksandr Łukašenka zaniepakojeny tym, ci zmoh urad abaranić i całkam ŭličyć biełaruskija intaresy pry farmavańni Mytnaha sajuza Biełarusi, Rasii i Kazachstana. Jon zaklikaŭ pieraacanić dasiahnutyja damoŭlenaści.

18 listapada ŭ hrafiku Alaksandra Łukašenki značyłasia narada pa farmavańni Mytnaha sajuza. Šarahovaja, zdavałasia b, padzieja, skončyłasia niečakanymi zajavami.

Łukašenka zaklikaŭ urad pierahladzieć dasiahnutyja damoŭlenaści pa farmavańni Mytnaha sajuza Biełarusi, Rasii i Kazachstana: «Ščyra skažu, mianie turbuje, ci dastatkova abaronieny i ŭličanyja biełaruskija ekanamičnyja i zamiežnapalityčnyja intaresy na etapie ŭzhadnieńnia ŭmovaŭ Mytnaha sajuza».

Kiraŭnik krainy zaznačyŭ, što i Rasija, i Kazachstan vybili sabie pałažeńni, jakija adpaviadajuć ich intaresam.

Łukašenka pacikaviŭsia, jak iduć spravy z Adzinym mytnym taryfam, jaki płanujecca ŭvieści naleta. «Ci zrobleny dakładnyja raźliki i analiz pa kožnym kirunku i pa kožnaj tavarnaj pazicyi na pradmiet mahčymych vyhod abo strat? Ci praviedziena praca ź biełaruskimi arhanizacyjami i pradpryjemstvami pa ŭliku ich intaresaŭ i padrychtoŭcy da novych umovaŭ haspadarańnia?»

Łukašenka zaznačyŭ, što sastupki niepaźbiežnyja, ale jany pavinny być uzajemnymi i zbałansavanymi.

«A ŭ nas na siońnia niama nijakaj jasnaści ni pa pytańni ab admienie ekspartnych mytaŭ na naftu, jakija ŭžyvaje Rasija, ni pa adzinym cenaŭtvareńni na pryrodny haz», — ci nie klučavoje pryznańnie Łukašenki. Na čorta toj sajuz, kali ceny na haz mienšymi nie buduć?

Jon adznačyŭ taksama, što i Rasija, i Kazachstan majuć mahutnyja syravinnyja resursy i tamu ich ekanomiki budujucca inačaj, čym biełaruskaja. Voś kali b u sajuzie była Ukraina, ź jakoj u Biełarusi padobnyja ekanomiki, vieści pieramovy było b praściej, razvažaŭ Łukašenka.

Kiraŭnik dziaržavy taksama rastłumačyŭ, što «pry ŭdziele ŭ Mytnym sajuzie Biełaruś stračvaje častku svajho ekanamičnaha suvierenitetu ŭ pytańniach handlovych adnosin z trecimi krainami i ŭ niejkaj miery stavić niekatorych ajčynnych tavaravytvorcaŭ pad pahrozu».

Kančatkovaje rašeńnie ab ustupleńni, padkreśliŭ Łukašenka, jašče nie pryniataje. «Lubaja pamyłka i pralik buduć doraha kaštavać krainie i narodu», — kazaŭ jon ministram.

Łukašenka źviarnuŭ uvahu na toje, što " my dyviersifikavali svoj ekspart, impart, handlujem ź Jeŭrapiejskim Sajuzam, inšymi». «Ci zmožam my kampiensavać stračanuju vyhadu ad supracoŭnictva z trecimi krainami, udzielničajučy ŭ Mytnym sajuzie, sfarmavanym pieravažna na rasiejskich umovach?» — spytaŭ Łukašenka.

Pa jaho słovach, «nielha zabyvać, što ŭdzieł Biełarusi ŭ Mytnym sajuzie nabyvaje hieapalityčny sens, prytym hłyboki».

Za čatyry dni da narady ŭ Administracyi prezidenta Asacyjacyja jeŭrapiejskich pradprymalnikaŭ (Businesseurope) nakiravała list na imia jeŭrakamisara pa handlu Ketryn Eštan z prośbaj davieści da rasijskaha boku zaniepakojenaść u suviazi z stvareńniem Mytnaha sajuzu Biełarusi, Rasii i Kazachstana. «Heta pahoršyć umovy dostupu jeŭrapiejskich eksparcioraŭ na rynki hetych krain, a taksama naniasie stratu šerahu jeŭrapiejskich halin, uklučna z mašynabudavańniem, staleliciejnaj vytvorčaściu, vytvorčaściu mašynnaha abstalavańnia i charčovych praduktaŭ», — havorycca ŭ liście.

Ideja Mytnaha sajuzu naradziłasia ŭ ramkach Jeŭrazijskaj ekanamičnaj supolnaści. Jaje aktyŭna łabiravaŭ Pucin. Mytny sajuz skłali Biełaruś, Rasija i Kazachstan. Taksama hetaja trojka razam maje namier razam ustupić u Suśvietnuju handlovuju arhanizacyju.

Adziny mytny kodeks Biełarusi, Kazachstana i Rasii płanavałasia padpisać 27 listapada ŭ Minsku. Paśla padpisańnia, z 1 studzienia, na terytoryi Biełarusi, Rasii i Kazachstana maje ŭstupić u siłu adziny mytny taryf, a z 1 lipienia 2010 hodu — Mytny kodeks u poŭnaj miery.

Dla Biełarusi padpisańnie damovy aznačała b istotny rost taryfaŭ na ŭvoz zachodnich aŭtamabilaŭ. Ale heta paŭbiady. Udzieł u Mytnym sajuzie namocna pryviazaŭ by Biełaruś da Rasii.

Kali Biełaruś zamarozić pahadnieńni pa Mytnym sajuzie, heta možna budzie razhladać jak vybar intehracyi ŭ Jeŭrasajuz u jakaści stratehičnaj mety.

ZP, cytaty BIEŁTA

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0